Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatanşalık Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


AKGÜNDÜZ Y., Çakıcı C.

Ulusalararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.29-41, 2015 (Peer-Reviewed Journal)