Dijital Liderliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan’da Endüstri 4.0 Teknolojilerini Uygulayan Bir Firmada Araştırma


Creative Commons License

Abbasov A., Tolay E.

İzmir Yönetim Dergisi, vol.2, no.1, pp.59-74, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İzmir Yönetim Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-74
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalede, Endüstri 4.0 kavramı ile tanımlanan Dördüncü Sanayi Devriminin gerektirdiği liderlik tarzlarından biri olan Dijital Liderlik olgusu incelenmektedir. Çalışmanın amacı, dijital dönüşüm sürecindeki bir işletmede, çalışanların yöneticilerinde algıladıkları Dijital Liderlik özelliklerinin, onların bireysel performansları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Azerbaycan’da faaliyet gösteren ve 2019 yılından itibaren Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulamaya başlayan bir işletmede farklı kademelerde çalışan 190 kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Dijital Liderliğin genel olarak Bireysel Performansı yüzde 59 artırdığı saptanmıştır. Aşamalı regresyon analizi sonucunda ise çalışanların bireysel performanslarını en fazla etkileyen Dijital Liderlik boyutunun, yöneticinin çeşitli platformlarda Bilişim Teknolojilerini Kullanması olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla Bilgilendirme ve Altyapı Oluşturma boyutları izlemiştir. Araştırmanın bulguları ve mevcut literatür ışığında, Endüstri 4.0 çağında yöneticilerin önem vermeleri gereken Dijital Liderlik özellikleri ve boyutları tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.