Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dev Nörofibrom Olgu Sunumu

TPRECD 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.217-218

Redüksiyon Mamoplastide Klinik Deneyimlerimiz

Türkiye Plastik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.152

İnguinal Lenfadenopati İle Saptanan Merkel Hücreli Karsinom Olgu Sunumu

Türkiye Plastik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.216

Pediatrik Servikofasiyal Teratom, Olgu Sunumu

TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10 - 14 Kasım 2021, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.181-182 Creative Commons License

Mikrostomide Gillies-Millard Yöntemiyle Komissüroplasti Deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.173 Creative Commons License

TRAM Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Gelişen Pyoderma Gangrenosum, Olgu sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.69 Creative Commons License

Bilateral Subcutaneus Mastectomy and Reconstruction in Breast Cancer Surgery: A Single Center Experience.

2nd 2nd International Medical Congress Of İzmir Democracy University, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020, vol.1, pp.789 Sustainable Development

Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Sistemi İle Kapalı İnsizyonların Yönetimi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, 22 - 25 October 2020, pp.101-102 Creative Commons License Sustainable Development

Ebv İlişkili Mukokütanöz Ülser Olgu Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı, 22 - 25 October 2020, pp.76-77 Creative Commons License Sustainable Development

Subkutan Mastektomi Hastalarında Pentoksifilin Kullanımının Flep Nekrozuna Etkisi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı , Samsun, Turkey, 25 - 30 October 2019, pp.129 Creative Commons License Sustainable Development

Anterior Yaklaşımla Skoring ve Bilateral Perikondrio-Adipodermal Flep ile Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 October 2019

Prognostik Faktörlerin Nipple ve Cilt Koruyucu Mastektomi Sonrası Komplikasyon Gelişimine Etkisi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.315 Creative Commons License Sustainable Development

Üst Blefaroplasti Olgularının Değerlendirilmesi

Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.298

Mandibular Kistlere Yaklaşım

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 41. ULUSAL KURULTAYI, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.1

Subkutan Mastektomi Sonrasında Protez Altı Desmoid Tümör

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 October 2019

Yanık Kontraktürü Bulunan Olgulara Yaklaşım

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.92

Subkutan Mastektomi Sonrasında Protez Altı Desmoid Tümör

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultay, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.179-180 Sustainable Development

Skalpin Nadir Görülen Primer Müsinöz Karsinomu

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 41. ULUSAL KURULTAYI, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2019, pp.1

Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom)

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 October 2018

Kutanöz Miksoid Fİbroblastom: Bir Olgu Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40.Ulusal Kurultay, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.196-197

Optik Sinir Yerleşimli PİLOSİTİK ASTROSİTOMA

29. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.154

Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri

38.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1

Medial Kantal BCC ve Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.171

Bipediküllü Orbikularis Oküli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Göz Kapağı Rekons

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.174-175

Enkondrom Olgusunda Birinci Parmak Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.264-265

Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.227

Experience with digit replantation : a 10 year retrospective study

13th Congress of the European Federation of Societes for Microsurgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Nazal Rekonstrüksiyon Klinik Deneyimlerimiz

37.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.1

Amniotik band sendromu klinik deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, vol.37, pp.234

Breslow 1 mm melanom olgularında SLN Pozitifliği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Mikrotia klinik deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, vol.37, pp.127-128

Klinik subkutan mastektomi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, vol.37, pp.189

Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri

Türk Plastik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014, pp.100

Servikal Bölgede Dev Schwannom - Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014, pp.89

Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014, pp.109

Otoplastide Klinik Deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014, pp.127

Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu

35.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, pp.1

Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom

Türk PLastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Jüvenil hyalin fibromatozis

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, pp.1

Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hücreli Karsinom

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 October - 03 November 2013

Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom

35.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, pp.1

Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2013, pp.1

Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz

34.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Seckel Sendromlu Hastada Redüksiyon Mammoplasti

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Maksiller Lipom Olgusu

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Kosta Greftiyle Nazal Dorsum Augmentasyonu

34. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2012, pp.1

Bası yaralarına sistemik yaklaşım

34.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2011, pp.1

Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu

XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa katılımlı), İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.80

Parotidektomi Olgularının Klinik ve Histolojik Analizi

XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa katılımlı), İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Adipoz Kökenli Yetişkin Kök Hücrelerin (ADAS) Radyoterapi Uygulanmış Ciltte Primer Yara iyileşmesi Üzerindeki Etkisi

33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz

XXXIII. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa Katılımlı), İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.119

Nekrotizan Fasiit ve Fournier Gangreni Olgularına Yaklaşım

XXXIII. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa Katılımlı), İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.61

Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi üzerine etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, İzmir, Turkey, 14 September 2011

Otolog Yağ Grefti Uygulamaları 59 Olgunun Değerlendirilmesi

33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu

XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa katılımlı), İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Çocukluk Çağında Malign Melanom Olgu Sunumu

XXXIII. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 14 September 2011 - 18 September 2021, pp.1

Maksillofasiyal Bölgede Poröz Polietilen Uygulamalarımız

33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Jinekomasti Olgularına Yaklaşım

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.107

Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.78

Augmentasyon Mastopeksi Olgularımız

33. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.104

Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu

33.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.88

Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları

33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

Makroglosside Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz

XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa katılımlı), İzmir, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Gebelikte Malign Melanom Olgu Sunumu

32. Ulusal TPRECD Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Perine ve Alt Ekstremitenin Nekrotizan Enfeksiyonları

XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Avrupa katılımlı), Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Venöz Ülserlere Yaklaşım

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız

32.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.1

Skalp yerleşimli marjolin ülser

4.REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 December 2009, pp.1

Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz

4.REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 December 2009, pp.1

Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız

4.REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 December 2009, pp.1

Total Diz Artroplastisi (TDP) Sonrası Gelişen Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.48-49

Çok Nadir Bir Preaurikuler Kitle Nedeni: Villonoduler Sinovit

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 31. Ulusal Kurultayı, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.235

Orbital Nörofibromatozis Olgularının Cerrahi Tedavisi

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.235

Kosta grefti İle frontal bölge rekonstrüksiyonu

XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.1

Topuk rekonstrüksiyonları

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.42

Primer Orbital Leimyosarkom

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 31. Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.234

Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.194

Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.234

Posttravmatik Yüz Kontür defektlerine Yağ Grefti Uygulaması

XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.1

Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.144

Periorbital hemanjiom : olgu Sunumu

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.159

Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.192

Konjunktivanın Primer Bazal Hücreli Karsinomu ve Primer Malign Melanomu

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.157-158

Taşlama Makinası ( canavar ) nedeniyle Oluşan travmatik yaralanmalar

XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.1

Sindaktili Onarımı Sonrasında Keloid Oluşumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.187

Üst Göz Kapağında Konjunktivoid (Dermoid) Kist

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 31. Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Taşlama Makinası ( canavar ) nedeniyle Oluşan travmatik yaralanmalar.

XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.1

205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi

XXX.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 October 2008, pp.1

Amputasyon Uyguladığımız Kulak Kepçesi Malign Tümörleri

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2008

Üst Ekstremite Yerleşimli Malign Tümörlerin Tedavisi

XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.1

Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radial Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2008

Poröz Polietilen implant ile fasyal augmentasyon:Klinik deneyimlerimiz

30. Ulusal Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2008

Aynı Zamanda Yüz Bölgesinde Gelişen 3 Farklı Tümör Rabdomyosarkom, Skuamöz Hücreli Karsinom

XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Antalya, Turkey, 15 October 2008 - 19 October 2018, pp.1

Spitzoid Tümör Olgu Sunumu

XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.1

Lomber Bölgedeki Dev Boyutta Konjenital Kıllı Nevüs ve Abdominal Flep ile Onarımı

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2008

Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom

XXX.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 October 2008, pp.1

Nadir Görülen Parotis Tümörleri

XXX. TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 October 2008, pp.1

Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students

THİRD İNTERNATİONAL CONFERENCE ON CONCEPT MAPPİNG, Helsinki, Finland, 22 - 25 September 2008, pp.1

Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi

XI. EL VE ÜST ESKTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 16 May 2008, pp.1

58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi

XI. EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 16 May 2008, pp.1

18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız

XI. EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 16 May 2008, pp.1

Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu

III.ULUSAL REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2007, pp.1

Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı

III.ULUSAL REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2007, pp.1

Hidradenitis supurative Olgularında Cerrahi Deneyimlerimiz

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

Sağlıklı El Parmaklarının Self Kannibalizmi: Olgu Sunumu

29. Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğinin Sunumu

29.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ULUSAL KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.131

Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate Patients

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON OF PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

An Anatomical Variation To Limit The Movement of The Palatal Flaps at The Palatoplasty in Pierre Robin Sequence

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

Comparison Free Fibular And Free Deep Circumflex Iliac Artery Flap For Mandible Reconstruction

CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

TREATMENT OF MARJOLİN ULCER

Congress of Balkan Assosiation for Plastic, Reconstructive and Aestethic Surgery, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2007, pp.1

The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review

V.CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCİATİON FOR PLASTİC RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY, Aydın, Turkey, 23 - 27 May 2007, pp.1

A Rare Muscle Variation At The Axillary Region

V. Congress of Balkan Assosiation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Aydın, Turkey, 22 - 26 May 2007, pp.1

Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması

28.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.3

Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım

31.TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009, pp.158

Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu

REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİDE SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 04 July 2005, pp.1

Obes Hastalarda Geciktirme Uygulanmış Tram Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu

26.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004, pp.285

İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi

26.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004, pp.44-45

Kolda Konjenital Skar ve Ekstensör Karpi Ulnaris Disgenezis Olgusu

26.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004, pp.284

Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu; Klinik Deneyimlerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

25. Ulusal Türk PLastik Rekonstrüktif ve estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 14 - 17 October 2003

Tuberöz Ksantomlar

24. Ulusak Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2002, pp.1

Serbest Latissimus Dorsi Kas Flebi Kullanılarak çok Geniş bir Sakral Bası Yarasının Onarımı

24.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2002, pp.77

Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon

24.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2002, pp.65-66

The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries

EUROPİAN FEDERATİON OF SOCİETİES FOR MİCROSURGERY 6TH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2002, pp.1

Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor

EUROPİAN FEDERATİON OF SOCİETİES FOR MİCROSURGERY 6TH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 20 - 23 March 2002, pp.1

The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap

EUROPİAN FEDERATİON OF SOCİETİES FOR MİCROSURGERY 6TH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2002, pp.1

Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop

25.CONGRES DU GROUPE POUR L AVANCEMENT DE LA MİCROCHİRURGİE, Banyuls-Sur-Mer, France, 29 - 30 March 2002, pp.1

Random Cilt Fleplerinin Yaşamı Üzerine Bencyclane ve Pentoxifylline Etkilerinin Karşılaştırılması

23.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1

Gelişme Döneminde Yapılan Kas Transferlerinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi

23.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1

Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu

23.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1

Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygulamaları

23.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1 Sustainable Development

Redüksiyon Mamoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi

23.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1

Topukta Epidermoid Karsinomu Taklit Eden Malign Melanoma ve Sural Flep ile Rekonstrüksiyonu

23.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.1

Sakral Kordoma Tedavisinde Parsiyel Sakrektomi ve Spinal Pelvik Fiksasyon Yöntemi

15.TÜRK NÖROŞİRÜJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2001, pp.1

Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi

22.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, pp.1

Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi

22.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri

22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, pp.1

Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar

22.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı

22.PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Üzerindeki Etkisi

22.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması

22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000

Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi

22.PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı

22.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2000, pp.1

Denerve Kasların Nörotizasyonunda Cerrahi Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması

22.PLASTİK REKONTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 September - 30 October 2000, pp.1

Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzerine Etkileri

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Distal Bazlı Süperfisial Sural Arter Ada Flebi: Klinik Deneyim ve Modifikasyonlar

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Arterialize Venöz Replantasyon Metabolizma ve Perfüzyonunun Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Suprasternal Dermoid Kist

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstrüksiyonu

21.ULUSAL PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Reverse Temporal Kas Flebi

21.ULUSAL PLASİTK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 30 October 1999, pp.1

Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Mandibula Defeklerinin Onarımında Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı Flep ile Rekonstrüksiyon

21.ULUSAL PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 30 September - 03 October 1999, pp.1

Zor Burunlar

ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 4. KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 1998, pp.1

Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesi

19.ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997, pp.1

Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız

19.ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997, pp.1

Tram Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız

19.ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997, pp.1

Marjolin's Ulcer Arising on Chronic Burn Scars, and Its Treatment

NEW APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF CHRONİC WOUND , Florence, Italy, 27 - 29 April 1997, pp.1

Konvansiyonel Olmayan Fleplerin Perfüzyonu

17.ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995, pp.1

İlginç Yerleşimli Bir Kondrosarkom Olgusu

16.ULUSAL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994, pp.1

Books & Book Chapters

Orbitozigomatik Fraktürler

in: Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi - Özel Konular - Maksillofasiyal Cerrahi, Yılmaz Mustafa, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.39-48, 2022

Metrics

Publication

299

Citation (WoS)

674

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

757

H-Index (Scopus)

15

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals