Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin akılcı ilaç kullanım becerileri üzerine Akılcı İlaç Kullanım Kursunun kısa dönem etkileri


Hocaoğlu Aksay N., Güven H., Gidener S., Tunçok Y., Kalkan Ş., Gümüştekin Güneli M., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.15-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)