Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2011 - 2019 Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2006 - 2011 Associate Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2001 - 2006 Assistant Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 1993 - 2001 Research Assistant

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Head of Department

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues University Executive Board Member

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Dean

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2021 - Continues Soruşturma Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2020 - Continues Head of Department

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - Continues Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - Continues Head of Department

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2021 - 2022 Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2021 - 2022 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2021 - 2022 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2021 - 2022 Director of the Center

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - 2022 Fakülte Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2019 - 2022 Vice Dean

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi

 • 2020 - 2021 Fakülte Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2020 - 2021 Head of Department

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • 2020 - 2020 Fakülte Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2015 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Aydin Adnan Menderes University

 • 2015 - 2019 Head of Department

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2015 - 2019 Head of Department

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2014 - 2019 Head of Department

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences

 • 2004 - 2019 Head of Department

  Aydin Adnan Menderes University

 • 2007 - 2007 Assistant Director of the Institute

  Aydin Adnan Menderes University

 • 2003 - 2004 Deputy Head of Department

  Aydin Adnan Menderes University

Courses

 • Undergraduate Anadolu'da M.Ö. III. binyılda Ölü Gömme Gelenekleri

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate Bitirme Tezi I.

 • Undergraduate Hititler I ikinci öğretim

 • Undergraduate Hititler I

 • Undergraduate Neolitik Çağ'da Anadolu

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Doctorate Troia'nın Anadolu Arkeolojisine Katkıları

 • Postgraduate Batı Anadolu'da Prehistorik Ve Protohistorik Yerleşimler

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate M.Ö. III. Binyılda Anadolu Kültürleri

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate M.Ö. III. Binyılda Anadolu Kültürleri II

 • Undergraduate Hititler I

 • Postgraduate Tez

 • Undergraduate Hititler I

 • Postgraduate Tez

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate Anadolu'da Protohistorik dönemlerde Metalurjik Faaliyetler ve Metal Eserler

 • Undergraduate Hititler II

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı

 • Doctorate Tez

 • Undergraduate Bitirme Tezi II

 • Doctorate Anadolu'da M.Ö. III. binyılda Ölü Gömme Gelenekleri

 • Postgraduate Batı Anadolu İTÇ Kronolojisi

 • Undergraduate Hititler II

 • Postgraduate Tez

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı

 • Doctorate Bilim Felsefesi ve Etiği

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Lisans Semineri II

 • Undergraduate Anadolu Prehistoryası II

 • Undergraduate Anadolu Prehistoryası I

 • Undergraduate Prehistorik ve Protohistorik Çağlarda Anadolu Maden Sanatı II

 • Undergraduate Lisans Tezi II

 • Undergraduate M.Ö. III. Binde Anadolu I

 • Undergraduate Lisana Tezi I

 • Undergraduate Prehistorik ve Protohistorik Çağlarda Anadolu Maden Sanatı I

 • Undergraduate Lisans Semineri I

 • Undergraduate M.Ö. III. Binde Anadolu II

 • Undergraduate İTÇ Batı Anadolusu’xxnda Kültür Bölgeleri I

 • Doctorate Batır Anadolu’da Erken Demir Çağı

 • Undergraduate M.Ö.III.Binde Anadolu

 • Postgraduate Batı Anad. ve Ege Adalarındaki Prehistorik veProtohistorik Yerleşimler

 • Undergraduate Bitirme Tezi I

 • Postgraduate İTÇ Anadolusu’xxnda Bölgesel Kültürler

 • Undergraduate Pre.ve Proto.Anad.Maden Sanatı II

 • Undergraduate Seminer II

 • Undergraduate İTÇ Batı And. Kültür Bölgeleri I

 • Doctorate Batı Anadolu ve Ege Adaları ndaki Prehistorik ve Protohistorik Yerleşimler

 • Undergraduate Lisans Tezi I

 • Undergraduate Seminer I

 • Undergraduate İTÇ Batı And.Kültür Bölgeleri II

 • Postgraduate Erken Tunç Çağı Anadolusu nda Bölgesel Kültürler

 • Undergraduate Pre.ve.Prot.Anad.Maden Sanatı I

 • Doctorate Batı Anadolu da Erken Demir Çağı

 • Undergraduate İTÇ Batı Anadolusu'nda Kültür Bölgeleri I

 • Undergraduate İTÇ Batı Anadolusu'nda Kültür Bölgeleri II

 • Postgraduate Batı anadolu ve Ege Adalarındaki Prehistorik ve Protohistorik Yerleşimler

 • Undergraduate Biritme Tezi I

 • Undergraduate M.Ö. III. BİNDE ANADOLU UYGARLIKLARI I

 • Undergraduate M.Ö.III. Binde Anadolu Uygarlıkları II

 • Doctorate Anadolu'da Minos ve Miken Çağı Buluntuları

 • Undergraduate TARİHİ COĞRAFYA II

 • Undergraduate TARİHİ COĞRAFYA I

 • Postgraduate Batı Anadolu ETÇ Kronolojisi Sorunu

 • Doctorate Demir ÇAğı'na Geçiş ve Kronoloji sorunları

 • Undergraduate ANADOLU?DA PREHİSTORİK VE PROTOHİSTORİK YERLEŞİMLER I

 • Postgraduate Erken Tunç Çağı Anadolusu’nda Bölgesel Kültürler

 • Postgraduate Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Kronoloji Sorunu

 • Postgraduate M.Ö. II. Binde Batı Anadolu

 • Undergraduate PREHİSTORİK VE PROTOHİSTORİK ÇAĞLARDA ANADOLU?DA MADEN SANATI II

 • Postgraduate Prehistorik ve Prorohistorik Çağlarda Anadolu’ya Yapılan Göçler

 • Undergraduate PREHİSTORİK VE PROTOHİSTORİK ÇAĞLARDA ANADOLU'DA MADEN SANATI I

 • Undergraduate Anadolu'da Prehistorik ve Protohistorik Yerleşimler I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda Metalurjik Faaliyetler

 • Doctorate Anadolu’da Arkeolojik Yerleşim Alanları II

 • Postgraduate Batı Anadolu ve Trakya’nın Prehistorik Kültürleri

 • Postgraduate Anadolu’da Minos ve Miken Çağı Buluntuları ve Etkileşimleri

 • Doctorate Anadolu’da Arkeolojik Yerleşim Alanları I

 • Postgraduate Halaf ve Obeyd Kültürleri’nin Anadolu Yayılımı

 • Undergraduate PREHİSTORİK VE PROTOHİSTORİK ÇAĞLARDA ANADOLU'DA MADEN SANATI II

 • Postgraduate SEMİNER

 • Postgraduate Batı Anadolu’da Jeoarkeolojik Değişimler ve Arkeolojik Yerleşimler

 • Postgraduate Hititler ve Ege Bölgesinin Kültürel-Siyasal İlişkileri

 • Undergraduate Genel Arkeoloji IV

 • Undergraduate Genel Arkeoloji III

 • Undergraduate MÖ II.Binde Anadolu Uygarlıkları II

 • Postgraduate Demir Çağda Doğu-Batı Siyasal-Kültürel İlişkiler

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi II

 • Postgraduate Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda Metallurjik Faaliyetler

 • Undergraduate MÖ III.Binde Anadolu Uygarlıkları II

Advising Theses