Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ethnoarchaeological approaches through Late Ottoman postcards from the Turkish towns in the Cayster Valley

ARCHAEOLOGY OF WESTERN ANATOLIA 2 Proceedings of the Second International Symposium Archaeology and history of the Cayster (Küçük Menderes) Valley in south-eastern inland part of Izmir , İzmir, Turkey, 17 - 18 November 2023, pp.5

A Lentoid Flask From Dağdeviren Mound in Akhisar (Manisa) and An Evaluation on Aegean and Western Anatolian Flask Forms of the Second Millennium BC

International Symposium on Cultural Continuity, Change and Interaction in the Aegean World from the Second to First Millennium BC, İzmir, Turkey, 18 November 2022

A hoard of coins of Frankish Greece from Thyatira (western Turkey)

Archaeology of Izmir and its close environs during the Middle Ages, İzmir, Turkey, 18 - 19 November 2022, pp.45-48 Creative Commons License

2018 Yılı Akhisar Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları

Uluslararası 37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.37, pp.193-205 Sustainable Development

2018 Yılı Akhisar-Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları

41. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 July 2019, vol.41, pp.51-64

2017 Yılı Akhisar Karahöyük Dağı Yüzey Araştırması Çalışmaları

Uluslararası 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.36, pp.237-248 Sustainable Development

2017 Yılı Thyateıra ve Hastane Höyüğü Kazıları

Uluslararası 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.40, pp.671-682

2016 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı

Uluslararası 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.1-14

Thyateira ve Hastane Höyüğü Kazıları

ADÜ Arkeoloji Bölümü 25. Kuruluş Yıldönümü Konferansları, Aydın, Turkey, 15 May 2018

2016 Yılı Karahöyük Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları

35. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2016, vol.35, pp.147-161 Sustainable Development

2015 Yılı Akhisar-Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı

38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.38, pp.403-416

2014 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmalar

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.37, pp.81-94

Archeogeophysical GPR Studies at the Turkey Manisa Akhisar Thyateira Ancient City Archeological Excavation Site

Enviromental and Engineering Geophysical Society, March 16-20 2014, Boston., California, United States Of America, 16 March 2014

2012 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü’xxnde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmalar

35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2013, vol.35, pp.124-139

2011 Yılı Akhisar Thyateira Kazıları 34 Uluslararası Kazı sonuçları Toplantısı Çorum 31 Mayıs 2012

34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2012, vol.34, pp.429-444

2010 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik ProtohistorikYüzey Araştırmaları

29.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 May 2011 - 28 May 2001, vol.33, pp.51-68

Sarıgöl Çevresindeki Prehistorik Buluntu Merkezleri

I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, (Sarıgöl, 17-19 Şubat 2011), Turkey, 17 - 19 September 2011, pp.200-214

2008 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırmaları

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.31, pp.153-174

Prehistorik Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi Projesi Hakkında Genel Bilgiler

Adnan Menderes Üniversitesi, I. Proje Şenliği, Aydın, Turkey, 20 - 21 April 2009

2007 Yılında Manisa İli ve İlçelerinde Yürütülen Prehistorik Protohistorik Yüzey Araştırmaları

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt (Ankara-27 Mayıs 2008), Ankara, 2009, 26 - 30 May 2008, vol.26, pp.255-266

Beycesultan Son Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağı Seramiğinin Güneybatı Yayılımı ve Kadıkalesi Kazıları

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Turkey, 06 September 2006, vol.2

Büyük Menderes Ovası’ndaki Prehistorik Protohistorik Yerleşimler ve Bunların Ege Dünyasındaki Yeri

I.Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 November 2001

Büyük Menderes Havzası ve Çevresi Yüzey Araştırmaları

14. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 1996

Books & Book Chapters

Geç Antik Çağ’a Kadar Thyateira'nın Tarihsel Gelişimi

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.1-45, 2022 Creative Commons License

Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.91-113, 2022 Creative Commons License

Hastane Höyüğü

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.114-131, 2022 Creative Commons License

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Thyateira Hakkında Bazı Bilgiler

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.57-77, 2022 Creative Commons License

Hafiza Mekânı Olarak Akhisar-Thyateira’yı Yazmak: Akhisar’in Batılı Seyyah Literatüründeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.45-57, 2021 Creative Commons License

Akhisar Hastane Höyüğü Kazısında Bulunan Kybele Steli

in: Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam:Jak Yakar’a Armağan/A Life Dedicated to Anatolian Prehistory: Festschrift For Jak Yakar, Barış Gür, Semra Dalkılıç, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.131-150, 2020

Akhisar, Thyateira, Hastane Höyüğü Kazısı

in: Rifat Ergeç Armağanı, Studies Presented to Rifat Ergeç, Timur Demir ve diğerleri, Editor, Bilgin Yayınları, Ankara, pp.7-20, 2019

Spil (Sipylos) Dağı’nın Kuzey Yamacındaki Akpınar Kaya Anıtı

in: Uğur Silistreli Anı Kitabı, in Memoriam Uğur Silistreli, Anadolu (Anatolia), Anı, Armağan Serisi, Ek Dizi III.3, (Ed.F.Kulakoğlu vd.), Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.1-9, 2019

Aydın’da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2018

Sonsöz-Dünya Kültür Mirası Olarak Latmos

in: Aydın’da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos, Akdeniz,Engin-Akkurnaz-Sedat, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.89-94, 2018

Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Latmos

in: Aydın’da Bir Dünya Kültür Mirası Latmos, Akdeniz, Engin-Akkurnaz, Sedat, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.21-28, 2018

Akhisar Gezi Rehberi

Akhisar Belediyesi, Manisa, 2014

Anadolu’da Kültürel Devamlılığa Manisa’dan Bir Örnek Niobe Mitolojisinden Yedi Kızlara

in: Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin YazılarVeli Sevin’e Armağan, SCRIPTA: Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology (Ed.A.Özfırat),, Aynur Özfırat, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.349-354, 2014

Sarıgöl Arkeolojisi I

Sarıgöl Belediyesi, İzmir, 2012

Serap Yaylalı Protohistorik Çağlarda Aydın ve Yakın Çevresi

in: Aydın İl Tarihi Kitabı, Nuri Aktakka ve diğerleri, Editor, Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.21-28, 2012

Serap Yaylalı-Son Tunç Çağı Tarihi Coğrafyası Açısından Aydın ve Yakın Çevresi

in: Aydın İl Tarihi, Özyurt Matbaacılık,, Ed.N.Aktakka ve diğerleri, Editor, Özyurt Yayıncılık, Ankara, pp.29-45, 2012

Serap Yaylalı-Son Tunç Çağının Bitişi-Demir Çağı’nın Başlaması

in: Aydın İl Tarihi, Nuri Aktakka, Editor, Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.46-56, 2012

Serap Yaylalı Prehistorik Çağlarda Aydın ve Çevresi

in: Aydın İl Tarihi Kitabı, (Ed.N.Aktakka ve diğerleri), Editor, Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.8-21, 2012

Kuşadası Kadıkalesi Kazısı’nın İlk Tunç Çağı Buluntuları

in: Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri, Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar, Şevket Dönmez, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.1-22, 2011

Katakekaumene’nin (Yanik Arazi) Erken Donemlerine Dair Yeni Saptamalar

in: Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz DUB.SAR E.DUB.BA.A Veysel Donbaz’xxa Sunulan Yazilar, Şevket Dönmez, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.5-10, 2010

Kula Volkanizması ve Gış Kalmişana”

in: Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan (Ed.G.Güneş-M.Başaran), Aydın 2009, 1-6, Günver Güneş, Editor, Aydın, Aydın, pp.1-6, 2009

Hyrkanis Ovası’nda Bir Höyük Yerleşimi: Alibeyli

in: Altan Çilingiroğlu’na Armağan Kitabı, (Ed.H.Sağlamtimur ve diğerleri), Editor, Arkeoloji Sanat, İstanbul, pp.87-102, 2009

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Project

14

Thesis Advisory

18

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals