İşgören Avukatlığı Ölçeğinin Turizm İşletmeleri Örnekleminde Türkçeye Uyarlama Çalışması The Study of Adapting Employee Advocacy Scale to Turkish to Tourism Businesses Samples


AKGÜNDÜZ Y., ŞANLI S. C.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.4, no.Special 1, pp.282, 2016 (Peer-Reviewed Journal)