Akıllı Altyapı Uygulamalarının Kentsel Üstyapının Biçimlenmesindeki Etkisi ve Kent Planlama


Karasümen Açıkgöz F., Erdin H. E.

3.Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2023, pp.732-742

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.732-742
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Hızlı kentleşme beraberinde yeni ihtiyaçlar ve sorunlar meydana getirmekte ve akıllı şehir bileşenleri bu zorlukların üstesinden gelmek, kentsel sorunları çözmek ve vatandaşlara daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için fırsatlar sunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki acil ihtiyaç, artan kentleşme hızını karşılamak için yeterli kentsel altyapıyı sağlamaktır. Altyapı taleplerini karşılama sürecinde, akıllı altyapı uygulamaları, şehirlerin teknolojide ilerleme kaydetmeleri için bir yol sağlamaktadır. Bir şehrin altyapısı; içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, elektrik güç temini ve dağıtımı, haberleşme, merkezi ısıtma, yol ve ulaşım ve atık yönetimi gibi hizmetlerden oluşmaktadır. Akıllı şehir altyapısı ise, daha iyi bir performans elde etmek için kullanıcı talepleri ve diğer altyapı türleri dahil olmak üzere çevresindeki değişikliklere akıllıca yanıt vermesiyle geleneksel kentsel altyapı hizmetlerinin düzeyinin ve kalitesinin arttırılmasında aracı olmaktadır. Akıllı şehir altyapısı, akıllı şehirle ilgili; akıllı mobilite, akıllı ekonomi, akıllı yaşam, akıllı yönetişim, akıllı insan ve akıllı çevre olmak üzere altı ana temanın tümünün temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik, verimlilik, yaşanabilirlik ve yönetişim temelinde ortaya çıkan akıllı altyapı uygulamalarının, altyapıdan hareketle kentsel üstyapının gelişimi, biçimlenişi ve tasarımı ile ilişkisinin ortaya konulması ve süreçte mekânı nasıl etkileyebileceğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kent planlama açısından kentsel üstyapıya ilişkin farklı kentsel alan ve ölçekteki kararların akıllı altyapı uygulamaları ile ilişkisi tarif edilmiş ve sonuç olarak akıllı altyapı uygulamalarının sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel mekanlarının oluşturulmasındaki etkisi bina, sokak, bölge ve kent gibi farklı mekânsal ölçeklerde ortaya konulmuştur.