Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Özyeterlilikleri ile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Davranışları Arasındaki İlişki

9. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2023, pp.91-92 Sustainable Development

3B Lazer Tarayıcı ve Yazıcı ile Elde Edilen Tavşan İskeleti Simülatörünün Öğrenci Başarı Puanı Üzerine Etkisinin Araştırılması

2nd International Congress on Scientific Advencess (ICONSAD'22), Ankara, Turkey, 21 - 24 December 2022, vol.2, no.52, pp.749-750 Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Teknı̇kerlı̇ğı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Su Ayak İzı̇ ve Su Farkındalığı: Durum Saptama Çalışması

9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bilecik, Turkey, 27 - 29 September 2022, vol.0, no.9, pp.74-75 Creative Commons License Sustainable Development

Meslek Yüksekokulu Öğrencı̇lerı̇nı̇n Algılanan Sosyal Destek Düzeyı̇ İle İlı̇şkı̇lı̇ Etmenler

9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bilecik, Turkey, 27 - 29 September 2022, vol.0, no.9, pp.212-213 Creative Commons License Sustainable Development

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SU AYAK İZİ VE SU FARKINDALIĞI: DURUM SAPTAMA ÇALIŞMASI

9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 27 September 2022, pp.74-76

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Okuduğu Programdan Memnuniyetinin İncelenmesi

SHMYO II. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2022, no.2, pp.40 Sustainable Development

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumları İle Okul Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 2 - 05 March 2022, pp.1136-1137

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özgeçmiş Hazırlama Konusunda Bilgi Düzeyleri ve İlişkili Etmenler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 May 2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuduğu Programı Tercih Nedenleri ve Yakın Gelecek Planları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2021

Breastfeeding of mothers within the first hour after birth and related factors

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 June 2021, vol.2, pp.17-18

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyi ve İlişkili Etmenler

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.277-278

İçinde Büyüdüğü Aile Yapısı Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Görüşlerini Etkiler mi?

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.597-497

Nullipar Gebelerde Antenatal Sınıfın Doğum Korkusu ve Antenatal Strese Etkisi: Deneysel Çalışma

4. International Hippocratess Congress on Medical and Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020

Kardiyoloji uzmanlarının egzersiz alışkanlıklarının egzersiz reçetesi verilmesine etkisi

5 Uluslararası SağlıkBilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 February 2020, pp.346

The Relationship Partner Violence in Pregnancy and Depression

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019 Sustainable Development

The relationship between cognition, depression, fatigue, and disability in patients with multiple sclerosis

35th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS) / 24th Annual Conference of Rehabilitation in MS, 11 - 13 September 2019, vol.25, pp.206 Creative Commons License

Annelerin Bebeklerine D Vitamini Vermeleriyle İlişkili Etmenler

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2018

Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve İlişkili Etmenler

1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ve İlişkili Etmenler

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

Ege Bölgesi’xxndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarına Yerleşme Puanlarının Değerlendirilmesi

40. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey.

International Society for Social Midicine, Ireland, 2 - 04 September 2015, vol.69, pp.803-81 Sustainable Development

Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Syrian Refugees in Turkey: A Document Analysis

RESCAP-MED 2nd Regional Symposium on Non-Communicable Diseases, Lebanon, 3 - 04 December 2014 Sustainable Development

Immigration And Properties In Manisa City In Turkey.

RESCAP-MED 2nd Regional Symposium on Non-Communicable Diseases, Lebanon, 3 April - 04 December 2014

Farkında mısınız? Kanser geliyorum der: Deri kanseri.

VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 September 2012 Sustainable Development

Türk Basınında Kanser

V. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 September 2011, pp.1 Sustainable Development

Türkiye'de Kanser ve Çevreyle İlişkisi

V. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 September 2011, pp.1 Sustainable Development

Kanser Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Eğitim Serileri.

V. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 September 2011 Sustainable Development

Serviks Kanseri Risk Düzeyi ve Ulusal Serviks Kanseri Tarama Standardına Uyum.

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010 Sustainable Development

Alışkanlıklar ve kanser konusunda farkındalık çalışması

IV. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 September 2010 Sustainable Development

Awareness of Cancer in People Dealing with Health.

The 5th APOCP General Assembly Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development

Risk Assessment For Breast And Cervical Cancer And The Use Of Screenıng.

The 5th APOCP General Assembly Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

157

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

140

H-Index (Scopus)

7

Project

6

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals