Sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalık bilgi düzeyi ile anksiyete gelişimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Eren Kutsoylu O. Ö., Nazlı Zeka A., Çerçi B. A., Alp Çavuş S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.259-265, 2021 (Peer-Reviewed Journal)