Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çanakkale'de Geçmişten Gelen Bir Gelenek: Seramikçilik

5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 08 November 2023, pp.262-272

Examining Tourists' Perceptions of Authenticity towards the Destination According to Demographic Characteristics

IV. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi (Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism), Karabük, Turkey, 14 October 2023, vol.1, pp.61-62

Örgütsel İntikam İle İlgili Yayınlanmış Ulusal Makalelerin İncelenmesi

3. International Mersin Symposium, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, vol.4, pp.344-351

Otel İşletmelerinde Liderlik İle İlgili Yapılan Alan Araştırmaları: Science Direct Veri Tabanı İncelemesi

3. International Mersin Symposium, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, vol.4, pp.332-343

Turizm Endüstrisinde İşten Ayrılma Niyetinin Öncüllerini Belirlemeye Yönelik Kuramsal Bir İnceleme

4th International Social Research and BehavioralSciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.834

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Aşçılığa Bakışlarının MetaforAnalizi ile Belirlenmesi

4th International Social Research and BehavioralSciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.120-127

Yerel Halkın Turizm Algısı: İğneada Örneği

III. International Rural Tourism and Development Congress, BODRUM, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.49-63

Sosyal ve Ekonomik Değişimin Otel Çalışanlarının İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.57-65

Rekreatif Etkinliklere Katılan Bireylerin Akış DeneyimlerininKarşılaştırılması

THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.663-669

İş Stresinin Turist Rehberilerinin Mesleki Bağlılıklarına Etkisi

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, pp.675-682

Otel Çalışanlarının Duygusal Zekâlarının Mutluluklarına ve İşeAdanmalarına Etkisi

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.82-93

The Effects of Job Stress an Perceived Organizational Support on Turnover Intentions of Hotel Employes

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM), 10 - 15 July 2017, pp.236-248

The Effects Of Job Stress and Perceived Organizational Support On Turnover Intentions of Hotel Employees

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Famagusta, Cyprus (Kktc), 10 - 15 July 2017, pp.236-249

İŞ TATMİNİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİSİNDE İŞGÖREN AVUKATLIĞININ MODERATÖR ROLÜ

VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 - 30 April 2016, vol.1, pp.306-316

Convention Tourism in Turkey and Spain Comparson Study

4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Turkey, 18 April 2015, pp.4

Seyahat Acentelerinde Otantik Liderlik ve İş Bağlılığı İlişkisi Kuşadası ndaki Bir Araştırma

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.437-448

Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.229-239

Vocational High School Students s Level of Subjective Well Being

The Second International Congress of Educational Research, 28 - 30 April 2010

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bir Uygulama Örneği Fantasia Hotel

1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 April 2010, pp.228-240

Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.193-195

Books & Book Chapters

Konaklama İşletmeleri ve Sürdürülebilirlik

in: Sürdürülebilir Turizm: Yönetim, Pazarlama ve Güncel Gelişmeler, ALKAN Ceylan, ADAN GÖK Özge, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-98, 2022 Sustainable Development

Turizm İşletmelerinde İşgören Avukatlığı ve İşe Gömülmüşlük

in: Turizm İşletmeleri Perspektifinden ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Ehtiyar,Rüya; Aksu,Akın, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.341-368, 2021

GASTRONOMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

in: DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISIYLA GASTRONOMİ, OZAN GÜLER,GÜRKAN AKDAĞ,ANIL KALE, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.122-140, 2021

Örgütsel Davranış

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

Turizm Sektöründe Liderlik

in: Turizm İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları, Mustafa Tepeci, Tuğba Pala, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.63-87, 2020

Turizmde Cazibe Unsurları

in: Kavramlarla ve Örneklerle GENEL TURİZM, Çakıcı A. Celil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.161-180, 2019

Turizm Arz ve Talebi

in: Kavramlar ve Örneklerle GENEL TURİZM, Çakıcı, A.Celil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.79-104, 2019

Turizmin Geleceği ve Yeni Eğilimler

in: Kavramlarla ve Örneklerle GENEL TURİZM, Çakıcı, A.Celil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.325-340, 2019

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Olumlu veOlumsuz Duygu Deneyimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

in: Rekreasyonda Yeni Yaklaşımlar, Özkan Tütüncü, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.33-41, 2019

Otel İşletmelerinde Yönetim

in: Otel İşletmeciliği, Yılmaz AKGÜNDÜZ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.57-84, 2017

Service Risk Management in Emerging Economies

in: Promotional Strategies and New Service Opportunities in Emerging Economies, Vipin Nadda Sumesh Dadwal Roya Rahimi, Editor, IGI Global Disseminator of Knowledge, pp.90-115, 2017

Turist, Turizm ve Turist Psikolojisi

in: Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Duran Erol, Aslan Cumhur, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.31-45, 2016

İş Analizi ve İş Tasarımı

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, TUNA, MUHARREM, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.54-102, 2016

Seyahat Acenteciliği İşletmeciliği

in: Turizm İşletmeciliği, Alp TİMUR, Övünç BARDAKOĞLU, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.182-203, 2015

Turizm İşletmelerinde Psikolojik Güçlendirme

in: Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Aydın Tükeltürk Şule, Şahin Perçin Nilüfer, Güzel Berrin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.199-221, 2014

Metrics

Publication

130

Citation (WoS)

437

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

482

H-Index (Scopus)

9

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals