Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lider Yetkinliklerinin Kültürler Arası Karşılaştırılması: Y Kuşağı Perspektifinden Nitel Bir Araştırma

UYSAD 11th International Management and Social Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 12 March 2023, pp.1-2

Yönetim Literatüründeki Mindfulness Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

9. Örgütsel Davranış kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 November 2022, pp.64-73 Sustainable Development

Mutluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Bibliyometrik Bir analiz

9. Örgütsel Davranış Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 November 2022, pp.395-407 Sustainable Development

Sosyal Kaytarma Üzerine Bibliyometrik Göstergeler Üzerinden Kavramsal Bir ağ Analizi

30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.253-262 Creative Commons License

Business Life Expectations of University Students: A Research on Generations Y and Z

IV. International Applied Social Sciences Congress, 22 - 24 October 2020, pp.350-358

Queen Bee Phenomenon or Shine Theory? A Qualitative Research in the Context of Stories of Women Employees

International AEGEAN Symposiums on Social Sciences Humanities, İzmir, Turkey, 18 - 19 September 2020, pp.55-64 Sustainable Development

Paternalist Liderlik Algılamalarının Yöneticiye Duygusal Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri

International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences (e-ICOAEF VII), Turkey, 21 - 22 August 2020, pp.48-49

Kadınlar Tarafından Yönetilen Kadınlar: Hiyerarşik İlişkiler Bağlamında Nitel Bir Araştırma

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.197-210

Y Kuşağı Perspektifinden Etkili Lider Yetkinlikleri: Nitel Bir Araştırma

Tokyo Summit - II: 2nd International Tokyo Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, Tokyo, Japan, 17 - 19 August 2020, pp.225-226

Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

4. Taras Şevçenko Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.817-819

Y Kuşağının Liderlik Uygulamaları Algılamalarının Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Çağrı Merkezinde Bir Araştırma

4. Taras Şevçenko Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.814-816

Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Marmara Üniversitesi, Antalya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.233-241

Psikolojik Sermaye: Türk Kültürüyle Uyumlu Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 May 2014 - 24 May 2013, pp.839-842

Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.643-647

Books & Book Chapters

Teknolojik Determinizm, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka

in: Teknolojik Determinizm: Geleceğe Bakış ve Çok Boyutlu Analiz, Prof. Dr. Erkan Turan Demirel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.569-600, 2023 Sustainable Development

Çevik İK: Agile Çağında İnsan Kaynaklarının Dönüşümü

in: Güncel İK: İnsan Kaynakları Yönetimine Yeni Bakış, Prof. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.357-406, 2022 Sustainable Development

Çalışma Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

in: Farklılıkların Yönetimi ve Kapsayıcılık: Uluslararası Yaklaşım, Olca Sürgevil Dalkılıç,Benan Kurt Yılmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.113-137, 2022 Sustainable Development

Örgütlerde Duygusal Bulaşma

in: Örgütsel Davranışta Seçme Konular -I-, N. Derya Ergun Özler, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.291-321, 2021

Psikolojik Sözleşmelerin Kavramsal Açıdan İncelenmesi

in: Çalışma Yaşamında Psikolojik Sözleşmeler, Ebru Tolay, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-51, 2021

Psikolojik Sözleşmelere Temel Oluşturan Kuram ve Yaklaşımlar

in: Çalışma Yaşamında Psikolojik Sözleşmeler, Tolay,Ebru, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.71-96, 2021

Y Kuşağı Perspektifinden Etkili Lider Yetkinlikleri: İş Dünyası Liderlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, Sefer Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.35-52, 2020

Türk Kültüründe Paternalizm: Çalışanların “Babacan” Davranış Beklentileri ve Demirel’inLiderlik Tarzının İncelenmesi

in: Çalış Babam Çalış: Baba Olmak ve Baba Olmanın Çalışma Yaşamına Yansımaları, Olca Sürgevil Dalkılıç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.213-258, 2017

Örgüt Geliştirmenin Temel Değerleri ve Etik İlkeleri

in: Örgüt Geliştirme: Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç , Olca Sürgevil Dalkılıç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.40-65, 2016

Örgütsel Çatışma ve Politikalar

in: Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Ömür N. Timurcanday Özmen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.258-294, 2015

Bilgi Çağı Örgütlerinin İnsan Kaynağı: Güçlendirilmiş Çalışan

in: Bilgi Çağında Yönetim, Özlem Çakır,Metin Atak, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.185-219, 2013

Planlamanın Temelleri

in: Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Adem Öğüt, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.104-129, 2013

Kamu Hizmet Örgütleri Yönetimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2012

Liderlik, Değişim ve Yenilik

in: Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Celalettin Serinkan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.63-82, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

58

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

3

Thesis Advisory

11

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals