Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik Uygulama Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi


ÖZDEN D., taş z., yıldız m.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)