Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Yönetsel Kararlara Etkisinin Analizi: Bir Tekstil Firmasında Nitel Bir Araştırma


Avunduk H., Güleryüz Ö.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.8, no.1, pp.41-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)