Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akıllı Altyapı Uygulamalarının Kentsel Üstyapının Biçimlenmesindeki Etkisi ve Kent Planlama

3.Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2023, pp.732-742 Sustainable Development

Kültürel Miras Alanlarının Korunmasına İlişkin Mevzuatın Afet Riskleri ve Yönetimi Açısından İrdelenmesi

6th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD2022 Bursa - Turkey), Bursa, Turkey, 21 October 2022, pp.1-10

Potansiyel Toplanma Alanlarının İmar Planlarındaki Durumu: İzmir Örneği

International Disaster and Resilience Congress (idRc2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.1029

Deprem Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Sismik Kaynağa Yakınlık Açısından Değerlendirilmesi, İzmir Kenti Örneği

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.731-736

Afet ve Acil Durumlarda Toplanma Alanlarının Yönetimi: Tasarım ve Sistematik Yaklaşımlar

2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD2018), Sakarya, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.602-611

Toplu Taşıma Sistemlerindeki Değişikliklerin Şehirsel Arazi Kullanışları İle Olan Etkileşimleri

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, Londrina, Brazil, 19 - 21 April 2018, pp.137-151

Spatial Development Strategies Focusing on the Preservation of Rural Sites: Kavacık-İzmir

CUDES 2018 VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.268

Kırsal Yerleşimlerde Koruma Odaklı Mekânsal Gelişme Stratejileri: Kavacık-İzmir

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, Londrina, Brazil, 19 - 21 April 2018, pp.71-83

The examination of gathering points' capacity regarding mobility and accessibility: Case of Bayrakli district

2018 Geoinformation for Disaster Management Conference, Gi4DM 2018, İstanbul, Turkey, 18 - 21 March 2018, vol.42, pp.413-419 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanlarının Kullanılabilirliğini Belirleyen Kriterler

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 October - 13 November 2017 Sustainable Development

Afet ve Acil Durumlarda Erişilebilirlik

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (UDMSK), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.1-7

Doğal Afetler ve Kent Planlaması

İzmir ve Deprem Konferansı, İzmir, Turkey, 28 - 29 September 2017

Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları

1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu (DAYSEM), İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.1, pp.35-36 Sustainable Development

Afet yönetimi içerisinde kentsel mekan ihtiyacı ve kentsel arazi kullanımları

1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu – Afetlerde Stratejik Yönetim (DAYSEM), İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.35-36 Sustainable Development

Kentiçi Ulaşımda Bisiklet ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları

Ege Üniversitesi 3. Bisiklet Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 April 2016

Role and Usability of Open and Green Space in Disaster Risk Reduction in Urban Planning

UN World Conference on Disaster Risk Reduction-WCDRR, 14 - 18 March 2015 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm Sürecinde TOKİ’nin Kent Yönetiminde ve Mekansal Planlama Pratiğindeki Yeri ve Rolü

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü “Kent Yönetimi ve Planlama” 37. Kolokyumu, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.857-873 Sustainable Development

Ulaşım Sempozyumunun Düşündürdükleriyle Bir Kente – İzmir’e Bakmak

TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.623-631 Sustainable Development

İklim Değişikliği Sorunu Kapsamında Türkiye’de Şehir Planlama: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi ‘Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden’, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2011, pp.585-599 Sustainable Development

Eşit ve Adil Kentler-İzmir için Kentsel Politikalarda ve Planlamada Altyapı Hizmetleri

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi ‘Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden’, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2011, pp.885-900

Urban Energy Infrastructure and Planning in Izmir - Turkey

THE YOUNG PLANNERS DEBATE - GDANSK, 12 MAY 2010, Gdansk, Poland, 12 May 2010, pp.151-158

Influence of Technology on Urban Design Competitions: Experiences From Recent Projects in Turkey

Uluslararası 4T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu “Tasarım, Teknoloji ve Deneyim” Konferansı, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2011

Lost Natural Networks of the Cities: Storm Water Drainage Network – Mavisehir Housing District, Izmir / Turkey

47th ISOCARP Congress ‘Liveable Cities: Urbanising World. Meeting the Challenge’xx, Wuhan, China, 24 - 28 October 2011, pp.1-11 Sustainable Development

Kent ve Teknik Altyapı Planlamasına İlişkin Eşgüdümlü Bir Yönetim Yaklaşımı

6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 15 October 2011, pp.17-28

Mekanda ve Yaşamda Eşitsizlik – Çamlıpınar Mahallesi Örneği

Uluslararası Katılımlı 3. Kent ve Sağlık Sempozyumu, “Eşitsizlikler kaçınılmaz mıdır?”, Bursa, Turkey, 27 - 28 May 2011, pp.115

Zonguldak Kent İçi Ulaşımın Sorunları, Açmazları ve Çözüm Önerileri

Zonguldak Kent Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 16 - 17 May 2011, pp.71-79

Plan Yetkisine Sahip Farklı Otoritelerin Planlamaya Etkisi: İzmir Örneği

Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2010, pp.55-65

Designtainment (Designing With Entertainment For Motivation), Getting Entertained at First Year Design Studio: Talent and Motivation

Designtrain Congress - Trailer II: Designing Design Education, Amsterdam, Netherlands, 5 - 07 June 2008, pp.239-254

Planlamanın Mühendislik Uygulamaları Olan Teknik Altyapı Hizmetleri ile İlişkisi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alanı, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2007, pp.521-530

Bölgesel ve Yerel Kalkınma Stratejilerinde Enerji Altyapı Analizinin Önemi, Ege Bölgesi Örneği

12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.327-338

Yerel Yönetimlerde Teknik Altyapı Hizmetlerinin Hazırlanması ve Sunumundaki Değişkenlerin Koordinasyonu

TMMOB Yerel Yönetimlerde ”Dönüşüm” Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2007

İzmir’in Şehirsel Gelişimini 21. Yy. da Yönlendirecek Bölgesel Bağımsız Değişkenlerin Kestirimi Üzerine Düşünceler

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler Riskler ve Fırsatlar, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.59-71

Planlamanın ”Yapabilirlik” Krizinde Özgürleştirici Arayışlar Üzerine

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu: Şehircilikte Reform, Mersin, Turkey, 6 - 08 November 2003, pp.63-79

Books & Book Chapters

Toplu Taşıma Sistemlerindeki Değişikliklerin Şehirsel Arazi Kullanışları İle Olan Etkileşimleri

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies, Aslı Doğan, Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.137-151, 2018

Kırsal Yerleşimlerde Koruma Odaklı Mekansal Gelişme Stratejileri: Kavacık-İzmir

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban DesignEnvironmental Studies, Aslı Doğan - Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.71-84, 2018

Kırsal Yerleşimlerde Koruma Odaklı Mekânsal Gelişme Stratejileri: Kavacık-İzmir

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies, Aslı Doğan,Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.71-83, 2018

Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları

in: Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları, Zerrin Toprak Karaman, Oğuz Sancakdar, İlkim Kaya, Editor, Albi Yayınları, İzmir, pp.255-272, 2017

Redevelopment of Old Harbour Districts from the lens of International Urban Design Competitions

in: New Faces of Harbour Cities, Dundar, S., Karatas, N., Erdin, H. E., Lorens, P., Editor, Cambridge Scholars Publishing, London, pp.53-82, 2014

Sonuç Bildirgesi

in: Ulaşım Sempozyumu – Kentsel Ulaşım Planlaması, Politikaları ve Deneyimleri, H.E. Erdin U. Cihan, Editor, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara, pp.116-123, 2013 Sustainable Development

Urban Energy Infrastructure and Planning in Izmir - Turkey

in: Urban Energy - Mobility Changeability, Izabeli M. Burada, Alicji Kope, Gabrieli Rembarz, Editor, Politechnika Gdańska, Gdansk, pp.151-158, 2012

Struktura zarzadzania przestrzenia zurbanizowana w Turcji (Urban Management Structure in Turkey)

in: Zarzadzanie Rozwojem Przestrzennym Miast, Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Peczek, Editor, Politechnika Gdanska, Gdansk, pp.99-108, 2010

Genom Projesi

in: Temel Tasarım Stüdyosu 2008 - Proje: Yirmibirinci Yüzyıldan İzler, Hayat Zengin Ünverdi, Ebru Çubukçu, Ahu Dalgakıran, Editor, DEÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İzmir, İzmir, pp.31-36, 2008

Varlık-Yokluk Ekseninde Bir Deneyim Alanı: Onur Mahallesi Örneği

in: Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, Nurgün Oktik, Editor, Yakın Kitabevi, İzmir, pp.245-264, 2008 Sustainable Development

Metrics

Publication

89

Project

9

Thesis Advisory

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals