Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ostomi Öz Bakım İndeksi ve Ostomili Hastaların Öz Bakımına Bakım Verenin Katkısı İndeksi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri Özellikleri

II. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XIX. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XII. Ulusal I. Uluslararası Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

The effect of Forensic Nursing course on students' domestic violence awareness and gender role attitudes

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.1-2 Sustainable Development

The Effects of Open and Closed System Endotracheal Suctioning Methods on Suctioning Frequency and Amount of Secretion

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.1-4

Effects of Endotracheal Suctioning Procedure Steps Applied in Intensive Care on Suctioning Complications

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.1-4

Early stoma complications and risk factors in emergency and elective colorectal surgery

1. ULUSLARARASI TÜRK KOLOREKTAL CERRAHİ KONGRESİ, XVIII. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ ve XI. KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ”, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

The risk factors for development of parastomal hernia:A single institution experience

18. Tük Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November 2021 - 03 December 2022, pp.35

FİZİKSEL TESPİT EĞİTİMİNİN İNTÖRN HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARINA ETKİSİ: YARI DENEYSEL ÇALIŞMA

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Aspirasyon İşlemine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Duygularının Belirlenmesi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel HEmşirelik Bakımı Kongresi 2019, 6 - 08 December 2019

Yoğun Bakim Ünitelerinde Fiziksel Tespitin Nörovasküler Komplikasyonlara Etkisi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Periton Diyalizinin Tarihsel Süreci ve Hemşirelik

1.Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

DETERMINATION OF PROFESSIONAL VALUES AND MORAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS

Uluslararası Hemşirelik uygulamalarında Etik Kongresi 2017, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Application of Physıcal Restraint and Ethic

International Congress on Ethıcs ın Nursing Applications, 11 - 12 September 2017

Physical restraint practices and ethic

International Congress On Ethics In Nursing Applications, 11 - 12 September 2017

Adli Hemşirelik Dersinin Öğrencilerin Adli Kanıt Konusundaki Bilgi Düzeyine Etkisi

Uluslararası II.Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Günümüz Savaşlarında Bakımın Etik Yönü

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 2 - 04 June 2016

Trakeostomi ve Aspirasyonun Tarihsel Gelişim Süreci

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 2 - 04 June 2016

Hemşirelik 1 Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Algısı Bir Metafor Analizi

15 th International Eastern Mediterrannean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.320-321

Hemşirelik öğrencilerinde etik duyarlılık

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelikte Değerler Eğitimi Neden Önemlidir

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 November 2015

Books & Book Chapters

DİSPNE, ÖKSÜRÜK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

in: Palyatif Bakım ve Hemşirelik, Hüsna Özveren,Emel Gülnar, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.353-381, 2021

Dispne Öksürük ve Hemşirelik Bakımı

in: Palyatif Bakım ve Hemşirelik, Hüsna Özveren, Emel Gülnar, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.353-381, 2021

Yoğun bakımda hemşirelik hizmetleri

in: Yoğun Bakımda Organizasyon, Yönetim ve Eğitim, Volkan Hancı, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.220-224, 2020

İleostomi Rehberi

Dokuz Eylül üniveristesi Matbaası, 2019

Kolostomi Rehberi

Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2019

Yaralanmalarda Hemşirenin Sorumlulukları

in: Adli Hemşirelik, Kalfoğlu EA., Köprülü AŞ., Hamzaoğlu N., Editor, AKademisyen, Ankara, pp.68-77, 2019

Imogene M. King: Kavramsal sistem ve bakımda Amaca Ulaşma Teorisi

in: Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Karadağ A., Çalışkan N., Baykara ZG, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.330-350, 2017

Metrics

Publication

123

Citation (WoS)

366

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

377

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

71

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

17

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals