Koklear İmplant Kullanıcılarında Konuşma, Uzaysal Algı ve İşitme Kalitesinin Değerlendirilmesi


Kiremitçi İ., Orgun R. H., Mungan Durankaya S., Kırkım G.

II. Bilsel International Harput Scientific Researches Congress, Elazığ, Turkey, 27 - 28 April 2024, pp.675-681

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.675-681
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İşitme, insanların birbirleri ile iletişim kurabilmeleri için gerekli olan, özellikle sözel iletişimde önemli bir yere sahip duyu sistemlerinden birisidir. Çeşitli sebeplerden dolayı işitsel yolların herhangi bir basamağında yaşanan problemlerden kaynaklanan işitme kaybı bireylerin tüm yaşamını etkiyen önemli bir sorundur. Bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek adına işitsel rehabilitasyon tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Tıbbi olarak tedavi edilemeyen işitme kayıpları işitme cihazı ve/veya koklear implantasyon ile rehabilite edilebilmektedir. İşitme cihazlarının amplifikasyonunun yeterli gelmediği ve işitme cihazlarından fayda göremeyen ileri ve çok ileri derecede sensörinöral tip işitme kayıplı bireylerde işitme duyusunun sağlanması amacıyla cerrahi olarak uygulanan koklear implantlar alternatif bir rehabilitasyon seçeneği oluşturmaktadır. Koklear implant kullanıcılarının cihazlarından aldıkları fayda ve performanslarının klinik değerlendirmeleri odyolojik test bataryasına ve konuşmayı algılamaya yönelik yapılan testlere dayanmaktadır. Günlük yaşamın dinleme koşullarını tam olarak yansıtamayan objektif değerlendirmelerin yanı sıra hastaların öznel değerlendirmelerine başvurulması da giderek önem kazanmaktadır. Bireysel değerlendirme ve yaşam kalitesinin bir ölçüsü olan öz değerlendirme araçları arasında önemli bir yere sahip anket ve/veya ölçek gibi uygulanması kolay ve kısa süren öznel testler koklear implant kullanıcılarını değerlendirmek için kullanılmaktadır.