Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Üreterden Malecot Katateri Çıkarılması

6. Uluslararası Katılımlı Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.1-2

Laparoskopik Adrenalektomide Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.138-139

10 cm'lik Sol Böbrek Kitlesinde Laparoskopik Radikal Nefrektomi

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.290

Laparoskopik perivezikal kitle eksizyonu

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 November 2021, pp.4

Metrics

Publication

15