Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yapışık İkizler

PERİNATOLOJİ DERGİSİ , vol.4, no.2, pp.110-112, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The clinical characteristics and surgical approach of scar endometriosis: A case series of 12 women

X. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2023, pp.38-39

PREMENOPOZAL DÖNEMDE AKUT PELVİK AĞRI İLE BAŞVURAN DEV ADNEKSİYAL TORSİYON OLGUSU: (GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR )

TSRM 2022 - 10. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2022, pp.66-67

Ürojinekolojik Cerrahi Geçiren Kadınların Beş Yıllık Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

10.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi , İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2022, pp.72

Retroperitoneal schwannoma mimicking uterine myoma: case report’

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.156

Impact of the covid 19 pandemic on clinical presentation of ectopic pregnancies

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.155-156 Sustainable Development

Impact of the covid 19 pandemic on clinical evaluation of tuboovarian abscesses

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.106 Sustainable Development

Widespread ascites and genital organ involvement in a case of breast ductal carcinoma in situ: a case report

2. Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.1

Giant Abdominal Mass- Case Report

2. Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.1

Etiological distribution of patients with benign parasentesis cytologies, tested with a prediagnose ... 18/11/2021 - 21/11/2021

2, Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.1

The effects of dose-dependent chronic caffeine consumption in a rat burn wound model

1st INTERNATIONAL MICROSCOPY and SPECTROSCOPY CONGRESS 25th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS, Turkey, 22 September 2021

Educated Platelets in Rat Burn Wound Healing

3rd International Hippocrates Congress on Medical and HealthSciences, 4 - 06 March 2020

Laparoskopik Komplikasyonların Yönetimi

Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Eğitim Programları 2017-2018. Histereskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kursu, Turkey, 3 - 04 February 2018

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisinde Klinisyenin Patologdan Beklentisi

Olgular Eşliğinde Jinekopatoloji Kursu, İzmir, Turkey, 30 April 2016

Doğumun 2 ve 3 Evresi

Aydın Üreme Sağlığı Sempozyumu, Aydın, Turkey, 06 December 2015

Travay Takibinde Doktorun Rolü

III. EGE ULTRASON GÜNLERİ, Turkey, 10 October 2015

GEBELİKTE RİSK ANALİZİ

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI VAKFI. III. PERİNATOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 March 2015

Primer İnfertil Hastada Servikal Ektopik Gebelik Olgu Sunumu

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, United States Of America, 6 - 09 November 2014, vol.1, pp.9-15

Psychological Assesment of Women with a Pregnancy Loss

Türkish German Gynecology Congress, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2014 Sustainable Development

Obtetrik Anal Sfinkter Yaralanmaları

25.04.2014 TJOD BÖLGESEL İZMİR TOPLANTISI, İzmir, Turkey, 25 April 2014

Over ve Endometrium un Primer Senkron Karsinomu 2 Olgu

13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Minör Cerrahi Girişimler

1. İZMİR OPERATİF JİNEKOLOJİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ VİDEO SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 9 - 10 March 2012

Gebelikte Mikst Germ Hücreli Tümör Olgu Sunumu

III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 October 2011, vol.15, pp.16-19

Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Ekstraperitoneal Lenfadenektomi Teknik Morbidite ve Avantaj

1. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve TOG Alt Çalışma Grupları Toplantısı, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2005 Sustainable Development

Rudimenter Horn Uterus Tubasında Ekstrauterin Gebelik

1. Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri, Diyarbakır, Turkey, 19 - 22 April 2005

ADOLESAN ÇAĞ OVARYAN TUMÖRLER

II. ULUSLARARASI ADOLESAN VE SORUNLARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 27 - 30 September 2001, vol.8, pp.16-20

MAKROSOMİK DOĞUMLARDA OBSTETRİK SORUNLAR

Second International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Ankara, Turkey, 16 - 20 May 1997, vol.5, pp.671-673

BASİT OVER KİSTLERİNDE AYLIK DEPO KONRASEPTİFLERİN YERİ

International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 1999

SSK EGE DOĞUMEVİNDE KADIN GENİTAL KANSERLERİ

International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 1999 Sustainable Development

İŞÇİ KADINLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ

Second International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, İzmir, Turkey, 16 - 20 May 1997, vol.3, pp.122-123

SSK Aegean Obstetrics and Gynecology Hospital Antenatal Care

Second International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 1997

Pregnancy associated Leukemia Chronic Myolositer

First International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Ankara, Turkey, 3 - 06 July 1995, vol.6, pp.304-306

Puerperal Mastitlerin Klinik Takibi

1. Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 13 November 1993, vol.2, pp.22-24

Clinical follow up of puerperal mastitis

First International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, İzmir, Turkey, 3 - 06 July 1995, vol.2, pp.22-24

Toxoplasma Seropositivity in Aegean Region

International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, İzmir, Turkey, 3 - 06 July 1995, vol.2, pp.28-30

Maternal Iron Deficiency Anemia placenta placenta Fetus Effect of Weight on it

First International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 3 - 06 July 1995

Ogilivie s Syndrome

First International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 3 - 06 July 1995

Thrombocytosis Ovarian Cancers

First International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 3 - 06 July 1995 Sustainable Development

Incıdence of Endometriosis and Refertilization By Extra Uterine Pregnancy

International Yardımcı Üreme Teknikleri, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite’de Son Gelişmeler Kongresi, NEVŞEHİR,GÖREME, Turkey, 19 - 23 May 1993

The Role of Luteal Insufficiency in Recurrent Abortion

III rd Int Congress of Obstetrics and Gynaecology, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992

Gynecologic Operations of the Girls between the Ages of 1 15

First Int Congress on Adolescence Disorders and New Aproaches, 25-29 October 1992, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 1992

Premenstruel Syndrome in Adolescence and ıts Treatment with Bromocriptine

First International Congress on Adolescence Disorders and New Aproaches, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 1992

Topical Treatment of Labial Adhesions in Children with Estrogen

First Int Congress on Adolescence Disorders and New Aproaches, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 1992

The Importance of Hormon Profiles in İnfertilty Cases

III rd Int Congress of Obstetrics and Gynaecology, İzmir, Turkey, 7 - 11 September 1992

Clinico Pathological Findings of Endometrial Carcinoma 41 Cases

III rd Int Congress of Obstetrics and Gynaecology, İzmir, Turkey, 7 - 11 September 1992

Books & Book Chapters

Uterin Serviksin Premalign Hastalıkları ve Yönetimi

in: Kadın Hastalıkları ve Doğum, İbrahim Alanbay, Emre Karaşahin, Editor, Modern Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1497-1529, 2020

BÖLÜM 36E VAJINAL CUFF PROLAPSUSU

in: Te Linde OPERATİF JİNEKOLOJİ, YUSUF YILDIRIM, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, pp.911-935, 2013

Metrics

Publication

201

Citation (WoS)

291

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

349

H-Index (Scopus)

9

Project

3

Thesis Advisory

3

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals