Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN BİR HEMŞİRENİN KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN GÖZLEMLERİ

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

Göç Eden Kadınların Sağlık Sorunları ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

Geçmişten Günümüze Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Etkileri

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

Etonogestrel ve Kontrasepsiyon: Kadın Sağlığı İçin Bilinçli Bir Yaklaşım

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

Chatgpt ve Perplexity Yapay Zeka Sohbet Robotlarının Polikistik Over Sendromuna Yönelik Sorulara Verdikleri Yanıtların Karşılaştırması

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NURSING EDUCATION: CHATGPT STORM

VI. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2023, vol.1, pp.1332-1333

The Effects of Digital and Mother-Friendly Hospitals on Health Professionals, Mother and Baby Health: A Public Hospital Example

4. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2023, vol.1, no.1, pp.15 Sustainable Development

Doğuma Hazırlık Eğitiminde İnteraktif ve Öğrenme Merkezli Yaklaşım Kullanımı

2. ULUSLARARASI 4. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.62-66 Sustainable Development

Leininger Kültür Bakimi Çeşitliliği Evrenselliği Teorisine Dayalı Göçmen Gebe Okulları

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, pp.373-385 Sustainable Development

Birth and Mother-Baby Bonding

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi., İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.251-252 Sustainable Development

Investigation of The Relationship Between Alexithymic Levels and Coping Styles of Women Hospitalized For Perinatal Loss

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.166-167 Sustainable Development

Pilot Study: Investigation of Online Childbirth Education Effect on Pregnant Women

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.220-221 Sustainable Development

The Effects of the Covid-19 Pandemic Process on Family Planning

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.329-330 Sustainable Development

Health Literacy and Social Media Use in The Postpartum Period

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, no.1, pp.390-391 Sustainable Development

Pregnancy and Sexual Life

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.144-145 Sustainable Development

Intensive Care Experience of a Migrant Mother With Its Baby in The Newborn Intensive Care Unit: A Case Report

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, no.1, pp.367-374 Sustainable Development

Fear of Birth and Hypnobirthing

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.146-147 Sustainable Development

Doğum Korkusu ve Duygusal Özgürleşme Tekniği-EFT

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.149-150 Sustainable Development

The Effect of Social Support Received During Covid-19 Pandemic on Maternal Postpartum Depression

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.570-571 Sustainable Development

Discussion of Nutrition Need In Labor

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi., İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.191-192 Sustainable Development

The Effects of Covıd-19 Pandemic Process on Mother Baby Bonding

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.133-134 Sustainable Development

Investigation of Online Childbirth Education Educator Experience Given at a State Hospital during the Pandemic Period

2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.222-223 Sustainable Development

Covid-19 Pandemi Sürecinin Anne Bebek Bağlanmasi Üzerine Etkileri

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.133-134

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatmakta Olan Göçmen Bir Annenin Yoğun Bakım Deneyimi: Olgu Sunumu

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 November 2022, vol.1, pp.367-374

Covid-19 Pandemi Döneminde Sosyal Destek Alma Durumunun Postpartum Depresyon Riskine Etkisinin İncelenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.570-571

THE LEININGER'S THEORY OF CULTURE CARE DIVERSITY AND UNIVERSALITY BASED PREGNANT MIGRANT SCHOOLS

2. ULUSLARARASI 4. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.373-385 Sustainable Development

Use of Artificial Intelligence and Tele-Health Technologies in the Birth Preparation Process

2. ULUSLARARASI 4. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 - 30 October 2022, vol.1, no.1, pp.224-225 Sustainable Development

EXAMPLES OF CHILDBIRTH EDUCATION COURSES FOR MIGRANT WOMEN IN THE WORLD AND TURKEY: LITERATURE REVIEW

HISCON 2nd Hamidiye International Student Congress, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2022, vol.1, no.1, pp.19 Sustainable Development

PATIENT CARE IN CESAREAN SECTION OPERATIONS BASED ON ERAS PROTOCOL

HISCON 2nd Hamidiye International Student Congress, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2022, vol.1, no.1, pp.26-27

COVID-19 Pandemi Surecinde Servikal Kanser ve Pap-Smear Test Acisindan Saglik Inanc Modeline Gore Kadinlarin Degerlendirilmesi

40. Ulusal ve 1. Uluslararasi Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2022, vol.1, pp.41

Hemşirelik Öğrencilerinin E-Öğrenme Özelliklerine Göre Yapılandırılmış Bir Çevrimiçi Dersin, Motivasyonları ve Derse Bağlılıkları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU 2021), İzmir, Turkey, 10 December 2021, vol.1, pp.299-300

COVİD-19 PANDEMİSİNDE YAŞANAN AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADININ YAŞAM KALİTESİ VE DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul- Çevrimiçi, Turkey, 11 November 2021, vol.1, pp.105 Sustainable Development

HASTA MERKEZLİ İNFERTİLİTE BAKIM ÖLÇEĞİ (HMİBÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TSRM 2021 - Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Turkey, 11 November 2021, vol.1, pp.12

Neuman sitemler modeline göre postpartum depresyonun incelenmesi

3. Uluslararası 4. Doğum Sonu Bakım Kongresi, Çevrimiçi, Turkey, 16 September 2021, vol.1, pp.95-96

Kadın Doğum Kliniğindeki Sağlık Personelinin ERAS Protokollerini Uygulama Durumu

Uluslararası Katılımlı 2. ERAS Kongresi, Ankara, Turkey, 11 June 2021, vol.1

The Effect of Covid-19 Pandemic on Skin to Skin Contact and Kangaroo Care of Infants in Neonatal Intensive Care Units

1st International Congress of Nurses, Midwives and Other Health Professionals of the Balkans ICNMHPB, KOSOVA, 06 May 2021, vol.1, pp.186-190 Sustainable Development

The Effect of Covid-19 Pandemic on Gynecological Cancer Screening and Treatments

1st International Congress of Nurses, Midwives and Other Health Professionals of the Balkans ICNMHPB, KOSOVA, 06 May 2021, vol.1, pp.8-14 Sustainable Development

THE EFFECT OF SOCİAL SUPPORT RECEİVED DURİNG COVİD-19 PANDEMİC ON MATERNAL POSTPARTUM DEPRESSİON

1st International Congress of Nurses, Midwives and Other Health Professionals of the Balkans 'ıCNMHPB, KOSOVA, 06 May 2021, vol.1, pp.181-185 Sustainable Development

THE EFFECT OF COVID-19 ON WOMEN'S HEALTH

1st International Congress of Nurses, Midwives and Other Health Professionals of the Balkans ICNMHPB, KOSOVA, 06 May 2021, vol.1, pp.125-129 Sustainable Development

Covid-19 Fear of Nursing Students Regarding Face to Face Educational ActivitiesDuring the Pandemic Process

The Third International Clinical Nursing Research Congress, ONLİNE İstanbul, 9 - 11 December 2020, vol.1, pp.137 Sustainable Development

Emergency Remote Teaching Experiences of Nursing Students in the Covid-19 Pandemic

İzmir Demokrasi Ünversitesi 2. Uluslararası Tıp Kongresi, 17 - 19 December 2020 Sustainable Development

KOVİD-19 SÜRECİNDE BİR DEVLET HASTANESİ HEMŞİRESİGÖZLEMLERİ

CONCOVID Kongresi, Düzce, Turkey, 12 - 14 June 2020, vol.1, pp.31-32

Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yüz Sınıf

Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU2019), İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019

Kadına Yönelik Şiddet Serviks Kanseri ile İlişkili midir?

1. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019 Sustainable Development

Gebelikte ve Pospartum Dönemde Depresyon

1. Ulusal Aile Sağlığı Çalışanları Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2019

Göçmen Kadınların Doğum Sonu Yaşadıkları Sorunlar - Postnatal Problems of Immigrant Women

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.1, pp.391-396 Sustainable Development

Jİnekolojik Kanser Tedavisinde Yoga

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1 Sustainable Development

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ ÖĞRENME: EĞİTİM OYUNLARI

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 2: Ölçme, Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.35-36

DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARINDA KULLANILAN EĞİTİM YÖNTEM VE MATERYALLERİ

1.ULUSLARARASI DOĞUM EKİPLERİ DOĞUM PSİKOLOJİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.51-65

Y KUŞAĞI KIZ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİNE İLİŞKİN METAFORLARI

1. Uluslararası Doğum Psikolojisi ve Doğum Ekipleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.184-197

DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİNDE MODERN ENERJİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ: EFT VAKA SUNUMU

1. Uluslararası Doğum Psikolojisi ve Doğum Ekipleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.177-183

GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI

3. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİM KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019, vol.1, pp.167-170

BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERİN VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ ALMA DURUMLARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.816-822

Göçmen Kadınlar ve Doğuma Hazırlık Dünya Örnekleri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.83-88 Sustainable Development

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK İNOVATİF YÖNTEMLER: HİBRİT SİMÜLASYON

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.172-178

Kadın ve Bebek Sağlığında Terapötik Dokunma Uygulamaları

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.57-62

DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN GEBELERİN DOĞUM TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.733-741

DOULA VE DOĞUM KOÇLUĞU AYNI KAVRAMLAR MIDIR? 

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.576-580

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM KORKUSU ALGISINA ETKİSİ

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.936-947

Gebe Bilgilendirme Eğitiminin Doğum Memnuniyetine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.1, pp.885-895

Kozmetik cerrahi uygulamalarının yaygınlaşma nedenleri ve hemşirelik yaklaşımı

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.488-489

Kozmetik jinekoloji post modern bir kadına yönelik şiddet türü olabilir mi?

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.490

Mikrobiyotanın erken doğum eylemine etkisi

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.470

Gebelikte beslenme desteğine ilişkin kanıta dayalı güncel uygulamalar

I.Uluslararası ve II.UlusalKadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018

Cinsiyet ve Duygusal Zeka: Hemşirelik Mesleğinin Profesyonel Değerleri

ÖHDER I. ULUSLARARASI VE IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.318-319

CASE REPORT: NURSING CARE GIVEN FOR AN IMMIGRANT MOTHER WITH LANGUAGE BARRIER IN DEPARTMENT OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

ÖHDER I. ULUSLARASI VE IV ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.408-409

EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMZİRME MİTLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.95

ADLİ BİR ADÖLESAN GEBELİK VAKASININ YASAL DÜZENLEMELERİN YETERLİLİĞİ VE KADIN HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.253 Sustainable Development

The Refugees in Turkish Press

International Conference on Gender and Migration Critical Issues and Policy Implications, İzmir, Turkey, 11 May 2016 - 14 May 2006 Sustainable Development

The Opinions Related To Refugees Of Nursing Students Who Are Living in Hatay

International Conference on Gender and Migration Critical Issues and Policy Implications, İzmir, Turkey, 11 - 14 May 2016 Sustainable Development

İnternette Kurulan Anne Sosyal Destek Grubunun Postpartum Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Etkisi

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 February 2016

Postpartum Dönemde Kadınların Cinsel İlişkiye Dönme Zamanları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 February 2016, vol.1, pp.51

Infertil Kadinlarin Yasadigi Ekonomik Sorunlar

1. Ulusal Kadin Hastaliklari ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi', İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014

Infertil Bireylerin Stresle Basetme Mekanizmalari

1. Ulusal Kadin Hastaliklari ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014

Turkish Version of The Childbirth Attitudes Questionaire

Türk Alman Jinekoloji Congress, Antalya, Turkey, 30 April - 05 May 2014

Epidural Analjezi ile Vaginal Doğum

I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi., İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2014

Neuman Sistemler Modeli ne Göre Bir Vaka Örneği İnfertil Bir Kadının Yaşadığı Stresörler

4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2013, vol.1, pp.47

Özel durumlara sahip ebeveynlerin doğum sonrası yeni hayata uyumu engellilik infertilite çoğul gebelik

4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 2013, vol.1, pp.46

Kadın Doğum Kliniğinde Erkek Hemşire Olmak

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013

Erasmus Programında Erkek Hemşirelik Öğrencisi Olarak İspanya da Postpartum ve Yenidoğan Bakımı Vermek

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013

Jinekolojik Operasyon Geçiren Kadınların Taburculuk Öncesi Eğitim Gereksinimleri

13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 17 November 2012, vol.1, pp.156

VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN HASTANE TABURCULUĞUNA HAZIR OLUŞLUK DURUMU

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Çeşme, Turkey, 21 - 23 September 2012, vol.1, pp.54-55

DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU ÖĞRETİM İHTİYAÇLARI VE TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Çeşme, Turkey, 21 - 23 September 2012, vol.1, pp.58-59

KADINLARDA DOĞUMA İLİŞKİN KORKULARIN VE BU KORKULARIN NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Çeşme, Turkey, 21 - 23 September 2012

The Determination of Pregnant Women s Hospital Anxiety Depression Levels Before Amniocentesis

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Turkey, 29 May - 01 June 2012, vol.1, pp.148

Türk Kadını İnfertilite ve Geleneksel Tedavi Uygulamaları

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, vol.1, pp.543-544

Perinenin Korunması İçin İntrapartum Girişimler

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2011

Vajinismus ve Kadın

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2011

University Youth Reproductive and Sexual Health Awareness Peer Education

14th Nursing Reserach Conference, Burgos, Spain, 9 - 12 November 2010, vol.1, pp.464

Gebelik ve Yaşam Kalitesi

I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010, vol.1, pp.154-155

Premenstrüel Sendrom ve Yaşam Kalitesi

I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010, vol.1, pp.158

Jinekolojik Kanseri Olan Kadınlarda Yaşam Kalitesi

I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010

Basında Ebelik Mesleği

.ULUSAL & ULUSLARARASI KATILIMLI EBELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

Myomların Kadın Fertilitesine Etkisi Ve Hemşirelik Bakımı

Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri-4, İzmir, Turkey, 22 - 24 April 2010, vol.1

Üniversite Gençliği ve Cinsel Sağlık

9. Uluslararası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010, vol.1, pp.350

Human Papilloma Virüsü HPV ve Kadın Sağlığına Etkileri

9. Uluslararası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010, vol.1, pp.368

Gençlik ve Şiddet

9. Uluslararası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010, vol.1, pp.99

Pelvik Taban Kas Gücünün Değerlendirilmesi ve Postnatal Egzersizlerin Etkisi

IV. Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2009, vol.1, pp.22

Histerektominin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2009, vol.1, pp.288

Dördüz Gebelikte İndirgeme Olgusu

6. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2009, vol.1, pp.347

Kültürlerarası Etkileşim Vaka Sunumu

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyum Kitabı, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.92

Postpartum Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Kültürel Uygulamalar

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, vol.1, pp.127

Postpartum Depresyon ve Kültür

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009

Case Report According to Neuman Systems Model Gestational Diabetes Mellitus

5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy Program Book, Sorrento, Italy, 26 - 28 March 2009, pp.410

Gestational Diabetes Perspective in Turkey and Nursing Care Management

5th International Symposium on Diabetes and Pregnancy Program Book, sorrento, Italy, 26 - 28 March 2009, pp.1

Polikistik Over Sendromu ve Yaşam Kalitesi

9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009, pp.446

The Effects of Internal Migration on Women Health in Turkey

2nd Conference of Migrant Health in Europe Programme and Abstract Book, Malmö, Sweden, 22 - 24 May 2008, vol.1, pp.62

Göçün Karanlık Yüzü Kadına Yönelik Şiddet

I. Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet" Kongre Kitabı, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, vol.1, pp.174

Life Without Smoke is Health

I. European Nursing Student Congress Abstaract Book, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 2006, vol.1, pp.35

Dumansız Yaşam Sağlıktır 2006

5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2006, vol.1, pp.97-98

Sağlık ve Çevre Toplumsal Duyarlılık Ağaçlandırma Projesi

II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 18 - 21 January 2006, vol.1, pp.446-447

Books & Book Chapters

Bölüm 7: PCOS ve Fizyopatolojisi

in: Üreme Sağlığı Fizyopatolojisi, Aksu Hilmiye, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.95-114, 2023

Gebelikte Riskli Durumları Değerlendirme

in: 500 Soru Yanıt Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ertem Gül, Topaloğlu Ören Ekin Dilla, Editor, Çukurova Tıp Nobel Kitapevi, Antalya, pp.149-163, 2023

Bölüm 10: Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) İle İlgili Yasal Durum Nedir?

in: İnfertilite Yolculuğumuz, Aluş Tokat Merlinda, Bilgiç Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.173-180, 2023

Sağlık Ekibine Sık Sorulan Sorular Nelerdir?

in: (İn) Fertilite Yolculuğumuz, ALUŞ TOKAT, Merlinda; BİLGİÇ, Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.155-171, 2023

Bölüm 3: Fertilite Labirentinde Gezinme: Gebe Kalmayı Zorlaştıran Psikolojik ve Sosyal Faktörler Nelerdir?

in: İnfertilite Yolculuğumuz, Aluş Tokat Merlinda, Bilgiç Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.37-46, 2023

Bölüm 8: Fertilitenizi Geliştirmek İçin Yaşam Tarzınızı Psikolojik Ve Sosyal Açıdan Nasıl Düzenlemeliyiz?

in: İnfertilite Yolculuğumuz, Aluş Tokat Merlinda, Bilgiç Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.131-154, 2023

Bölüm 12: Doğurganlığı Koruyucu Yaklaşımlar

in: İnfertilite Yolculuğumuz, Aluş Tokat Merlinda, Bilgiç Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.205-220, 2023

Bölüm 9 Sağlık Ekibine Sık Sorulan Sorular Nelerdir?

in: İnfertilite Yolculuğumuz, Aluş Tokat Merlinda, Bilgiç Dilek, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.155-172, 2023

Enhanced Recovery After Surgery (Eras) Protocol Applications in Cesarean Section Operations

in: Book of Research and Evaluations in Health Sciences II, Engin Şahna,Hasan Akgül,Zeliha Selamoğlu, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.225-238, 2022 Sustainable Development

Sezaryen Operasyonlarında Enhanced Recovery After Surgery (Eras) Protokolü Uygulamaları

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Kitabı II, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.225-238, 2022

The Effects of Breastfeeding on Maternal Health

in: Counseling in Breastfeeding and Breastfeeding / Current Approaches, Özsoy Sevgi, Editor, Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, pp.8-13, 2021

Chapter 28:THE ROLE OF GAMES INNURSING EDUCATION FORPREPARING THE LEARNINGENVIRONMENT

in: Theory and Research in Health Sciences, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.515-538, 2020

HIGH RISK PREGNANCY: EARLY PRENATAL PERIOD

in: HIGH RISK PREGNANCY AND MANAGEMENT, Taşçı Duran Emel Gerçek Emine, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.131-180, 2019

Infertile Women’s Perceptions of The Stressors Holistic Approach of Neuman Systems Model (NSM), A Qualitative Study

in: Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Zana Dolıcanın,Kemal Fırat Oğuz, Editor, IVPE, Cetinje, pp.3-24, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

194

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

7

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals