Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Okuduğu Programdan Memnuniyetinin İncelenmesi


Ünal M., Açıkgöz A.

SHMYO II. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2022, no.2, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Öğrencilerinin öğrenim gördüğü programın eğitim kalitesi ve sunulan uygulama olanaklarına yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi eğitim programlarının oluşturulmasında yol gösterici bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS) Programı öğrencilerinin öğrenim gördüğü programdan memnuniyetinin yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyi ile ilişkinin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO‟da öğrenim gören TDS öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir anket ile toplanmıştır. Anketler katılımcı öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %67.0‟ı ≥20 yaş, %59.6‟sı kadın, %52.3‟ü ikinci sınıfta okumaktadır. 20 yaş ve üstünde olan öğrencilerin bölüme gelirken eğitimle ilgili okuldan beklentisi daha yüksek, birinci sınıfta okuyan öğrencilerin ise daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Birinci sınıfta okuyan, ≥20 yaş olan ve kız öğrencilerde teorik derslerin içeriğinin gelecekteki mesleği için yeterli olduğu düşüncesi daha fazladır (p<0.05). 20 yaş ve üstünde olan ve birinci sınıfta okuyan öğrencilerde seçmeli derslerin kontenjanlarının yeterli olduğu düşüncesi daha fazladır (p<0.05). Hem teorik hem de uygulamalı derslerin veriliş biçimini gelecekteki mesleği için yeterli olduğu düşüncesi, öğretim elemanlarına ders dışında kolaylıkla ulaşabilme durumu kız öğrencilerde daha fazladır (p<0.05). Bölümde verilen ders çeşitliliğinden genel olarak memnuniyet birinci sınıfta okuyan öğrencilerde daha fazladır (p<0.05). Sonuç: Daha ileri yaştaki öğrencilerin eğitim kalitesinden beklentisi daha yüksek, derslerin veriliş biçiminden ve öğretim elemanlarına ulaşma bakımından kız öğrenciler daha memnun, birinci sınıfta okuyan öğrenciler ise ders çeşitliliğinden memnundur. Sınıf düzeyleri arasındaki memnuniyet farkı ikinci sınıfların geçen yıl tamamen uzaktan eğitim almasından kaynaklanabilir. Danışmanlık görüşmesi sırasında öğrencilerin gözünden eğitimindeki sorunların derinlemesine incelenmesi ve belirlenmesi önerilir.