Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları Kongresi

25. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 13 May 2023

THE EFFECT OF SEVOFLURANE ANESTHESIA ON MEDULLA SPINALIS IN NEWBORN RATS

EJONS 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kapadokya, Turkey, 26 October 2021

Urgent Relaparotomies in Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy

The 12th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies, Beijing, China, 10 - 12 October 2021, pp.271-272

TAVİ uygulama kararı ve uygulama sürecinde anestezistin yeri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun bakım derneği 27. Ulusal Kongresi, Turkey, 24 September 2021

ANESTHESIA MANAGEMENT IN PATIENTS WITH PERIOPERATIVE ANAPHYLAXIS

1. Uluslararası ve 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Konya, Turkey, 25 - 27 May 2019

Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında gelecek

24. Uludağ anestezi sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2018

Karaciğer Nakli Sonrası Gelişen de Novo Maligniteler Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI.Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2019, pp.36

Fenilketonürili bir olgumuzda anestezi uygulaması Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

İnfant Olguda Tek Akciğer Ventilasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.284

GALEN VENDE ANEVRIZMAL MALFORMASYONU OLAN BIR OLGUDA ANESTEZI UYGULAMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. ulusal kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

Fenilketonürili Bir Olgumuzda Anestezi Uygulaması:Olgu Sunumu

TARK 2013 47.ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.312

Fenılketonürılı Bır Olgumuzda Anestezı Uygulaması: Olgu Sunumu

TARK 2013 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 November 2013

Lomber Disk Cerrahisi için Uygulanan Total İntravenöz Anesteziye Deksmedetomidine eklenmesinin Derlenme ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009, vol.37, pp.51

Books & Book Chapters

Vasküler Cerrahide Anestezi

in: Anesteziyoloji Akıl Notları, Işıl Özkoçak Turan, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.631-644, 2023

Minimal İnvaziv Torasik Cerrahi

in: Minimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi Yönetimi, Ayşe KARCI, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLER YAYIN, Ankara, pp.26-35, 2022

Böbrek Transplantasyonu Sonrası Ağrı

in: Postoperatif ağrı Kitabı, Hale Aksu Erdost,Sevda özkardeşler, Editor, İstanbul Medikal sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.445-456, 2019

Santral Blokların Komplikasyonları

in: DoğumdaAnaljezi Sezaryende Anestezi, Ş. Şahin, MD. Owen, Editor, Medyaa, Bursa, pp.137-160, 2019

Antikolinerjik ajanlar

in: anestezi ve Reanimasyon akademi, Gülay Ok, Editor, derman medikal yayın, Ankara, pp.69-74, 2018

Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Gülay Ok, Editor, Derman tıbbi yayıncılık, Ankara, pp.585607, 2018

Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, gülay ok, Editor, derman medikal yayın, Ankara, pp.585-606, 2018

adelosan idiaptik Skolyoz cerrahisinde Anestezi

in: adelosan idiaptik Skolyoz, Ömer Akçalı, Can Koşay, Teoman Benli, Editor, rekmay yayıncılık, Ankara, pp.253-288, 2017

Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonunda Anestezi

in: Güncel Anestezi Ders Notları, Ok Gülay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.441-454, 2016

Vasküler Cerrahide Anestezi

in: Anesteziyoloji Akıl Notları, Prof.Dr.Işıl Ozkocak Turan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.511-522, 2015

Vasküler cerrahide anestezi

in: Anesteziyoloji Akıl Notları, Özkoçak Turan Işıl, Hancı Volkan, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.511-522, 2015

Arrest olan massif Pulmoner Emboli Hastasının Trombolitik Tedavi için Kontrendikasyonu Varmı dır?

in: Poster Bildiriler, hale aksu erdost,ali necati gökmen, Editor, TATKON Bildiri Kitabı, Eskişehir, pp.4-6, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

283

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

268

H-Index (Scopus)

6

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals