Asst. Prof. GÖKÇEN ÖMEROĞLU ŞİMŞEK


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Chest Diseases and Allergy, Health Sciences


Names in Publications: Simsek Gokcen Omeroglu

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

44

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

48

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Dokuz Eylul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Expertise In Medicine

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2000 - 2006

2000 - 2006

Postgraduate

Ege University, Faculty Of Medicine, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

American Thoracic Society (ATS) ile Türk Toraks Derneği (TTD) ortak MECOR (Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research) kursu Level-2

Health&Medicine

ATS-TTD

2022

2022

American Thoracic Society (ATS) ile Türk Toraks Derneği (TTD) ortak MECOR (Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research) kursu Level-1

Health&Medicine

ATS-TTD

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Chest Diseases and Allergy

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2016 - 2021

2016 - 2021

Lecturer

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuvarı Çalışanlarında Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ömeroğlu Şimşek G., Yüksel Yavuz M., Güngördü N.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.576-578

2023

2023

Mycobacterium Lentiflavum Infection in an Immunosuppressive Case

Gülşahan A., Ömeroğlu Şimşek G.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.1308 Sustainable Development

2023

2023

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE YENİLİKLER

Ömeroğlu Şimşek G.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.31-32 Sustainable Development

2023

2023

Zor Astım Tanılı Olguların Klinik Bulgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Gündüz D., Sevinç C., Ömeroğlu Şimşek G.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.322

2023

2023

How to differentiate Pre-COPD and PRISm: a closer look at distinctive features

Ercan S., Cantürk A., Avcı E. R., Gezer N. S., Özuygur Ermiş S. S., Tokatlı G., et al.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.150-151

2023

2023

ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERİNDE SINIRLI REZERVİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

Ömeroğlu Şimşek G.

TÜRK AKCİĞER KANSERİ 10, ULUSAL KONGRESİ, Aydın, Turkey, 4 - 07 May 2023, pp.34-36

2022

2022

Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz? Skorlamaların Yeri Ve Önemi

Sevinç C., Uçan E. S., Ömeroğlu Şimşek G., Gülşahan A., Yiğit S., Yılmaz E., et al.

4. Uluslararası Katılımlı ADHAD Kongresi, Pulmoner Vasküler Hastalıklar Dünden Bugüne Değişenler, Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.28

2022

2022

HARAP OLMUŞ AKCİĞER VE PULMONER HİPERTANSİYON OLGUSU

Ömeroğlu Şimşek G.

4. ULUSAL ADHAD KONGRESİ 2022, Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.35-36

2022

2022

Pandeminin erken döneminde COVİD-19 nedeni ile hastanemize yatmış olan hastaların sonuçları

Güngör Semiz G., Ünal M. Ç., Çelik M., Terzioğlu G. C., Appak Ö., Eren Kutsoylu O. Ö., et al.

43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, no.67, pp.250-251

2022

2022

Akciğer Kanseri Ve ACE2 İlişkisi

Keskinkılıç M., Ömeroğlu Şimşek G., Aktaş T., Ertuğrul A. V., Aktaş S.

İzmir Uğur Yılmaz Onkoloji Günleri, IX. Nadir Tümörler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 27 February 2022, pp.40

2021

2021

Covid 19 Pandemisi Astımlı Hastaları Nasıl Etkiledi? Çok Merkezli Bir Araştırma

IŞIK S. R., AYDIN Ö., DAMADOĞLU E., KOCA KALKAN İ., KARAOĞLANOĞLU S., KEREN M., et al.

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 17 November 2021, pp.38-40 Sustainable Development

2019

2019

Effects of oral pH changes on smoking desire

ÖMEROĞLU ŞİMŞEK G., KILINÇ G., ERGAN B., KILINÇ O.

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, Spain, 28 September - 02 October 2019, vol.54 identifier

Books & Book Chapters

2023

2023

Sigara Bırakma Tedavisinde Bilişsel ve Davranışsal Yöntemler

Ömeroğlu Şimşek G., Kılınç O.

in: Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi - 2022, Doç. Dr. Tijen ACAR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.36-39, 2023

2022

2022

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE OKSİJEN KULLANIMI

Ömeroğlu Şimşek G.

in: HER YÖNÜ İLE OKSİJEN TEDAVİSİ, BEGÜM ERGAN, Editor, TÜRK TORAKS DERNEĞİ, Ankara, pp.125-134, 2022

2022

2022

Management of the Patients with Carcinoma of Unknown Primary and the Role of Biomarkers

Ağalar C., Ömeroğlu Şimşek G.

in: Biomarkers in Carcinoma of Unknown Primary, sarioglu sulen,sagol,ozgul,aysal anil, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.415-431, 2022

2021

2021

Olağandışı Koşullarda Çalışma", Teoriden Pratiğe İş Yeri Hekimliği

Ömeroğlu Şimşek G., Bediz C. Ş.

in: TEORİDEN PRATİĞE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ, Arif Hikmet Çımrın,Ayşe Coşkun Beyan,Hande Bahadır, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.461-480, 2021

2020

2020

Torasik Onkolojide Acil Durumlar ve Yönetimi

Ömeroğlu Şimşek G.

in: Solunum Acilleri, : Can SEVİNÇ Oğuz UZUN, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.343-381, 2020

2020

2020

Solunum Yetmezliklerinin Akciğer Dışı Nedenleri

ÖMEROĞLU ŞİMŞEK G., SEVİNÇ C.

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Ali Haydar Şahinoğlu, Akın Kaya, Gökhan Kalkan, Özgür Kömürcü, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri Limited Şti, Ankara, pp.1131-1139, 2020

2020

2020

COVİD-19 Pandemisi ve Kanser

ÖMEROĞLU ŞİMŞEK G., ÇELİK P., GÜLHAN S. Ş. E.

in: Her Yönüyle COVİD-19, İtil Oya, Altınışık Eruygur Göksel, Köktürk Nurdan, Havlucu Yavuz, Akgün Metin, Editor, Türk Toraks Derneği, Ankara, pp.117-130, 2020 Sustainable Development

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Keap1Nrf2 Yolağının Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserindeki RolüSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖMEROĞLU ŞİMŞEK G. (Executive), Ökmen S., AKTAŞ S.

2019 - 2022

2019 - 2022

AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖMEROĞLU ŞİMŞEK G. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Board Member

2009 - Continues

2009 - Continues

TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİSustainable Development

MemberCongress and Symposium Activities

22 September 2023 - 24 September 2023

22 September 2023 - 24 September 2023

InterstIsyel – Pulmoner Vasküler AkcIger Hastalıkları AtölyesiSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

09 September 2023 - 13 September 2023

09 September 2023 - 13 September 2023

ERS International Congress 2023Sustainable Development

Invited Speaker

Milan-Italy

31 May 2023 - 31 May 2023

31 May 2023 - 31 May 2023

VAKALARLA ASTIM TEDAVİSİ VE SYMBİCORT UN ASTIM TEDAVİSİNDEKİ YERİSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

30 May 2023 - 30 May 2023

30 May 2023 - 30 May 2023

ERKEN EVRE V METASTATİK EGFR POZİTİF KÜÇÜK HĞÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

20 May 2023 - 22 May 2023

20 May 2023 - 22 May 2023

dokuz eylül üniversitesi bilimsel araştıma topluluğu onkoloji günleriSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

09 May 2023 - 13 May 2023

09 May 2023 - 13 May 2023

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 26. YILLIK KONGRESustainable Development

Invited Speaker

Antalya-Turkey

07 May 2023 - 07 May 2023

07 May 2023 - 07 May 2023

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİSustainable Development

Invited Speaker

Aydın-Turkey

04 May 2023 - 06 May 2023

04 May 2023 - 06 May 2023

TKD 5. Pulmoner Vasküler Hastalıklar ToplantısıSustainable Development

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 44

h-index (WOS): 3