Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Managerial Experience

 • 2024 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Rektörlük, Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici Ve Hızlandırıcı Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2024 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Rektörlük, Rektörlük

 • 2024 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, Rektörlük

 • 2023 - Continues Detto-Depark Sağlık Teknoparkı-Tgb-2 Koordinatörlüğü Detto-Depark Sağlık Teknoparkı-Tgb-2 Koordinatörü

  Dokuz Eylul University, Rektörlük

 • 2023 - Continues Deputy Director of the Center

  Dokuz Eylul University, Rektörlük, Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici Ve Hızlandırıcı Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2023 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2022 - Continues SBE Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2022 - Continues Ethics Committee Member

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi

 • 2022 - Continues Scientific Award Committee Member

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2022 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2022 - Continues Quality Coordinator

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - Continues Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2023 - 2024 Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2021 - 2022 Assistant Director of the Institute

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2021 - 2022 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2019 - 2020 Lisanüstü Tez Yazım Kılavuzu Komisyon Üyesi

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Non Academic Experience

 • 2018 - 2018 Konuk Araştırmacı

  National Institute of Standards and Technology

 • 2012 - 2012 Biyolog

  Deppo Özel Kontrol Laboratuvarı-İZMİR

 • 2012 - 2012 Konuk araştırmacı

  National Institute of Standards and Technology

 • 2008 - 2009 Biyolog

  MST Labor Laboratuvarı-İZMİR

 • 2004 - 2008 Biyolog

  Business Establishment Private, Düzen Laboratuvarlar Grubu-Ankara, Protein Biyokimyası ve Moleküler Mikrobiyoloji

Courses

 • Undergraduate PDÖ Oturumu Sustainable Development

 • Undergraduate PDÖ Oturumu Sustainable Development

 • Doctorate Deneysel Araştırma Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

 • Postgraduate Moleküler Tıpta Laboratuvar Rotasyonu

 • Doctorate Moleküler Tıbbın Esasları I

 • Postgraduate Deneysel Araştırma Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

 • Doctorate Moleküler Tıpta Laboratuvar Uygulamaları

 • Postgraduate Temel Laboratuvar İlke ve Yöntemleri II

 • Doctorate Moleküler Tıpta Laboratuvar Rotasyonu

 • Doctorate Temel Laboratuvar İlke ve Yöntemleri II

 • Undergraduate Sentez Oturumu

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Postgraduate Moleküler Tıbba Giriş I

 • Postgraduate Moleküler Tıpta Laboratuvar Uygulamaları

 • Postgraduate Tez Çalışması

Taught Courses And Trainings

Representation and Promotion Activities

 • Kariyer Fuarı

  Institutional Promotion, İzmir Kariyer Fuarı, Turkey, İzmir, 2021 - 2021