Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de bruselloz: Genel bakış

KLIMIK DERGISI , vol.19, no.3, pp.87-96, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acinetobacter baumanii Suşlarında Biyofilm Analiz Testlerinin Karşılaştırılması

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.426-427

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansının Belirlenmesi

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2023, pp.309-311

Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlarının Klinik ve Moleküler Özellikleri

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.309-310

Biyofilm Üreticisi Olduğu Bilinen Klebsielle pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Karşılaştırılması

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.537-538

COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel Çalışma

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023

Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID19 Booster Dozuna Antikor Yanıtının İzlemi

6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2022, pp.263-264 Sustainable Development

Covıd-19 Pandemisi Yönetimi: Bir Hastane Perspektifi

Covıd-19 Pandemisinde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 April 2021, pp.50

Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019, pp.610-611

Pnömokok Hastalığı Riski Taşıyan Erişkinlerde Hastaneye Yatış Aşılama Için Fırsat Olabilir mi?

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019, pp.211-212

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.379-380

Bir Üniversite Hastanesinde Sitomegalovirus Enfeksiyonu Tanılı Hastaların İrdelenmesi

18. Türk Klimik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.185-186

Aile hekimlerinin HPV ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumlarının araştırılması

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 March 2015, pp.185-186

Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2013, pp.167-168

Türkiyeʼde hayvan sağlığı çalışanlarında Rev.1 ve S19 aşı suşları ile ilişkili Bruselloz

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2013, pp.207-208

İntraabdominal tüberküloz: 7 olgu sunumu

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2013, pp.324-325

Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2013, pp.287-288

Doğru Antibiyotik Kullanımının Ölçümü ve Kısıtlı Antibiyotik Kullanımının Sonuçları

II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2012, pp.101-108

Kandida profilaksisi

Mantar Simpozyumu-II-Kandida, Aydın, Turkey, 16 December 2011 - 18 December 2016, pp.86-93

Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Italy, 07 May 2011, pp.790

Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 March 2011, pp.214

Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 March 2011, pp.309-310

Batı Nil Ateşi: Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu

15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 March 2011, pp.181-182

Brucellar spondylitis: review of 22 cases

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Austria, 10 April 2010, pp.711

Bruselloz: 52 olgunun değerlendirilmesi

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 March 2009, pp.264

Okülomotor sinir felci ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 March 2009, pp.268

İleri yaştaki bir hastada Streptococcus agalactiae’ye bağlı yumuşak doku infeksiyonu olgusu

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 March 2007, pp.325-326

Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2007, pp.378-379

Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2007, pp.329-330

İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2007, pp.330

İzmir- Urla Yöresinde P. falciparum ile Gelişen Sıtma Olgusu

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 6 - 09 November 2006

İzmir İlinde Tanı Alan Bir Fasciolosis Olgusu

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 06 November 2006

The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments

sixth Congress of The Federation of Infection Control, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2005, pp.117-118

Fever of unknown origin and ferritin level: three cases of adult-onset Still's disease

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Denmark, 2 - 05 April 2005, pp.706

The various clinical manifestations of brucellosis: a review of 43 cases

14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Czech Republic, 01 May 2004, pp.99

Neurobrucellosis:report five cases

14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Czech Republic, 01 May 2004, pp.149

Neurobrucellosis and Deafness.

Eleventh Meeting of the European Neurological Society, France, 21 April 2001, pp.110

Books & Book Chapters

COVID-19 Pandemisinde Korumaya İlişkin Önlemler

in: 3. Yaş Üniversitesi Ege Modeli Ders Kitabı 1, Şahin Sevnaz, Akçiçek Fehmi, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.29-34, 2020

AIDS ilişkili şikayeti olan hastalarım var.

in: İç Hastalıklarında Semptomdan TanıyaKanıta Dayalı Bir Rehber, Tütek Tufan, Editor, istanbul MedikalYayıncılık Çeviri Eserler dizisi, İstanbul, pp.71-97, 2018

Tüberküloz Lenfadeniti

in: Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz "Temel Bilimden Klinik Tanı ve Tedaviye", Ayşe Yüce Mustafa Özyurt Süheyla Sürücüoğlu Meltem Uzun Sevim Sarıgüzel, Editor, Anka Matbaacılık, İstanbul, pp.236-250, 2016

İntraabdominal Tüberküloz

in: Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz "Temel Bilimden Klinik Tanı ve Tedaviye", Ayşe Yüce Mustafa Özyurt Süheyla Sürücüoğlu Meltem Uzun Sevim Sarıgüzel, Editor, Anka Matbaacılık, İstanbul, pp.218-224, 2016

Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları

in: Hastane İnfeksiyonları, Ayşe Yüce Nedim Çakır, Editor, Güven Kitabevi, İzmir, İzmir, pp.208-217, 2009

Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı

in: Hastane İnfeksiyonları, Ayşe Yüce Nedim Çakır, Editor, Güven Kitabevi, İzmir, İzmir, pp.35-48, 2009

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

224

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

216

H-Index (Scopus)

9

Project

9

Thesis Advisory

4

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals