Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Risk Değerlendirmelerinde Sınıflandırma Yöntemi Tasarım ve Uygulaması

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1499-1506

İşletmelerde İç Kontrol Sistemi Ve Finansal Performans:Bist İmalat Sektöründeki Firmalar

16th International Conference on Accounting-MODAVICA 2019, Turkey, 5 - 08 October 2019, pp.260-265

GRUP KARAR VERME YAZILIMI (GroupDM): TEZ DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

6. International Management Information Systems Conference “Connectedness and Cybersecurity”, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019

FATURANIN KÂĞITTAN ELEKTRONİĞE DÖNÜŞÜM SÜRECİ: BİR GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMASI

5th INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE, 24 - 26 October 2018

Revisiting university departments’ efficiency: a case study by using data envelopment analysis and data mining

the ecomies of the balkan and the eastern european countries in the changing world, Warszawa, Poland, 11 - 13 May 2018, pp.62

Kurumlarda Mobbing:İzmir’de Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

3TH INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.320

Strengthening Individual Passwords: Social Pressure against Visual Warning Evidences From Turkey

4th International Management Information Systems Conference 2017, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017

DIGITAL PRESENCE OF MUNICIPALITIES: EVIDENCES FROM CITY OF IZMIR

23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Madrid, Spain, 15 - 16 September 2017, pp.412-422 identifier

BİREYLERİN ŞİFRE YAPILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA VE ŞİFRE ÖNERİ SİSTEMİ

3rd INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE, 6 - 08 October 2016

TURKISH FACEBOOK USERS: EXPLORING DIFFERENCES AND DETERMINING USEFUL ASSOCIATION RULES

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 9 - 10 December 2016, pp.602-612 identifier

Yeşil Bilişim Bir Kamu Kurumu Örneği ve PolitikaÖnerileri

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum - 2015, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015

Building management information systems to coordinate the university business processes Aproposed model for Dokuz Eylül University

EBEEC 2016THE ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIES IN THE CHANGED WORLD, Split, Croatia, 8 - 10 May 2015

Data Envelopment Analysis Application for Measuring Efficiency of University Departments

6th International Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Nis, Serbia, 9 - 10 May 2014, vol.19, pp.226-237 identifier

Design and Implementation of Help Desk System on the Effective Focus of Information System

7th International Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Kavala, Greece, 8 - 10 May 2015, vol.33, pp.461-467 Sustainable Development identifier

Meslek Yüksekokullarında Çalışan Personelin İş Doyumu İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 October 2013, vol.1, pp.6-80

Books & Book Chapters

Food Consumption and Sustainability in Turkey

in: The Road To Sustainable Food Consumption: Development of a Self-Assessment Tool and Application In Five Countries, Klaus G. Grunert,Zeki Atıl Bulut,Rainer Haas,Elena Horská,Tuğba Uçma Uysal,Marilyn Mehlmann, Editor, Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Arhus, pp.78-97, 2021 Sustainable Development

Food Consumption and Sustainability in Turkey

in: The Road To Sustainable Food Consumption: Development of a Self-Assessment Tool and Application In Five Countries, Grunert G. Klaus, Bulut Zeki Atıl, Haas Rainer, Horska Elena, Uysal Tuğba Uçma, Editor, Aarhus University Press , pp.78-97, 2021

Dijital Veri Analiz Teknikleri

in: Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Babacan Muazzez, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.97-124, 2019

İnternetten Alışverişte Tüketici Tutum ve Davranışlarının Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi

in: Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış-2, Özkoç Hatice Hicret,Bayrakdaroğlu Funda, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.37-62, 2018

Matris ve Determinant

in: İşletme Uygulamalı Matematik 2, , Editor, Albi Yayınları, İzmir, pp.183-216, 2013

Araştırma Konularının Seçimi

in: Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Zeki Kaya, Mehmet Şahin, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.13-30, 2013

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

150

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

118

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals