Santral Venöz Kateteri Olan Pediatrik Hematoloji Hastalarında CHG Tegaderm Ve IV Tegaderm İçeren Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Bakım Paketlerinin Etkinliğinin İncelenmesi Randomize Kontrollü Çalışma (Bu bildiri (Doktora tezi) daha sonra makale olarak basılmıştır)


ÖZALP GERÇEKER G., YARDIMCI F.

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 14. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No