Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Giant Odontogenic Fibroma Case Report and Treatment Approach

12th Balkan Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Congress, Konya, Turkey, 13 - 16 September 2023, pp.269

A Treatment Way of Progressive Upper Extremity Necrosis: A Case Report

12th Balkan Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Congress, Konya, Turkey, 13 - 16 September 2023, pp.281-282

Fournier Gangreninde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

16.Ulusal 4. Uluslararası Katılımlı Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.63

Dev Nörofibrom Olgu Sunumu

TPRECD 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.217-218

Poland Sendromu Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

TPRECD 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.174-175 Creative Commons License

Düşük Dereceli Fibromiksoid Sarkom

TPRECD 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.227-228

İnguinal Lenfadenopati İle Saptanan Merkel Hücreli Karsinom Olgu Sunumu

Türkiye Plastik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.216

Redüksiyon Mamoplastide Klinik Deneyimlerimiz

Türkiye Plastik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.152

Median Cleft Lip

ESPRAS Quadrennial Congress 2022, Porto, Portugal, 5 - 07 October 2022 Creative Commons License

Schwannom In The Arm: Case Report

ESPRAS Quadrennial Congress 2022, Porto, Portugal, 5 - 07 October 2022 Creative Commons License

Pilonidal Sinüste Çoklu Z-plasti Tekniği ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.43-44 Creative Commons License

Blowout Fraktürlerinde Cerrahi Deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.58-59 Creative Commons License

TRAM Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Gelişen Pyoderma Gangrenosum, Olgu sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.69 Creative Commons License

Lenfatik Yayılımı Olan Malign Melanom Hastalarında Tümör ve Lenf Nodu Patolojilerinin Değerlendirilmesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.152 Creative Commons License

Mikrostomide Gillies-Millard Yöntemiyle Komissüroplasti Deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.173 Creative Commons License

Minimalistik Bir Bakış Açısıyla Diep Flep ile Neoumblikoplasti Tekniği, Olgu Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.45-46 Creative Commons License

Ebv İlişkili Mukokütanöz Ülser Olgu Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, 22 - 25 October 2020, pp.76-77 Creative Commons License Sustainable Development

Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Sistemi İle Kapalı İnsizyonların Yönetimi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, 22 - 25 October 2020, pp.101-102 Creative Commons License Sustainable Development

Primer Kutanöz Leiomyosarkom Tanılı Hastalarda Klinik Deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, 22 - 25 October 2020, pp.35-36 Creative Commons License

Subkutan Mastektomi Hastalarında Pentoksifilin Kullanımının Flep Nekrozuna Etkisi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı , Samsun, Turkey, 25 - 30 October 2019, pp.129 Creative Commons License Sustainable Development

Skalpte Multifokal Kutanöz Anjiyosarkom

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.217-218 Creative Commons License

Kliniğimizde 2014-2019 Yılları Arasında Opere Edilmiş Bası Yaraları Olgularının Değerlendirilmesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.202 Creative Commons License

Prognostik Faktörlerin Nipple ve Cilt Koruyucu Mastektomi Sonrası Komplikasyon Gelişimine Etkisi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.315 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Neck Lift (Restoring the Neck Contour)

in: Aesthetic Facial Surgery, Prof. Dr. Ahmet Demir,Prof.Dr. Cenk Demirdöver,Doç.Dr. Anda. Aykan, Editor, Hekim Tıp Kitabevi, Ankara, pp.425-438, 2023

Mandibular Orthognathic Surgery

in: Maxillofacial Surgery , Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Editor, Türkiye Klinikleri , Ankara, pp.74-81, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

45

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals