ÜRETERDE STONE-CONE KATETERİ KALAN HASTADAN URS YARDIMIYLA KATETERİN ÇIKARILMASI OLGUSU


Sinirsiz C., Sevgi B., Şen V., Bozkurt O.

8. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 March 2024, pp.122-123

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.122-123
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Dış merkezde geçirdiği üreteroskopi (URS) operasyonu sonrası üreteropelvik bileşkede conn katateri parçası kalan hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: 17 yaşındaki kız hastanın bilateral yan ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol üreter proksimalinde 8 mm’lik ve sağ üreter proksimalinde 11 mm’lik taş saptanmış. Dış merkezde bilateral üreter taşlarına yönelik URS yapılan hastanın sol üreterdeki taşı fragmante edilip toplanmış ve sol DJ stent takılmış. Sağ üreter taşına yönelik müdahale sırasında kullanılan conn kateterinin şemsiye parçasının üreterden çıkarılamaması sonrası operasyonu sonlandırma ve sağ üreteral J stent takılma kararı verilmiş. Üreteral J stent takılamaması üzerine postoperatif dönemde girişimsel radyoloji tarafından sağ perkütan nefrostomi kateteri takılan hasta takibe alınmış. Operasyon sonrası postoperatif 1. ayında tarafımıza başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde sağ üreteropelvik bileşkede yabancı cisim ile uyumlu görünüm ile hemen distalinde taş ile uyumlu opasiteler saptanması üzerine hastaya sol DJ stent çekimi+ sağ URS planlandı. Yapılan üreteroskopide sağ üreter proksimalinde multipl taşlar ve hemen proksimalinde conn kateterinin parçası izlendi. Lazer litotriptör yardımıyla taş parçaları fragmante edildi; taşlar, taş forcepsi ve basket kateter yardımıyla toplandı. Conn kateteri, çevresindeki taşlardan serbestleştirilmesi sonrası taş forcepsi yardımıyla dışarı alındı. Üreterde ek patoloji saptanmayan hastaya 4,8 Fr 28 cm DJ stent takılarak işlem sonlandırıldı. Postoperatif 1. gününde taburcu edilen hastaya 2 ay sonrası için sağ DJ stent çekimi + kontrol URS planlandı. Postoperatif 2. ayında operasyona alınan ve yapılan URS’de üreterde patoloji saptanmayan, taş analizi kalsiyum oksalat taşı olarak gelen hasta takibe alındı.

Sonuç: Taşa yönelik endoürolojik girişimlerde komplikasyonlar gelişebilmekte olup doğru yönetimleri hasta için yüksek önem arz etmektedir. Komplikasyon gelişen hastaların yönetimlerinin klinik deneyimi yüksek merkezlerde yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: URS, conn kateteri, komplikasyon, taş