Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travelling with Pets... Or Not

9th Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 15 June 2023, pp.1-8

The Rationality Perceptions of Tourism Consumers in Their Decision-Making Process

TOURMAN 2019 Conference, Selanik, Greece, 24 October 2019, pp.344-351

Tell Me Everything About Your Pet: Pet Owners as Consumers (Profiles, Perceptions of Pets, and Spending on Pets)

GLOBE 2019 / Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Turkey, 30 September 2019

Rekreasyon Etkinliklerinde Kalabalık Algısının Katılımcılar Üzerindeki Etkileri

4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 09 November 2017, pp.304-314

Communicating With Senior Travelers: Respectful Adults or OldChildren?

Global Conference on Services Management (GLOSERV - 2017), Volterra, Italy, 3 - 07 October 2017

What Hoteliers Say in Big Dispute: A Case Study on Banning of Booking.com Website in Turkey

Global Conference on Services Management (GLOSERV 2017), Volterra, Italy, 3 - 07 October 2017

Are Travel Agents Market Mavens A Study on Travel Agencies in İzmir

ATLAS Annual Conference, Kent, United Kingdom, 14 - 16 September 2016

The Culture - Tourism Dilemma: Commoditization vs. Authenticity

The 6th International Conference The Role of Tourism in the Regional Economy, Poland, 12 - 13 May 2016

Rekreasyon mu Restorasyon mu?

1.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012

Tourism Management in Turkey: A Debate on Sustainability Concerns

3rd International Scientific Conference of the Vidzeme University of Applied Sciences and Nature Conservation Agency North Vidzeme Biosphere Reserve, Lithuania, 19 - 20 August 2010 Sustainable Development

Blogs as Means of Information Sharing among Tourism Consumers: The Case of Turkey

20th Biennial International Congress Tourism Hospitality Industry 2010, Croatia, 6 - 08 May 2010

Social Networks and EGovernment A Theoretical Debate on Democratization, Ethics, and Privacy

The Second International Conference on eGovernment and eGovernance, Turkey, 11 - 12 March 2010

Sürdürülebilir Turizm için Eko-Otel ve Yeşil Pazarlama Faaliyetleri

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 30 October - 01 November 2008 Sustainable Development

Media - Tourism - Country Image: Ethical Considerations Based on a Case Study

6th International Symposium Communication in the Millenium, Turkey, 14 - 16 May 2008

Sustainable Tourism from a Turkish Point of View

Seminar on Sustainable Tourism, Turkey, 24 October 2007 Sustainable Development

Media and PR in Changing Business Environment as an Organization’xxs Strategic Management Tool

3rd International Conference on Business Management and Economics, Turkey, 14 - 17 June 2007

Kız Çocuklarının Eğitimde Karşılaştığı Engeller

Türkiye 1. Kadın Kurultayı, Turkey, 24 - 25 March 2007

Media Ethics: An Evaluation of Media’xxs Reaction based on a Hypothetical Scenario in Tourism

Turk-Kazakh International Tourism Conference, Turkey, 20 - 26 November 2006

Environmental Ethics: A Guide to Tourism’xxs Sustainable Development or Failure

Turk-Kazakh International Tourism Conference, Turkey, 20 - 26 November 2006 Sustainable Development

Enviromental Ethics: A Guide to Sustainable Development or Failure

Turk-Kazakh International Tourism Conference, 21 - 23 October 2006, pp.1000-1015

Work-Life Balance: A New Concern of Global Organizations

2nd International Conference on Business, Management and Economics, Turkey, 15 - 18 June 2006

Enerji-Çevre-Turizm Etkileşimi: Temiz Enerji ve Sürdürülebilir Turizm

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2006 Sustainable Development

Marine Tourism and Pollution in Turkey: In the Framework of Environmental Protection and Sustainability

International Congress on Coastal Marine Tourism Development, Impacts and Management, Turkey, 15 - 18 November 2005 Sustainable Development

Protection of Coastal and Marine Resources in Turkey for Sustainable Tourism Development

International Congress on Coastal Marine Tourism Development, Impacts and Management, Turkey, 15 - 18 November 2005 Sustainable Development

Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm - Çevre Etkileşimi

1. Bursa Turizm Sempozyumu, Turkey, 30 September - 02 October 2005 Sustainable Development

Bilgi Toplumu Dönüşümü ve Turizm Endüstrisi

I. Çanakkale Turizm Biyenali, Turkey, 5 - 07 May 2005

Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Turizm Endüstrisine Etkileri

1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Turkey, 15 - 16 April 2004

Bilgi Ekonomisinin Turizm Endüstrisinde Yol Açtığı Değişimler

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 17 - 18 May 2003

Books & Book Chapters

Londra’nın Bir Numaralı Restoranı: Sosyal Medya, Algı Yönetimi ve Etik Üzerine Bir Değerlendirme

in: Teori ve Uygulamada Muhasebe ve Pazarlama Konuları, Doç Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.85-96, 2023

Postmodern Turist: Turizm Tüketimi Üzerine Felsefi ve Eleştirel Bir Değerlendirme

in: Muhasebe – Pazarlama – Organizasyon: Akademik Yorumlar, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.315-326, 2022

Uluslararası Otel İşletmelerinde Kriz ve Risk Yönetimi

in: Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi, Özdoğan, Osman Nuri, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.241-267, 2020

Turizm ve Kalkınma İlişkisi

in: Sürdürülebilir Kalkınma / Disiplinlerarası Yaklaşım, Bayrak, Rıza; Polat, Mustafa, Editor, Nobel, pp.181-208, 2020

İş Yaşamı İle Boş Zaman Arasındaki İlişki: Taşma ve Telafi Kuramlarının İncelenmesi

in: Rekreasyon Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar, Tütüncü, Özkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.87-92, 2019

Sanitasyon ve Güvenlik

in: Profesyonel Aşçılık (Professional Cooking), Elif Denizci, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.15-36, 2019

Yiyecek İçecek İsletmelerinde Yeşil Uygulamalar

in: Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar, Lütfi Atay,Halil Korkmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.129-166, 2018

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Franchising ve Başarı Hikâyeleri

in: Yiyecek ve İçecek Endüstrisinde Trendler (Kavramlar - Yaklaşımlar - Başarı Hikayeleri), Osman Nuri Özdoğan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.47-63, 2014

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanallarının Seçimi Kararları

in: Uluslararası Pazarlama, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı,Doç .Dr. Sabiha Kılıç, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.267-290, 2014

Sürdürülebilir Turizm ve Eğitim

in: Sürdürülebilir Turizm (Kavramlar - Uygulamalar), Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.135-151, 2014

Turizm İşletmelerinde Etik

in: Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Zeyyat Sabuncuoğlu, Editor, MKM Yayıncılık, Bursa, pp.367-384, 2009

Turizmin Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Çevresel Etkileri

in: Genel Turizm / Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Orhan İçöz, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.183-200, 2007

Turizm ve Bilgi Teknolojileri

in: Genel Turizm / Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Orhan İçöz, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.297-330, 2007

Yirminci Yüzyılda Turizm ve Turizmin Geleceği

in: Genel Turizm / Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Orhan İçöz, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.359-383, 2007

Turizm ve Çevre

in: Genel Turizm / Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Orhan İçöz, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.201-226, 2007

Organik Tarım ve Turizme Etkisi: Eko- Turizm

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü / Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, İ. Hakkı Eraslan,Dr. Ferhat Şelli, Editor, Kazancı Matbaacılık, İstanbul, pp.603-637, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

105

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

20

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals