General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Research Areas: Life Sciences, Biochemistry, Proteomics, Chromatographic Analysis, Molecular Mass Spectroscopy, Protein Chemistry

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

207

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

225

H-Index (Scopus)

8

Project

20

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Gamze TUNA,

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda, Doktora derecesini ise 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD’da tamamlamıştır.

Doktora eğitimi esnasında Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organization-EMBO) araştırma bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nde (National Institute of Standards and Technology, NIST- Biomolecular Measurement Division, Gaithersburg, MD, U.S.A) tez çalışmalarına devam etmiştir. 2015 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) Moleküler Tıp AD.’da öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2018 yılında doktora sonrası çalışmalarına devam etmek üzere NIST kurumunda konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2023 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından Tıbbi Biyokimya alanında doçent ünvanı almıştır.

Ana araştırma odağı oksidatif DNA hasarı ve DNA onarımı üzerine olan Dr. Tuna, halen kütle spektrometri temelli yaklaşımlar ile çeşitli hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde rolü olan moleküllerin tanımlanması ve kantitasyonu üzerine aktif olarak çalışmaktadır. 2015 yılından bu yana iki doktora, iki yüksek lisans öğrencisi mezun etmiş; üç lisansüstü öğrencisi ise halen eğitimlerini sürdürmektedir. Dr. Tuna bu süreçte 20 projede yürütücü/araştırmacı olarak görev almıştır. Halen aktif olarak devam eden TÜBİTAK 1001, TÜSEB A ve B grubu projelerde görev almaktadır. Yine uzmanlık alanı üzerine 30’a yakın ve çoğunluğu Q1/Q2 kategoride olan araştırma makalesi ve bir patent başvurusu mevcut olup yaklaşık 10 yıldır bu alanlarda ulusal/uluslararası etkinliklerin düzenlenmesinde aktif olarak yer almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde vermiş olduğu dersler ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra SBE müdür yardımcılığı, SBE kalite koordinatörlüğü ve Tıp Fakültesi Etik Kurul üyeliği gibi akademik/idari görevlerde yer almıştır.

Contact

Email
gamze.tuna[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/gamze.tuna