Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bağlanma ve Erken Çocukluk Döneminde Sağlıklı Ruhsal Gelişim

2nd International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Turkey, 19 December 2020, pp.28

Anxiety and Obsessive Compulsive Related Disorders in Adolescence, In The Context of Second Separation-Individuation.

27.ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.220

An Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS Methylphenidate: Assessing with [Tc99m] TRODAT-1 SPECT

27.ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.140-141

What Does a Child and Adolescent Psychiatrist Do at Child Advocacy Centers?

27.ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.14-15

Çocukluk Çağı RUhsal Bozukluklarının Etiyolojisinde Yeni Bir Açılım: Nörotrofin Hipotezi-Depresyonda Nörotrofik Değişimler

26.ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2016, pp.24

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları- Depresyonda BDT Yaklaşımları

26.ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2016, pp.36

Sanal Zorbalık Yoluya Cinsel İstismara Maruz Kalan Olgu

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015, Manisa, Turkey, 26 November 2105 - 28 November 2015, pp.327-328

Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu ve Kronik İrritabilite

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015

Bir Olgu Sunumu: Aile İçi Cinsel İstismar ve İstismarcı Olarak Suça Sürüklenen Çocuk

1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.109

İZMİR ÇOCUK İZLEM MERKEZİ KURULUŞ SÜRECİ VE FAALİYETLERİ

1.ULUSAL ÇOCUK KORUMA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2014

Pre-treatment and Post-treatment Tc-99m TRODAT Brain Spect Findings in Three patients with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Who were Treated by 2 Month-Atomoxetine Treatment

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013, vol.23, pp.158

Tc-99M Trodat Brain Spect Changes in Adolescents with Atteintion Deficit and Hyperactivity Disorder After 2 months of Metylphenydate Theraphy

5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013, vol.23

Depresif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yaşam Kalitesi

22.ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, Bolu, Turkey, 24 - 27 April 2012, pp.99

İç Görüsü Kısıtlı OKB Tanılı Bir Ergenin Aripiprazol ile Tedavisi

20.ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2010, pp.87

Books & Book Chapters

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ERGENLİK DÖNEMİNDE KATATONİ TANILI BİR OLGUYA YAKLAŞIM

in: Semptom-Tanı-Tedavi OLGU SUNUMLARI İLE ÇOCUK HASTALIKLARI, Prof.Dr.Salih KAVUKÇu, Editor, EMA Tıp Yayın Evi, Ankara, pp.55-61, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI-BLUMİA NERVOSA TANILI BİR ERGEN OLGUYA YAKLAŞIM

in: Semptom-Tanı-Tedavi OLGU SUNUMLARI İLE ÇOCUK HASTALIKLARI, Prof.Dr.Salih KAVUKÇU, Editor, EMA Tıp Kitap Evi, Ankara, pp.50-54, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Özel Gruplarda Sağaltım Çocuk ve Ergenlik

in: İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu, Kaan KORA,Vesile ŞENTÜRK CANKORUR,Mehmet YUMRU,Deniz CEYLAN, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, pp.199-216, 2022 Sustainable Development

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı PEDİATRİK AKUT BAŞLANGIÇLI NÖROPSİKİYATRİK TANILI BİR OLGUYA YAKLAŞIM

in: Semptom-Tanı-Tedavi Olgu Sunumları ile Çocuk Hastalıkları, Prof.Dr.Salih KAVUKÇU, Editor, EMA Tıp Kitap Evi, Ankara, pp.45-48, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı VELOKARDİYOFASİYAL SENDROM ve EŞLİK EDEN PSİKOZ TANISI OLAN BİR ERGEN OLGUYA YAKLAŞIM

in: Semptom-Tanı-Tedavi OLGU SUNUMLARI İLE ÇOCUK HASTALIKLARI, Prof.Dr.Salih Kavukçu, Editor, EMA Tıp Yayın Evi, Ankara, pp.61-68, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Bebek, Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

in: İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri, Prof.Dr.Behzat ÖZKAN, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1371-1373, 2022 Creative Commons License

Palyatif Bakım Koşllarında Anksiyete Bozukluklarına Genel Bir Bakış

in: Pediyatrik Palyatif Bakım, Doç.Dr.Tanju Çelik, Doç.Dr.Senem Alkan Özdemir, Uzm.Dr.Nilgün Harputluoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İzmir, pp.1-12, 2020

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI-ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

in: OLGU ÖRNEKLERİ İLE TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK HASTALIKLARI, PROF.DR.SALİH KAVUKÇU, PROF.DR.ALPER SOYLU, PROF.DR.YEŞİM ÖZTÜRK,, Editor, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Lefkoşa, pp.42-50, 2017

Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu

in: 25 OLGU 25 ÇÖZÜMLEME, Prof.Dr.Neslihan İnal Emiroğlu, Doç.Dr.İbrahim Durukan, Doç.Dr.Özlem Yıldız Gündoğdu, Doç.Dr.Pınar Vural, Doç.Dr.Gül Karaçetin, Uzm.Dr.Gonca Özyurt, Editor, ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ YAYINLARI, İzmir, pp.338-349, 2016

ANOREKSİYA NERVOSA TANISI İLE İZLENEN BİR ERGEN İLE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMA DENEYİMİ

in: 25 OLGU 25 ÇÖZÜMLEME, PROF..DR.NESLİHAN İNAL EMİROĞLU, DOÇ.DR.İBRAHİM DURUKAN, DOÇ.DR.ÖZLEM YILDIZ GÜNDOĞDU, DOÇ.DR.PINAR VURAL, DOÇ.DR.GÜL KARAÇETİN, UZM..DR.GONCA ÖZYURT, Editor, ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ YAYINLARI, İzmir, pp.324-337, 2016

Duygudurum Bozukluklarında Genel Bilişsel Davranışçı Tedavi İlkeleri

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA PSİKOEĞTİMSEL TERAPİ ÇOCUK-ERGEN, Prof.Dr.Neslihan İnal Emiroğlu, Uzm.Dr.Dilay Karaarslan, Editor, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, İzmir, pp.1-19, 2016

Çocuk ve Ergende Bipolar Bozukluğun Depresif Dönem Tedavisi

in: Çocuk ve Ergende Duygudurm Bozuklukları Tedavisi, , Editor, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, pp.163-174, 2014

Yeni Bir Tanı Olarak Yıkıcı Duygudurm Düzenleme Bozukluğu Tanı ve Tedavisi ile İlgili Son Bilgiler

in: Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozuklukları Tedavisi, Prof.Dr. F. Neslihan İnal Emiroğlu, Prof.Dr.Birim Günay Kılıç, Doç.Dr.Seher Akbaş, Doç.Dr.H.Burak Baykara, Doç.Dr.Neşe Perdahlı Fiş, Editor, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, pp.163-174, 2014

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

209

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

197

H-Index (Scopus)

8

Thesis Advisory

3

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals