Yönetim Literatüründeki Mindfulness Makalelerinin Bibliyometrik Analizi


Tolay E., Bağbancı B.

9. Örgütsel Davranış kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 November 2022, pp.64-73

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64-73
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı, yönetim literatüründe yayınlanan mindfulness makalelerinin bibliyometrik analizini gerçekleştirerek konunun yönetim alanındaki gelişimini ve yeni eğilimleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science (WoS) veri tabanındaki ‘yönetim’ kategorisinde yer alanbaşlığında, anahtar kelimelerinde ve özetinde ‘mindfulness’ terimi geçen ve ‘SSCI’da taranan’ 350

makale bibliyometrik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen ikincil veri seti, VOSviewer 1.6.18 yazılımı ile görselleştirilmiştir. Analizler sonucunda, yönetim alanındaki 350 mindfulness makalesinin 1990 ile 2022 yılları arasında yayınlandığı saptanmıştır. Veri setindeki makalelerin yıllık ortalama atıf sayısı 557; toplam atıf sayısı 11.150’dir. Alandaki en üretken (en fazla makale yayınlayan) ve en etkili (en çok atıf alan) yazar, Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden Ute R. Hülsheger (7 makale, 942 atıf); ülke ise ABD’dir (135 makale, 6331 atıf). Öte yandan en üretken dergi Journal of Nursing Management (22 makale) iken en etkili dergi Organization Science’tır (1465

atıf). Alandaki en etkili makale Hülsheger, Alberts, Feinholdt ve Lang’e (2013) aittir. Ortak kelime analizi sonucunda, mindfulness kavramı ile birlikte en sık kullanılan anahtar sözcüklerin dayanıklılık (17 kez), Budizm (14 kez) ve iyi oluş (14 kez) olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, Doğu Felsefesine dayanan Mindfulness konusunun, yönetim bağlamında Asya’dan çok, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa kıtalarında ele alındığı tespit edilmiştir.