Prof. TÜRKAN GÜNAY


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Gunay Turkan

Email: turkan.gunay[at]deu.edu.tr
Other Email: tgunay64[at]gmail.com
Office Phone: +90 232 412 4002
Web: https://avesis.deu.edu.tr/turkan.gunay

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

266

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

300

H-Index (Scopus)

10

Project

11

Thesis Advisory

19

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Thesis Documents

Brochure or Poster Showing the Program Content of the Training / Course

Education Information

2017 - 2019

2017 - 2019

Postgraduate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr), Turkey

1982 - 1989

1982 - 1989

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Medicine, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

2021

2021

Postgraduate

Sigara bırakma merkezine başvuran bireylerde sigara bırakma sıklığı ve sigara bırakma başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1998

1998

Doctorate

İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi’xxnde 15-49 yaş evli kadınlarda bakteriyel vaginozis, candidiasis, trichomoniasis, gonore sıklığı, bunu etkileyebilecek bazı faktörlerin irdelenmesi ve sağlık ocağında kullanılabilecek tanı yöntemleri

Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1999 - 2009

1999 - 2009

Assistant Professor

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2022 - 2023

2022 - 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Dokuz Eylül Ün. Kadın Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2014 - 2018

2014 - 2018

Başkan

Professional Association, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Yönetim Kurulu

2009 - 2014

2009 - 2014

Doçent

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1999 - 2009

1999 - 2009

Yardımcı Doçent

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1999 - 1999

1999 - 1999

Öğretim Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1998 - 1999

1998 - 1999

Uzman

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük

1995 - 1998

1995 - 1998

Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1990 - 1995

1990 - 1995

Tabip

SSK TEPECIK HASTANESİ

1989 - 1990

1989 - 1990

Tabip

SSK KECIBORLU SAG.ISTASYONU

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Temel Kadın ve Çocuk Sağlığı

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Sağlığın Geliştirilmesi I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiyede Çocuk Sağlığı Düzeyi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Üreme Sağlığı Göstergeleri

Doctorate

Doctorate

Sağlığın Geliştirilmesi II

Undergraduate

Undergraduate

İstenmeyen gebelikler Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Nüfus Politikaları

Undergraduate

Undergraduate

Tütün Kontrolü ve Sağlık Etkileri Sustainable Development

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Kadın ve Çocuk Sağlığı

Doctorate

Doctorate

Ana Çocuk Sağlığında Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Sağlığı Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

SAĞLIK EĞİTİMİNİN İLKELERİ

Advising Theses

Taught Courses And Trainings

2023 - 2023

2023 - 2023

19. HASAT (Halk Sağlığı Temel Konular) Kursu

Academic Units - Course

Demiral Y., Kılıç B., Ergör G., Ergör O. A., Uçku Ş. R., Günay T., et al.

2022 - 2022

2022 - 2022

Araştırma Planlama ve Makale Yazımı Kursu

Academic Units - Course

Şimşek Keskin H., Uçku Ş. R., Günay T.

2022 - 2022

2022 - 2022

HASAT Temel Konular Kursu

Academic Units - Course

Şimşek Keskin H., Uçku Ş. R., Ergör O. A., Ergör G., Günay T., Kılıç B.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Akran Eğitimi Yoluyla Eğitim Becerileri Eğitimi: Bilgiden Davranışa Özel Çalışma Modülü

Koçpınar B., Çelik S. G., Günay T.

7. Uluslararası 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2023, pp.600-604 Sustainable Development

2023

2023

Tıp Fakültesi Öğrencilerince Sağlık Yerleşkesinin Tütün Kullanımı Konusunda Mekansal Analizi: Fotoses Yöntemi

Sezgin E., Bayrak G., Yıldırım Üstüner B., Günay T.

7. Uluslararası 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2023, pp.528-532 Sustainable Development

2023

2023

Global Trends In Unmet Need For Familiy Planning And Prospects For The Future

Günay T., Ahmed Y. A.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL & MEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 12 - 13 June 2023, pp.11

2023

2023

Evaluation of online training programme for health service providers developed for prevention of child marriages and forced marriages

Günay T., Dilbaz B., Uzuntaş A., İnandı T., Okyay P., Tokuç B., et al.

20th World Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology, Belgrade, Serbia, 18 - 21 May 2023, vol.36, no.2, pp.238-239

2022

2022

Türkiye'de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Yönelik Nüfus ve Sağlık Politikalarının İncelenmesi

SAYDAM G., GÜNAY T.

6. Uluslararası 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2022, pp.175-180

2022

2022

TÜRKİYE’DE KARŞILANMAMIŞ AİLE PLANLAMASI İHTİYACINA YÖNELİK NÜFUS VE SAĞLIK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ

Bayrak G., Günay T.

6. Uluslararası 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2022, pp.175-180 Sustainable Development

2021

2021

Bir İlçede COVID 19 Tanısı Alanlarda Hastalığın Şiddeti ile Tütün Kullanımının İlişkisi

Görgel Kahraman H., GÜNAY T.

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 18 December 2021 Sustainable Development

2021

2021

Günay T., Acar N., Lüleci D., Şentürk Durukan N., Seven F., Baydur H., et al.

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.344-345

2020

2020

Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir

tunca Küçükali E. t., İNCE O. T., GÜNAY T., AYDIN A.

2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS OF SOCIAL PEDIATRICS 6th NATIONAL CONGRESS OF SOCIAL PEDIATRICS, Turkey, 26 - 29 November 2020, pp.55 Sustainable Development

2019

2019

7-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN TÜTÜN RİSK ALGISINI ARTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRME

Girgin S., Kumbul H., Yeşil Kuru H. K., Şimşek Sekreter Ö., Seven F., Boncukçu Eren E., et al.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1348-1349

2019

2019

BİR RESMİ SPOR YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARAYA YÖNELİK RİSK ALGISI VE TUTUMU

Kahraman A. E., Girgin S., Kumbul H., Yeşil Kuru H. K., Şimşek Sekreter Ö., Seven F., et al.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1350-1351

2019

2019

Bir üniversite yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerde şiddetin depresyon belirti sıklığına etkisi

ŞİMŞEK A., GÜNAY T.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

2018

2018

Üreme Sağlığı Tarihçesi

BAHADIR M. H., BİLGİN A. C., GÜNAY T.

2.Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 November 2018, pp.1233-1234

2018

2018

”Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum” Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

BARAN B., ERCAN G. S., FİRUZAN E., BELKIS Ö., ESEN E., SOYLU Y., et al.

2. Uluslararası Kadın Kongresi (2nd Women Congress), İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.70-71

2018

2018

Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi

Esen E., Soylu Y., Firuzan E., Belkıs Ö., Baran B., Ercan G. S., et al.

2. Uluslararası Kadın Kongresi (2nd Women Congress), İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.72-73

2009

2009

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ağız diş sağlığı bilgi düzeyi

KILINÇ G., GÜNAY T.

16. Türk Pedodonti derneği kongresi, Turkey, 21 - 24 May 2009, vol.24, pp.131-137

2009

2009

Dokuz Eylül Kreşlerindeki Çocukların ağız bakımlarının değerlendirilmesi

KILINÇ G., GÜNAY T.

16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 21 - 24 May 2009

2001

2001

İzmir İli Çeşmealtı Sağlık Ocağı Bölgesi nde 15 49 Yaş Evli Kadınların Geri Çekme Yöntemini Kullanma Nedenleri

ÖRNEK T., EKREM S., KULAÇ E., GÜNAY T., ÖZDAŞ B.

İzmir İli Çeşmealtı Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 15–49 Yaş Evli Kadınların Geri Çekme Yöntemini Kullanma Nedenleri, Turkey, 29 - 31 March 2001

Books & Book Chapters

2023

2023

Afetlerde Üreme Sağlığı, Kadın ve Çocuklar

Çınar Tanrıverdi E., Otçu G. H., Yıldırımkaya G., Günay T.

in: Afetler ve Halk Sağlığı, Prof.Dr.Pınar Okyay,Uz.Dr.Eray Öntaş, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.367-381, 2023 Sustainable Development

2021

2021

Pandemi Döneminde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

GÜNAY T.

in: Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum Temelli Hizmetler için Rehber, Okyay Pınar, Günay Türkan, Editor, Acar Basım Cilt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, pp.82-93, 2021

2021

2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKLARI

GÜNAY T.

in: Pandemi Dönemlerinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri: Toplum Temelli Hizmetler için Rehber, Okyay Pınar, Günay Türkan, Editor, Acar Basım Cilt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, pp.32-43, 2021

2021

2021

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu

AKIN A. N., Esin A., Köksal Yasin Y., GÜNAY T.

in: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19, Pandeminin İlk Yılı: yapılanlar– yapıl(a)mayanlar–yapılması gerekenler, Okyay Pınar, Üner Sarp, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.107-117, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Kadın ve Çevre

MEYDAN ACIMIŞ N., GÜNAY T.

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.221-224, 2020

2020

2020

Türkiye’de Kadınlar Tütün Endüstrisinin Hedefinde mi?

GÜNAY T.

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.1037-1040, 2020

2018

2018

Üreme Sağlığı

BİLGİN A. C., BAHADIR M. H., GÜNAY T.

in: Tarihsel Bakışla Türkiye’de Halk Sağlığı, Okyay P, Dedeoğlu N, Öztek Z, Editor, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, pp.342-356, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Evaluation of Effectiveness of Peer Education onSmoking Behaviour

BİLGİÇ N., GÜNAY T.

in: Smoking Prevention and Cessation, Mirjana Rajer, Editor, intechopen, pp.101-116, 2018 Sustainable Development

Supported Projects

2015 - 2017

2015 - 2017

Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi

Project Supported by Other Official Institutions

GÜNAY T. (Executive)

2008 - 2010

2008 - 2010

SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN KORONER KALP HASTALIĞI VE RİSKLERİNE ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNAY T. (Executive)

2007 - 2009

2007 - 2009

Balçova nın Kalbi

Project Supported by Higher Education Institutions

Demiral Y., Tuncel E. P., Ergör G. (Executive), Ergör O. A., Günay T., Uçku Ş. R.

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Sağlık ve Toplum

Advisory Committee Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

Türk Toraks Derneği

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Sosyal Pediatri Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Tıp Eğitimini Geliştirme derneği

Member

1999 - Continues

1999 - Continues

Halk Sağlığı Uzmanları DerneğiSustainable Development

Principal Member

2014 - 2018

2014 - 2018

Halk Sağlığı Uzmanları DerneğiSustainable Development

Chairman

Scientific Refereeing

January 2024

January 2024

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2024

January 2024

Sağlık ve Toplum

National Scientific Refreed Journal

January 2024

January 2024

Sağlık ve Toplum

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

Sağlık ve Toplum

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Dokuz Eylul University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, TUBİTAK, Turkey

February 2023

February 2023

Akdeniz Tıp Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2023

February 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, TUBİTAK, Turkey

January 2023

January 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2023

January 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2022

November 2022

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2022

September 2022

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

14 December 2023 - 17 December 2023

14 December 2023 - 17 December 2023

7. Uluslararası 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

26 August 2023 - 27 August 2023

26 August 2023 - 27 August 2023

Accelerating Progress in Sexual and Reproductive Health and Rights in Eastern Europe and Central Asia

Invited Speaker

Tbilisi-Georgia

29 April 2023 - 30 April 2023

29 April 2023 - 30 April 2023

Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

06 April 2023 - 06 April 2023

06 April 2023 - 06 April 2023

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Deprem WebinarıSustainable Development

Invited Speaker

Mardin-Turkey

05 March 2023 - 08 March 2023

05 March 2023 - 08 March 2023

17. Uludağ Jinekooji ve Obstetrik Kış Kongresi & 1. Marmara Kadın Sağlığı Kongresi

Invited Speaker

Bursa-Turkey

14 December 2022 - 14 December 2022

14 December 2022 - 14 December 2022

Sağlık Politikaları, Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor

Panelists

İzmir-Turkey

23 September 2022 - 24 September 2022

23 September 2022 - 24 September 2022

4. Uluslararası Dr.Behçet Uz Çocuk Kongresi

Panelists

İzmir-Turkey

23 September 2022 - 24 September 2022

23 September 2022 - 24 September 2022

4. International Dr.Behçet Uz Child Congress

Panelists

İzmir-Turkey

22 September 2022 - 22 September 2022

22 September 2022 - 22 September 2022

HIV Çalışmalarında Yerel İşbirliği Çalıştayı: HIV Farkındalığı, Tanı ve Tedavi Hizmetlerinin GeliştirilmesiSustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

14 September 2022 - 14 September 2022

14 September 2022 - 14 September 2022

4. Uluslararası 15. Akademik Geriatri Kongresi

Invited Speaker

İzmir-Turkey

24 August 2022 - 24 August 2022

24 August 2022 - 24 August 2022

Halk Sağlığı Uzmanları WebinarlarıSustainable Development

Moderator

Ankara-Turkey

25 June 2022 - 26 June 2022

25 June 2022 - 26 June 2022

Türkiyede Serviks Kanserinin Eliminasyonu ve 2030 Hedefleri SempozyumuSustainable Development

Moderator

Ankara-Turkey

03 June 2022 - 05 June 2022

03 June 2022 - 05 June 2022

4. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi

Invited Speaker

Tekirdağ-Turkey

01 June 2022 - 01 June 2022

01 June 2022 - 01 June 2022

İzmir'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Attendee

İzmir-Turkey

14 April 2022 - 15 April 2022

14 April 2022 - 15 April 2022

İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Session Moderator

İzmir-Turkey

01 April 2022 - 02 April 2022

01 April 2022 - 02 April 2022

Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Kongresi

Moderator

İstanbul-Turkey

29 March 2022 - 29 March 2022

29 March 2022 - 29 March 2022

Türkiyede Yaşayan Göçmen Kadınların ve Kız Çocuklarının Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması ProjesiSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

28 March 2022 - 28 March 2022

28 March 2022 - 28 March 2022

Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 266

h-index (WOS): 9

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - Dokuz Eylül Üniversitesi

December-2023

December 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Üniversitelerarası Kurul

November-2023

November 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2023

October 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Dokuz Eylül Üniversitesi

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

August-2023

August 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

August-2023

August 2023

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2023

June 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2023

June 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Dokuz Eylül Üniversitesi

April-2023

April 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Dokuz Eylül Üniversitesi

March-2023

March 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

March-2023

March 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

February-2023

February 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kilis 7 Aralık Üniversitesi

March-2022

March 2022

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Dokuz Eylül Üniversitesi

March-2022

March 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

January-2022

January 2022

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi