Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çokuluslu İşletmelerde Yöneticiler için Kültür Ağacı

7. ULUSLARARASI EMI GİRİŞİMCİLİK & SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Toskent, Uzbekistan, 20 - 22 June 2022, pp.190-191

Can Managerial Roles and Skills Change? An Exploratory Study in the Context of Industry 4.0

2. BOR CONFERENCE, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, vol.18, no.4, pp.33-48

Books & Book Chapters

Yöneticiler için Kültür Ağacı

in: Girişimci Kültür & Yönetim: Güncel Gelişmeler, Prof.Dr.Himmet KARADAL,Prof.Dr. Erdogan EKIZ,Doç.Dr. Mehmet Naci EFE,Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Gaziantep, pp.27-47, 2023

Endüstri 4.0 ve Döngüsel Ekonomi İlişkisi

in: DÖNGÜSEL EKONOMİ MAKRO VE MİKRO İNCELEMELER,, Doç. Dr. Ferhan Sayın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.361-386, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

11

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals