Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Joubert Syndrome: Differential Diagnosis of Hyperpnea

24th Internatıonal Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2023, pp.1 Creative Commons License

Pandeminin erken döneminde COVİD-19 nedeni ile hastanemize yatmış olan hastaların sonuçları

43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, no.67, pp.250-251

COVID-19 Olgularının Postmortem Biyopsi Örneklerinin Değerlendirilmesi

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRES, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.1, no.3, pp.15-17 Creative Commons License Sustainable Development

Amikasine Bağlı Oluşan Ototoksisitede Deksmedetomidinin Etkisinin Odyolojik Olarak İncelenmesi

9. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi & 11. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022

Amikasine Bağlı Oluşan Ototoksisitede Deksmedetomidinin Etkisinin Odyolojik Olarak Incelenmesi.

9. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi/ 11. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi. , Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.27-28 Sustainable Development

THE EFFECT OF SEVOFLURANE ANESTHESIA ON MEDULLA SPINALIS IN NEWBORN RATS

EJONS 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kapadokya, Turkey, 26 October 2021

Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Temelli Aktif Ekstremite Egzersizleri Yoğun Bakım Hastalarında Hemodinamik ve Solunumsal Yanıtları Etkiler Mi?: Pilot Çalışma

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (1st Intertional Health Science and Life Congress, IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.531

Yoğun Bakımda Hasta otonomisi ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar

IV Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi bilirkişilik kongresi, Turkey, 13 - 15 October 2017

Metanol intoksikasyonunda putaminal tutulum kötü nörolojik prognozu erken öngörebilir mi?

14. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğum Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğum Bakım Toplantısı, Turkey, 4 - 07 October 2017

Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ventilasyon ve oksijenizasyon üzerine etkileri.

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 2017, Turkey, 4 - 07 October 2017

Türkiye’de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 2017, Turkey, 4 - 07 October 2017

How antimanic treatment via tamoxifen may affect the brain's chemistry - a double-blind placebo-controlled H-1 MRS study

28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Netherlands, 29 August - 01 September 2015, vol.25 identifier

The relationship between periheral muscle strength and oxygenation in intensive care unit patients

European Respiratory Society International Congress 2014, Munich, Germany, 6 - 10 September 2014, vol.44, pp.4295

ERİTROPOİETİN İZOFLURAN İLE OLUŞAN APOPTOZU AZALTIR

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.26

Determining consciousness in terms of brain responsiveness

8th International Symposium on Memory and Awareness in Anesthesia (MAA), Wisconsin, United States Of America, 2 - 05 June 2011, vol.108 identifier

Target-controlled propofol infusion linearly suppresses auditory-evoked potentials and bispectral index

8th International Symposium on Memory and Awareness in Anesthesia (MAA), Wisconsin, United States Of America, 2 - 05 June 2011, vol.108 identifier

Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi

33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.1

Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states

15th World Congress of Psychophysiology, Budapest, Hungary, 1 - 04 September 2010, vol.77, pp.225 identifier

The analysis of the changes in brain stem with magnetic resonance spectroscopy during visually induced migraine attacks

14th Congress of European-Federation-of-Neurological-Societies, Geneva, Switzerland, 01 September 2010, vol.17, pp.260 identifier

Changes of the neuromediators in internal jugular venous blood during migraine attacks induced by visual stimulation

14th Congress of European-Federation-of-Neurological-Societies, Geneva, Switzerland, 01 September 2010, vol.17, pp.250 identifier

Electrophysiology during general anesthesia

14th World Congress of Psychophysiology the Olympics of the Brain, St Petersburg, Russia, 8 - 13 September 2008, vol.69, pp.295 identifier

Memory function assessment under propofol anaesthesia

14th World Congress of Psychophysiology the Olympics of the Brain, St Petersburg, Russia, 8 - 13 September 2008, vol.69, pp.274 identifier

Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator

16. ANNUAL MEETING MEDITERRANEAN ASSOCIATION OF CARDIOLOGY AND CARDIAC SURGERY, Turkey, 26 - 29 September 2004

Attitudes and practices about do-not-resuscitate orders in Turkey

23rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Genk, Belgium, 14 - 16 March 2003, pp.1

Attitudes and practices abaut do-not-resuscitate orders in Turkey

Attitudes and practices abaut do-not-resuscitate orders in Turkey, Brussels, Belgium, 18 - 21 March 2003, pp.126-127

Normovolemic Hemodilution and Cerebral Hemodynamics

Normovolemic Hemodilution and Cerebral Hemodynamics, Sydney, Australia, 16 - 20 September 2001, pp.418

Preemptif Proksikam Analjezisinin torakotomilerdeki Etkinliği

34.TARK, Aydın, Turkey, 25 - 29 October 2000, pp.444

Deneysel Tavşan Modelinde Ana Vasküler Yapıların Doppler US Özellikleri

4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Vol 5., Antalya, Turkey, 26 - 31 October 1999, pp.78

"Comparison of Co Sedation with Propofol+Midazolam Propofol and Midazolam Sedation of Patients Undergoing Mechanical Ventilation in the İntensive Care Unit"

"Comparison of Co Sedation with Propofol+Midazolam Propofol and Midazolam Sedation of Patients Undergoing Mechanical Ventilation in the İntensive Care Unit", Amsterdam, Netherlands, 29 May - 01 June 1999, pp.65

Çivili Başlığa Bağlı Gelişen İntraoperatif Epidural Hematom

XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 1998, pp.210

Pediyatrik Angiografi ve Sedasyon

32.TARK, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 1998, pp.251

Kavernöz İnternal Karotid Artere Safenöz Ven Grefti ile Bypass Uygulaması

XII. ANNUAL SCIENTIFIC CONGRESS (Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi), Antalya, Turkey, 15 - 19 May 1998, pp.227

Amitriptilin Zehirlenmesi

31. TARK, Bursa, Turkey, 24 - 28 October 1997, pp.446

Propofol Anestezisi Altında Magnezyum Sülfatın Tavşan Serebral İskemi Modeline Etkisi

Propofol Anestezisi Altında Magnezyum Sülfatın Tavşan Serebral İskemi Modeline Etkisi, İzmir, Turkey, 01 May 1997, vol.25, pp.202-206

Yoğun bakım hastalarında Endotrakeal Tüpün Malpozisyonunun Değerlendirilmesi

XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.167

ÇOCUKLARDA ORAL PREMEDİKASYONDA MİDAZOLAM-KETAMİN İLE DİAZEPAM

XXX.TARK-TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.64

İNTERNAL JUGULER VENLERDEKİ VALVLER

XXX.TARK TÜRKANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.188

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntramusküler Etofenamat

30.TARK, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.145

Tenoxicam for Postoperative Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy

ABSTRACT BOOK THE PAİN CLİNİC, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 1996, pp.114

WHY ARE PATİENTS AFRAİD OF SURGİCAL OPERATİONS?

ABSTRACT BOOK THE PAİN CLİNİC, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 1996, pp.110

Tenaxicam For Postoperetif Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy İnternational Symposiom The Pain Clinic

Tenaxicam For Postoperetif Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy İnternational Symposiom The Pain Clinic, İstanbul, Turkey, 2 - 06 January 1996, pp.114

Solunum Durması ve Adele İçi Ketamin Uygulaması

Solunum Durması ve Adele İçi Ketamin Uygulaması , İzmir, Turkey, 08 November 1995, vol.9, pp.8-11

Skolyoz Cerrahisinde kaudal Uygulanan Fentanyl ve Wake-up Testi

Skolyoz Cerrahisinde kaudal Uygulanan Fentanyl ve Wake-up Testi, Mersin, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.478

Kombine Spinal-Epidural Anestezide (CSE) Fentanil Kullanımının Yeri

XXIX. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.491

Skolyoz Cerrahisinde Torakoskopik Rot Uygulamasında Anestezik Yaklaşım

XXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.298-299

Skolyoz Cerrahisinde Kaudal Opioid Uygulaması ile Postoperatif Ağrı Tedavisi

TARK XXIX.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.288

İntrakranial Girişimlerde Magnezyum Sülfatın Yeri

XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 31 October 1993, pp.43

Erken Mobilizasyon İçin Cerrahi Uygulamanın ARDS de Prognosa Olumlu Etkisi

XXVII. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 31 October 1993, pp.132

4. Ulusal Ağrı Kongresi

4. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 1993, pp.22

Books & Book Chapters

Yoğun bakım sonrası yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler

in: Yoğun Bakım ve Yaşam Kalitesi, Hikmet Akgül,Tok Aydın D, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.76-82, 2023

COVID-19 Olgularının Yoğun Bakım Tetkik ve Tedavileri

in: COVID 19 Pandemisi Yönetimi, Hotar Nükhet, Küçükgüçlü Semih, Coşkun Figen, Editor, Dokuz Eylül Matbaası, İzmir, pp.76-78, 2021 Sustainable Development

uzaktan yoğun bakımı yönetmek: Teletıp

in: yoğun bakım, Işıl Özkoçak Turan,Volkan Hancı, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.1001-1008, 2018

Travmatik beyin ve medulla spinalis hasarında YB yönetimi

in: Nöroanestezi, Binnur Sarıhasan Halit madenoğlu Zerrin Özköse Şatırlar Hatice Türe Serap Karacalar, Editor, MGrup Matbaacılık AŞ, Kayseri, pp.405-416, 2017

Antihipertansifler,vazodilatörler,diüretikler ve statinler

in: temel anestezi, yüksel keçik, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.153-175, 2016

Asid baz dengesi ve Bozuklukları

in: Güncel Anestezi Notları, Ok Gülay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.178-189, 2016

Zehirlenmelerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi

in: T C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çok Paydaşlı sağlık sorumluluğunu Geliştirme Programı, Şule Kalkan, Yeşim Tunçok, Talat bahçebaşı, Süleymen Görpelioğlu, Murat Topbaş, Derya Çamur, Editor, Bakanlık Yayın No: 1035, Ankara, pp.729-780, 2016

Yoğun Bakım Ünitesinde akut miyokardiyal iskemi tanı ve yönetimi nasıl yapılır.

in: Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulamaları, Mustafa Kenmal Bayar, Editor, Nobel Tıp Yayın evi, pp.303-310, 2015

Yoğun bakım ünitesi Tanımı, mimarisi ve organizasyonu,

in: Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar, Yalçın Ata Nevzat, Editor, BUHASDER, pp.11-17, 2015

Laboratuvar Hayvanlarında Anestezi-Analjezi Cerrahi Girişim ilkeleri

in: Ortapedi ve Travmatolojide Deneysel Hayvan Modelleri, Volkan Öztuna, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar, pp.15-24, 2015

Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiyojenik Şok tanı ve yönetimi nasıl yapılır

in: Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulamaları, Mustafa Kemal Bayar, Editor, Nobel Tıp Yayın evi, pp.311-316, 2015

kardiyorenal sendrom

in: yoğun bakımda sendromlar, yalım dikmen, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.91-113, 2014

Arrest olan massif Pulmoner Emboli Hastasının Trombolitik Tedavi için Kontrendikasyonu Varmı dır?

in: Poster Bildiriler, hale aksu erdost,ali necati gökmen, Editor, TATKON Bildiri Kitabı, Eskişehir, pp.4-6, 2013

Gastrointestinal Kanamalar

in: Acil Kritik Bakımda Karar Verme, Özkoçak Turan Işıl, Özhasenekler Ayhan, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.324-333, 2008

Mekanik Ventilasyon Uygulamasının Sonlandırılması (Weaning),

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Prof. Dr. haydar Şahinoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.822-828, 2003

Vucut Isısı ve Değişiklikleri,

in: Yoğun Bakım Sorunları ve tedavileri, Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.185-194, 2003

Metrics

Publication

354

Citation (WoS)

2961

H-Index (WoS)

19

Citation (Scopus)

3331

H-Index (Scopus)

20

Project

21

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

9

Open Access

44
UN Sustainable Development Goals