Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


AKGÜNDÜZ Y., DALGIÇ A., KALE A., KARAKAN H. İ.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.83-97, 2015 (Peer-Reviewed Journal)