Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıçanlarda amitriptilinin indüklediği QT uzaması ve miyokardiyal hasarda selektif mitokondriyal KATP kanal açıcı nikorandilin etkisi (ara analiz).

26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi / 26th National and 1st International Pharmacology Congress 4-6 Kasım 2021, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2021

Sıçanlarda Tip 1 Diabetes Mellitus’a Bağlı Gelişen Erektil Disfonksiyon Ve Endotelyal Disfonksiyonda Buğday RuşeymYağı’ nın Koruyucu Etkisi

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Turkey, 4 - 09 November 2019 Sustainable Development

Evaluation of Potential Drug-Drug Interactions in Critical Care Area of the Emergency Department

9th Asian Conference on Emergency Medicine and 13th Turkish Emergency Medicine Congress., Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2017

Tıp fakültesi öğrencilerinin bitkisel ürün/bitki ile ilgili bilgi düzeylerinin ve kullanma tutumlarının değerlendirilmesi

24.Ulusal Farmakoloji Kongresi, 8. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 7. Klinik Toksikoloji Sempozyumu., Trabzon, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.84

Dokuz Eylül Üniversitesi Ilaç Ve Zehir Danişma Merkezine 01 Ocak 2015 - 31 Aralik 2016 Tarihleri Arasinda Bildirilen Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi.

Türk Farmakoloji Derneği 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 8. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 7. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.165

Bir Devlet Hastanesine Başvuran Isırma ve Sokma Olgularında Antivenom Kullanımı

13. Acil Tıp Kongresi, 4th Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Herb use among women and determination of affecting factors: A questionnarie study

83rd Annual Meeting of the German-Society-for-Experimental-and-Clinical-Pharmacology-and-Toxicology (DGPT) / 19th Annual Meeting of the Association-of-the-Clinical-Pharmacology-Germany (VKliPha), Heidelberg, Germany, 6 - 09 March 2017, vol.390 Sustainable Development identifier

Retrospective Analysis of Anticonvulsant Exposures Admitted to Department of Emergency

2nd Regional Meeting of The TIAFT. 2. Bölgesel TIAFT ( International Association of Forensic Toxicologists), 30 October - 02 November 2016

İzole sıçan kalp modelinde amitriptiline bağlı kardiyotoksik etkiler ile kardiyak S100b proteini arasındaki korelasyon

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 10 September 2015

A promising antidote for amitriptyline-induced cardiovascular toxicity: Theophylline

45th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Rhodes, Greece, 5 - 08 October 2008, vol.180 identifier

Books & Book Chapters

Antidepresanlar

in: Yasal & Yasadışı Maddeler ve Adli Toksikolojik Yaklaşımlar, Serap Annette AKGÜR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.301-327, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Gebelik ve emzirme dönemlerinde aşılar ve immunglobulinlerin kullanımı

in: Türkiye Klinikleri Farmakoloji - Özel Konular, Kalyoncu Nİ, Kadıoğlu Duman M, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.92-98, 2018

Uçucu solventler

in: Bağımlılık Yapan Maddeler ve Toksikolojisi, Serap Anette Akgür,Hakan Coşkunol, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.191-198, 2014

Ağır Metal Zehirlenmesi ve Şelatörler

in: Temel ve Klinik Farmakoloji, Bertram G. Katzung, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1013-1026, 2014

İş ve Çevre Toksikolojisine Giriş

in: Temel ve Klinik Farmakoloji, Bertram G. Katzung, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1001-1012, 2014

Klinik Toksikoloji: Bitkilerle Zehirlenmeler

in: Tüm Yönleriyle Acil Tıp, Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.733-744, 2013

Metrics

Publication

124

Citation (WoS)

180

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

161

H-Index (Scopus)

8

Project

18

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals