Hemşirelik öğrencilerinin beceri eğitiminde kullanılmak üzere, simüle eğitim materyali olarak flakon geliştirilmesi ve öğrencilerin ilaç hazırlama eğitiminde etkinliğinin değerlendirilmesi


ALAN N., ÖZDEN D., GÜROL ARSLAN G., YILMAZ İ., GÖKTUNA G.

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Hemşirelik okullarında flakondan ilaç hazırlama ve uygulama becerisi, hastalar için kullanılmış flakonlar kullanılarak laboratuvarda öğretilmektedir. Mesleksel beceri laboratuvarlarında çalışma sırasında flakon özelliği taşıyan ancak aktif etken madde içermeyen eğitim materyallerine gereksinim vardır. Yöntem-Gereçler: Simüle eğitim materyali flakon geliştirmek ve flakonun etkinliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın birinci basamağı tanımlayıcı, ikinci basamağı randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanmıştır. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve ikinci sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Birinci basamak: nişasta, pudra ve pudra şekeri ile üç farklı flakon grubu hazırlandı. Öğretim elemanları (n=47) her gruptan birer adet flakonun etkinliğini değerlendirdi. İkinci aşamada, deney grubundaki öğrenciler (n=122) simüle flakon ile çalıştı. Kontrol grubu (n=120) daha önceden kullanılan flakonlar ile beceriyi uyguladı. Öğretim elemanları ve öğrenciler Flakon İşlerliğini Değerlendirme Formunu doldurdu. Öğrencilerden beceri uygulamasına yönelik geri bildirim alındı. Bulgular: Öğretim elemanları tarafından nişasta, pudra ve pudra şekeri flakon grupları arasında etkinlik açısından en etkili madde, pudra şekeri olarak belirlendi (p<0,001). Öğrenciler tarafından simüle flakonlar (11,72±3,95), kullanılmış flakonlara (12,70±3,91) göre daha etkin olarak belirlendi (p<0.05). Öğrenciler, simüle ve kullanılmış flakon grupları arasında, beceri uygulamasına ait benzer geribildirimde (deney: 50,78±4,20; kontrol: 50,07±5,31) bulundu (p>0.05). Simüle flakonlar flakon içindeki negatif basınç farkını hissetme, flakondaki sıvının enjektöre kolay çekilebilmesi ve flakondan ilacı çekerken dış ortama sıvı sıçraması maddelerinde kullanılmış flakonlara göre daha iyi puan aldılar (hepsi için p<0.01). Sonuçlar: Pudra şekeri ile hazırlanmış simüle flakonlar, etkinlik açısından nişasta ve pudra şekeri ile hazırlanan flakonlara göre daha etkin bulundu. Laboratuvarda beceri öğrenimi sırasında öğrenciler tarafından kullanılmış flakonlara göre daha etkin olduğu bulundu. Öğrencilerin simüle ve kullanılmış flakonların her ikisi için geri bildirimleri olumlu ve benzerdi. Pudra şekeri içeren simüle flakonlar, orijinal ilaç flakonlarını çok iyi taklit etmesi nedeniyle laboratuvar koşullarında flakondan ilaç hazırlama becerisi için ideal flakonlar olabilir.