Sıçanlarda Akustik Travmaya Bağlı İşitme Kaybında Koenzim Q10'un Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisinin Araştırılması


Yıldırım O., Müderris T., Mungan Durankaya S., Kahraman Çetin N., Aysel A., Atsal G., ...More

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Akustik travma, ses enerjisinin çok yüksek olması ve buna bağlı gelişen işitme kaybının ortaya çıkma süreci olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapında erişkin işitme kayıplarının ortalama %16’sı mesleki gürültüye maruziyet sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün çeşitli tedaviler klinik uygulamaya girmişse de, akustik travmadan korunma ve akustik travma tedavisine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Biz de çalışmamızda akustik travmaya bağlı işitme kaybında koenzim Q10’un(CoQ10) koruyucu ve tedavi edici etkisini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 35 adet Wistar türü Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar rastgele 5 eşit gruba ayrıldı. Gruplar akustik travma grubu (grup 1), etanol (CoQ10’un çözücüsü) grubu (grup 2), akustik travma sonrasında CoQ10 tedavisi verilen grup (grup 3), kontrol grubu (grup 4) ve hem akustik travma öncesinde hem akustik travma sonrasında CoQ10 verilen grup (grup 5) şeklinde düzenlendi. Bütün deneklere intraperitoneal 10mg/kg ksilazin ve 50 mg/kg ketamin anestezisi altında ABR yapılıp işitme eşikleri saptandı. CoQ10 suda çözünmediğinden çözücü olarak etanol kullanıldı. Grup 5’teki sıçanların içme suyuna her sıçan için 10mg/kg/gün dozunda olacak şekilde 3 hafta boyunca CoQ10 konuldu. Bu gruptaki hayvanlara 3.hafta bitiminde ABR yapıldı. Sonrasında akustik travmaya bağlı işitme kaybı oluşturmak için grup 1, 3 ve 5’teki sıçanlara 120 dB SPL şiddetinde, 4kHz oktav bandda gürültü 4 saat süreyle verildi. Gürültü maruziyetinden 24 saat sonra grup 1, 3 ve 5’teki sıçanlara ABR yapıldı. 10mg/kg/gün dozunda CoQ10, grup 3 ve grup 5’teki sıçanların içme suyuna 3 hafta boyunca koyuldu. Tedavi bitiminde bütün deneklere ABR yapıldı ve denekler sakrifiye edilerek bilateral kokleaları eksize edildi. Koklealar histopatolojik olarak incelendi. BULGULAR: Akustik travma sonrasında CoQ10 alan ve akustik travmadan hem önce hem sonra CoQ10 alan sıçanların çalışmanın son günü yapılan ABR’sinde işitme eşikleri akustik travma sonrası ilk gün ölçümlerinden anlamlı şekilde iyiydi (p<0.05). Akustik travma sonrasında CoQ10 alan sıçanların son gün yapılan ABR’sinde elde edilen eşik değerleri yalnızca akustik travma verilen sıçanlardan anlamlı şekilde iyiydi (p<0.05). Akustik travmadan hem önce hem sonra CoQ10 alan sıçanların son gün eşik değerleri, sadece akustik travma sonrasında CoQ10 alan sıçanların sonuçlarından daha iyiydi (p<0.05). Akustik travmadan hem önce hem sonra CoQ10 alan sıçanların travma sonrası ilk gün yapılan ABR’deki eşik değerleri, yalnızca akustik travma verilen sıçanların travma sonrası ilk gün elde edilen eşik değerlerinden anlamlı şekilde iyiydi (p<0.05) Histopatolojik incelemede; grup5’teki sıçanların grup1 ve 3’tekilere göre dış tüylü hücre sayısının fazla olduğu, stria vaskülarislerinde marjinal hücre kaybının daha az olduğu, spiral ganglionlarındaki nükleer dejenerasyonun daha az olduğu görüldü. SONUÇ: Çalışmamızda CoQ10’un akustik travmaya bağlı işitme kaybında hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi olduğu saptandı. Akustik travmanın hem öncesinde hem sonrasında CoQ10 verilen grupta daha iyi ABR sonuçları elde edildi. Anahtar Kelimeler: Akustik travma, işitme kaybı, koenzim Q10, ABR