Sürdürülebilir Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel


Güneş S., YILMAZ B. S.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.51-74, 2010 (Peer-Reviewed Journal)