COVID-19 Pandemi Döneminde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğimizin Değişim Süreci


Çakmak S., Öztürk F. A., Ulukaya H. E., Özger M., Çağlı H. B., Atalmış S. E., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.35, pp.199-210, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: COVID-19 salgını ve sonrasında sağlık sisteminde alınan kararlarla birlikte, sürecin kliniğimize olan etkisini incelemek için, salgın dönemi, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde, 18 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ve 1 Temmuz 2020-18 Kasım 2020 tarihine kadar olan dönemlerde; yapılan operasyonlar, poliklinik ve acil hizmetleri bir önceki yılın aynı dönemleri ile retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Kısıtlamalarla birlikte, beklenildiği üzere, hasta başvurusunda büyük bir azalma görüldü. Tüm hasta bakıları ve operasyonlar kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanarak gerçekleştirildi. Operasyonların öncesinde tüm hastalardan nazal sürüntü örneği gönderildi; çok acil vakalar ise test sonucu beklenmeksizin operasyona alındı. Acil operasyonların yanı sıra ertelenmemesi gereken malignite hastalarının da pandemi sürecinde tedavileri gerçekleştirildi. Normalleşme dönemiyle birlikte, daha önce randevu oluşturulan ancak kısıtlamalar nedeni ile iptal edilen vakalar öncelik sırası belirlenerek opere edildi. Sonuç: Pandemi süreciyle birlikte başta estetik vakaların başvurusu ve operasyonları olmak üzere elektif vakaların kısıtlanması ile poliklinik ve vaka sayısında büyük bir düşüş görüldü. Bu dönemde takip edilen hastalar ve yapılan cerrahi prosedürlerin genel olarak acil el cerrahisi operasyonları ve malignitelerden oluştuğu görüldü. Normalleşme ile birlikte vaka çeşitliliği artsa da, alınan Covid-19 tedbirleri nedeni ile geçen yıla göre vaka sayısının daha az olduğu görüldü. Anahtar Sözcükler: Covid-19, Plastik Cerrahi, acil, operasyon