Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalp hastaliği olan çocuklarda yaşam kalitesi ve hemşirelik bakimi

23. Pediatri Günleri 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Turkey, 15 September 2022

Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Yoga Terapi: Sistematik Derleme

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019 Sustainable Development

Pediatri Hemşireliğinde Liderlik

I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Dünyada Pediatri Hemşireliğinin Gelişimi

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 18 - 21 June 2014

Sessizlikten Sese

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 18 - 21 June 2014

Erken Doğan Bebek Sahibi Olan Babaların Ebeveynlik Rolleri

Uluslararası Katılımlı, 4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2013

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Hasta Bakımında Yaşadıkları Deneyimler

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2012

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Aile Stresinin İncelenmesi Ön Çalışma

6. Ege Pediatri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 2 - 05 May 2012

Olgu Sunumu Erkek Adölesanda Anoreksiya Nevroza ve Hemşirelik Bakımı

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2011

Prader Willi Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımının Sinerji Modeli Uygulanarak Değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2011

Çocuk Cerrahisi Servisinde İzlenmekte Olan Hastaların Endişe Kaynakları İle Ebeveyn Etkileşiminin İncelenmesi

XXVIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2010

Olgu Sunumu Burkitt Lenfomalı Çocuğun Hemşirelik Bakımı

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 1 - 03 April 2010

Olgu Sunumu Hirschsprunglu Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı

9.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 1 - 03 April 2010

Books & Book Chapters

Kateter İlişkili Komplikasyonların Yönetimi

in: Çocuklarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi, Sönmez Düzkaya D, Bozkurt G., Editor, Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Konular, Ankara, pp.50-58, 2022

Central Line-Associated Bloodstream Infections in Pediatric Hematology and Oncology Pati̇ents

in: Child Health and Disease Nursing I, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.45-56, 2019

Child Health and Culture

in: Culture and Society, Sevil Ü, Assist MT, Gürkan A, Aras G, Editor, Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”, pp.140-159, 2018

Çocuklarda Santral Yolun Sürdürülmesinde Bakım Paketi

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Selmin Şenol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.1-12, 2018

Akut Lenfoblastik Lösemide Port Kateter Bakımı

in: Olgularla Pediatrik Bakım, Şenol Selmin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.389-403, 2018

Jonny Neden Emmiyor: Doğum Uygulamalarının Yenidoğan Emmesine Etkisi

in: Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme, , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.59-82, 2017

Emme Becerilerinde Anatomik ve Yapısal durumların Etkisi

in: Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme, Emine Gerçek, Nurdan Akçay didişen, Seher Sarıkaya Karabudak, Editor, Nobel, Ankara, pp.197-238, 2017

Pediatrik Cerrahi Hastaları İçin Özel Durumlar

in: Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, Zehra Bahire Bolışık, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didişen, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.1-16, 2015

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

340

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

354

H-Index (Scopus)

10

Project

6

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals