Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INDUSTRY 4.0 WITH DEVELOPING BUSINESS MODELS AND LEAN STARTUP

10th International Congress on Entrepreneurship, Manisa, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.133-143 Creative Commons License

Katılımcı Pazarlamada Ajansların Rolü: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir İnceleme

İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.403-404 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Marka Otantikliğinin Yeniliklerin Benimsenmesine Etkisi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler: Cilt 2, Altıntaş Hakan,Mete Mustafa,Bolat Bozaslan Neslihan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.141-156, 2023 Creative Commons License

Tüketici Ataleti Nedir? Kavramsal Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler-II, Mehmet Serdar İpar, Editor, Özgür Publications, Gaziantep, pp.109-124, 2023 Creative Commons License

Referans Grupların Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Kişiye Özel Tüketilen ve Sosyal Olarak Tüketilen Ürünlerin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama

in: Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.163-180, 2021 Creative Commons License

Sosyal Pazarlamanın Küresel Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı: Küresel Eğilimlere Yönelik Bir Değerlendirme

in: Contemporary Issues in Economics and Business: Global Studies Volume 7, Marcel Meciar, Hamza Şimşek, İsmail Şiriner, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.159-176, 2020

Linear Economy to Circular Economy: Planned Obsolescence to Cradle to Cradle Product Perspective

in: Handbook of Research on Entrepreneurship Development and Opportunities in Circular Economy, Neeta Baporikar, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.61-86, 2020 Sustainable Development

SAĞLIK BİLİNÇLİ TÜKETİM VE SAĞLIK BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II - Cilt 2, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.277-196, 2020

Marka Sermayesi İnşasında Marka Unsurlarının Seçimi

in: Stratejik Marka Yönetimi: Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi, Aykan Candemir, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.113-148, 2019

Yeşil Tüketim ve Yeşil Tüketicilk

in: Yeşil İşletmecilik, Çağatay ORÇUN,Oytun Boran SEZGİN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.193-214, 2019

Katılımcı Pazarlamada Ajansların Rolü: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir İnceleme

in: İZCEAS 2018 NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Kâmil TÜĞEN, Süleyman YÜKÇÜ, Ahmet ÖZEN, Selim ŞANLISOY,Ömer AYDIN, Efe SARIBAY, Nur FİDANCI, Çağatay ORÇUN,Ceyda ÜNAL, Ayşegül ÇİMEN, Mehmetcan TÜRKÖLMEZ,Gökçe Sinem ERBUĞA, Furkan KILINÇ, Burcu DURAK OLDAÇ,İlteriş ERGUN, Anıl GÖĞEBAKAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.2593-2608, 2018

Pazarlama İletişimi Yönetimi

in: Pazarlama Yönetimi, Mehmet Marangoz, Editor, BETA, İstanbul, pp.385-428, 2017

Yaşam Tarzı Pazarlaması ve İletişim.

in: İletişim Çalışmaları 2016, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜRProf. Dr. Aytekin İŞMAN, Editor, TOJCAM, Sakarya, pp.69-82, 2016 Creative Commons License

Ekonominin Temelleri

in: Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Asım Günal Önce, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.486-498, 2013

Metrics

Publication

29

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals