Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Otosklerozda Öykü ve Fizik Muayene

Türkiye Klinikleri , vol.2, no.3, pp.9-11, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SIÇANLARDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞITME KAYBINDA ALLICININ ETKISININ ARAŞTIRILMASI

44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023, pp.51

Süperior Semisirküler Kanal Dehissansı: Olgu Sunumu

44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023, pp.55

SEMICIRCULAR CANAL DEHISCENCE SYNDROME: CASE REPORT

INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES Natural & Medical Sciences-VIII, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2023, pp.125-132

Koklear İmplantasyon Sonrası İşitme Düzeylerine Etki Etmesi Olası Faktörlerinin Değerlendirilmesi

10. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi & 12. Koklear İmplantasyon Odyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.61

İç Kulak Anomalisi olan Olgularda Koklear İmplantasyon Deneyimimiz

10. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi & 12. Koklear İmplantasyon Odyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.69

THE EFFECT OF HEARING AID FREQUENCY COMPRESSION TECHNOLOGY ON P1-N1-P2 WAVES

V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENS CONGRESS, Balıkesir, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.303 Creative Commons License Sustainable Development

SIÇANLARDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞITME KAYBINDA TIYOL DISÜLFIT HOMEOSTAZININ DEĞERLENDIRILMESI

43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

Sıçanlarda Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Tiyol Disülfit Homeostazının Değerlendirilmesi

43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.1-2

NÖROBRUSELLOZ VE KOKLEAR IMPLANT: OLGU SUNUMU

43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.211-212 Creative Commons License

Binaural Hearing Advantage Of The Geriatric Population In Noise

4. INTERNATIONAL GÖBEKLİTEPE SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 08 October 2022, pp.693-702 Creative Commons License Sustainable Development

Binaural Hearing Advantage of the Geriatric Population in the Noise

4. INTERNATIONAL GÖBEKLİTEPE SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 07-08 OCTOBER 2022/ ŞANLIURFA, URFA, Turkey, 07 October 2022, vol.1, pp.693-702

Evaluation of Efferent System Using Contralateral Suppression in Auditory Neuropathy Cases

12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland, 31 May - 03 June 2014, vol.21, pp.64-70

Amikasine Bağlı Oluşan Ototoksisitede Deksmedetomidinin Etkisinin Odyolojik Olarak İncelenmesi

9. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi & 11. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022

Amikasine Bağlı Oluşan Ototoksisitede Deksmedetomidinin Etkisinin Odyolojik Olarak Incelenmesi.

9. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi/ 11. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi. , Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.27-28 Sustainable Development

Effect of MSCs on Cisplatin Toxicity in Neuroblastoma Model

3. International Baku Scientific Research Congress The Book of Full Text, Baku, Azerbaijan, 13 July 2021, pp.801-816

Cognitive functions in Meniere’s disease

7th Congress of European Academy of Neurology- Virtual 2021, Austria, 18 September 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020

OVAL PENCERE AGENEZİSİ: OLGU SUNUMU

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.130

Koklear implant kullanan çocuklarda gürültüde konuşmayı anlama becerisinin değerlendirilmesi

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.98

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama sonuçları

10. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 December 2020

Audiological evaluation of the effect of Darbepoetin on the prevention of cisplatin ototoxicity

2nd Interational Medical Congress Of Izmir Democracy University- Healty Aging and Aging ’xxasssoicated Diseases , online, 17 - 19 December 2020

INFERIOR SEREBELLAR ARTER INFARKTI: OLGU SERISI

55. Ulusal NörolojiKongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019

Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Vestibüler Bulguların Değerlendirilmesi

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019

İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontrol Çalışması

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019 Sustainable Development

Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.1

Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and /or carboplatin therapy

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COCHLEAR IMPLANTS AND OTHER IMPLANTABLE AUDITORY TECHNOLOGY, 27 - 30 June 2018 Sustainable Development

Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirliğinin Belirlenmesi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2015, vol.14, pp.304-311

Kemiğe İmplante İşitme Cihazlarının Yaşam Kalitesine Etkisi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

YENİDOĞAN VE OKUL ÇAĞI TARAMALARINDA YENİ GELİŞMELER

39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 November 2017

KEMİĞE İMPLANTE İŞİTME CİHAZLARININ YAŞAMKALİTESİNE ETKİSİ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

EFFECTS OF BONE ANCHORED HEARING AIDS ON LIFE QUALITY

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 19 - 22 September 2017 Sustainable Development

Koklear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 November 2016

Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular

Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

İŞİTME CİHAZI AYARLAMASINDA KULLANILAN SİNYAL SÜRESİNİN GERÇEK KULAK KAZANCINA ETKİSİ

38. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016

İşitme Cihazlı Yetişkinlerde İndüksiyon Döngü Sistemi Kullanım Eğitiminin Etkisi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa Curcumin in EtkisininAraştırılması

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırılması

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.1

Cochlear implantation in a patient with Charge syndrome

13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Lizbon, Portugal, 18 - 21 June 2016

Evaluation of Congenital Inner Ear Malformations Effect on Language Development with İmplanted Child

ESPO 2016 13TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, Lisbon, Portugal, 18 - 21 June 2016

EARLY AND DELAYED DIAGNOSIS OF AUDITORY NEUROPATHY TWO CASES REPORT

Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 18 - 21 June 2016

PEDIATRIC SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS A REVIEW OF SEVEN PATIENTS

Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 18 - 21 June 2016

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyuın Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, pp.84

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng in Etkisi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyuın Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MENIERE’S DISEASE AND INNER EAR DISORDERS, 17 - 20 October 2015, pp.56

Ocular VEMP findings in patients with Meniere s Disease

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MENIERE’S DISEASE AND INNER EAR DISORDERS, Roma, Italy, 17 - 20 October 2015, pp.29

İntratimpanik deksametazon gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyuın Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Acceptability And Effect of The Nucleus Fitting Software (NFS) Comparing with The Custom Sound System

12th Congress of the European Federation of Audiology Societies (EFAS), İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2015

Effect of Korean Red Ginseng on Noise induced Hearing Loss in Rats

12TH EUROPEAN FEDERATION OF AUDIOLOGY SOCIETES (EFAS) CONGRESS, 27 - 30 May 2015, vol.11

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI BULGULARIMIZ

VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014

ABR DALGA LATANSI KALİBRASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM

VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014

Kongenital Aural AtreziOlgularımızın Odyolojik Bulguları

9. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, Turkey, 4 September - 07 October 2014

Konjenital Aural Atrezi Olgularımızın Odyolojik Bulguları

9. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 05 September 2014

Age Related Changes in Air and Bone-Conduction Brainstem Evoked Response in Children with Normal Hearing

12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland, 31 May - 03 June 2014

Effect of Stylet Removal on Neural Response Telemetry Thresholds During Implantation

12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland, 31 May - 03 June 2014

A Case Report of A 34-Months Old Child with Treacher Collins Syndrome

12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland, 31 May - 03 June 2014

Audiological Evaluation of Children With Mucopolysaccharidosis: Multiple Case Reports

12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland, 31 May - 03 June 2014

Cisplatin ototoxicity and related risk factors

12th internation congress of the European society of pediatric otorhinolaryngology, 31 May - 03 June 2014, pp.53

Auditory Neuropathy and Rehabilitation Options

14th Internacional Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, Valencia, Spain, 9 - 11 May 2014

Familial pattern of large vestibular aqueductsyndrome in a Turkish family

12th International Congress of the European Society of PediatricOtorhinolaryngology, 6 - 10 May 2014

CochlearImplantation in Waardenburg Syndrome A case report

12th International Congress of the EuropeanSociety of Otorhinolaryngology, 6 - 10 May 2014

TK A case report of a34 months old child with Treacher Collins syndrome

12th International Congress of the EuropeanSociety of Pediatric Otorhinolaryngology, 6 - 10 May 2014

Bilateral severehearing loss due to Rubinstein Taybi syndrome A case report

12th International Congress of theEuropean Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 6 - 10 May 2014

A Case Report Kabuki Make Up Syndrome

12th International Congress of theEuropean Society of Otorhinolaryngology, 6 - 10 May 2014

Sanguinarine has in vitro less ototoxic effect than cisplatin

EACR-Sponsored 2nd AnticancerAgents Congress:Targeting Cancer Stem Cells, Turkey, 1 - 03 April 2014

Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2013, pp.1

Polisitemiye sekonder ani işitme kaybı gelişenpediatrik hasta

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 20 November 2013

Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucuetkisİ

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 20 November 2013

Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats

20th International Federation of Otorhino Laryngological Societies (IFOS) World Congress, Seoul, South Korea, 1 - 05 June 2013, pp.1

Friend or Foe Effect of Oral resveratrol onCisplatin Ototoxicity

20th International Federation of Otorhino Laryngological Societies (IFOS) WorldCongress, 1 - 05 June 2013

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerde Uyaran Tiplerinin Etkisi

VI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 October 2012

Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?

2. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2012, pp.1

Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi

33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.1

DEÜ İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ve Ölçümü

QPS-2009 3. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 February 2009

Books & Book Chapters

15 Temmuz'da Güçlü Devlet, Kenetlenmiş Millet Olmanın Anlamı

in: 15 Temmuz: Türkiye Yüzyılında Milli İradenin Zaferi, Osman Bilen,Nevin Akkaya,Zafer Duygu,Bahar Soğukkuyu,Esra Uslu, Editor, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, pp.145-146, 2023 Sustainable Development

Rotasyonel Sandalye Testi

in: Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç, Editor, US AKADEMİ, Ankara, pp.109-113, 2022

Kemik Yolu Değerlendirmesi

in: Temel Klinik Odyoloji, Bülent Gündüz, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.49-59, 2022

Yaşlılarda Elektrofizyolojik Testler

in: Geriatrik Odyoloji, Songül Aksoy, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.101-110, 2022

Effect of MSCs on Cisplatin Toxicity in Neuroblastoma Model

in: 3. International Baku Scientific Research Congress The Book of Full Text, Prof Dr Gulzar Ibrahimova, Editor, Science Azerbaycan, Baku, pp.801-816, 2021 Creative Commons License

Pediatrik Odyolojik Değerlendirme

in: İşitme Kaybının Testleri Tanısı ve Tedavisi, M. Bülent Şerbetçioğlu, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.335-350, 2021

İŞİTME CİHAZLARI

in: Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi- Nörootoloji Cilt 2, Edt: Prof.Dr. Metin Önerci, Bölüm Ed. Prof. Dr. Enis Alpin Güneri,, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.681-689, 2021

İşitmenin Ölçme ve Değerlendirilmesi

in: Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun CerrahisiOtoloji Cilt 1, Edt: Prof.Dr. Metin Önerci, Bölüm Ed. Prof. Dr. Enis Alpin Güneri,, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.61-71, 2021

İşitsel Uyarılmış Orta Latanslar

in: Tüm Yönleriyle Odyoloji, Mehmet Fatih Öğüt, Günay Kırkım, Hatice Sema Başak, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.243-253, 2021

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Değerlendirme

in: Tüm Yönleriyle Odyoloji, Mehmet Fatih Öğüt, Günay Kırkım, Hatice Sema Başak, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.883-904, 2021

Rotasyonel Sandalye Testi

in: Vertigo, Fazıl NEcdet ARDIÇ, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.109-112, 2019 Sustainable Development

Rotasyonel Sandalye Testi

in: Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.109-112, 2018

İşitme Kayıplı Yenidoğanlarda Habilitasyon

in: Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı (Handbook). Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU,Dr. Günay KIRKIM, ozidar, Editor, www.ozida.gov.tr/egitim, Ankara, pp.49-55, 2016

İmmitansmetrik Değerlendirme Yöntemleri

in: Temel Odyoloji, Prof. Dr. Erol Belgin, Yard. Ed. A.Sanem Şahlı, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.105-112, 2015

Otoakustik Emisyonlar

in: Otoloji ve Nöro otoloji, Onur Çelik, Editor, Elit Ofset Matbaacılık, İstanbul, pp.1019-1027, 2013

Metrics

Publication

261

Citation (WoS)

386

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

358

H-Index (Scopus)

11

Project

26

Thesis Advisory

23

Open Access

37
UN Sustainable Development Goals