İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Gömülmüşlüğün Moderatör Rolü Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


AKGÜNDÜZ Y., ŞANLI S. C.

16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No