Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF BUILDINGS PERIOD USING NON-INVASIVE GEOPHYSICAL METHODS

12th International İstanbul Scientific Research Congress on Life, Engineering, an Applied Sciences, İstanbul, Turkey, 21 - 23 January 2023, pp.111-116

PYTHON BASED MODELLING OF GROUND PENETRATING RADAR DATA

12th International İstanbul Scientific Research Congress on Life, Engineering, an Applied Sciences, İstanbul, Turkey, 21 - 23 January 2023, pp.154-161

GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF CHILD PARKS IN KONAK/İZMIR

12th International İstanbul Scientific Research Congress on Life, Engineering, an Applied Sciences, İstanbul, Turkey, 21 - 23 January 2023, pp.241-247

INVESTIGATION OF MAGNETIC ANOMALIES IN CAFERBEYLI GEOTHERMAL AREA (MANISA/TÜRKIYE) USING 3-D INVERSION AND RADIAL AMPLITUDE POWER SPECTRUM METHODS

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VIII, Adana, Turkey, 7 - 08 January 2023, pp.101-107

EVALUATION OF RADIOMETRIC AND MAGNETIC DATA IN PLAYGROUNDS: A CASE FROM KARŞIYAKA/İZMIR

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VIII, Adana, Turkey, 7 - 08 January 2023, pp.94-100

INVESTIGATION OF CHILD PARKS IN BORNOVA/İZMİR BY MEANS OF RADIOACTIVITY, ELECTROMAGNETIC FIELD AND MAGNETIC SUSCEPTIBILITY

International Symposium in Graduate Researches on GeoSciences 2022, İzmir, Turkey, 8 - 09 December 2022, pp.1-6

MAGNETOTELLURIC 1D INVERSION USING DIFFERENTIAL SEARCH ALGORITHM METHOD

International Symposium in Graduate Researches on GeoSciences 2022, İzmir, Turkey, 8 - 09 December 2022, pp.1-9

Aydın-Magnesia antik kenti elektrik özdirenç tomografi verilerinin sonlu elemanlar yöntemiyle değerlendirilmesi

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences - ICEANS 2022, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.1-8 Creative Commons License

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VERİLERİNİN MATLAB-GUI TABANLI 1-BOYUTLU TERS ÇÖZÜMÜ: JEOTERMAL ARAMA ÖRNEĞİ

4TH INTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE, Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.1720-1721

MİKROTREMOR YÖNTEMİ KULLANILARAK YÜKSEK YAPILARIN İNCELENMESİ

4TH INTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE, Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.3-4

Interpretation of Magnetic Data Using Radial Amplitude Spectrum Analysis: A Case from Gölcük/Isparta Region

7. International Earth Sciences Collouqium on the Eagean Region, İzmir, Turkey, 7 - 11 October 2019

Depth estimation from gravity data using radial amplitude spectrum method: Application on dikili (IZMIR) geothermal field

10th Congress of Balkan Geophysical Society, BGS 2019, Albena, Bulgaria, 18 - 22 September 2019 identifier

DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHINTHE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKEY

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.47-53

Analysis Of Traffic-Induced Ground Vibration In Highway Viaducts

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017

Geo electrical Investigations of the Kurşunlu Salihli Geothermal System in Turkey

4th Global Congress on Renewable Energy and Environment, İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

Geophysical Investigation of Gulbahçe Fault Using VLF R Method

4th Global Congress on Renewable Energy and Environment (REE-2016), İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

Geophysical Investigation of Gülbahçe Fault Using VLF R Method

4th Global Congress on Renewable Energy and Environment, İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

Geo electrical Investigations of the Kurşunlu Salihli Geothermal System

4th Global Congress on Renewable Energy end Environment (REE-2016), İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

A MATLAB GUI based algorithm for modelling Magnetotelluric data

EGU General Assembly 2016, VİYANA, Austria, 17 - 22 April 2016, vol.18

Electrical Resistivity Investigations of the Kurşunlu Manisa Turkey Geothermal Area

EGU General Assembly 2016, VİYANA, Austria, 17 - 22 April 2016, vol.18

Yüksek Yapılarda Periyot Çalışması ile Yer Yapı Etkileşimi

Prof.Dr.Rahmi PINAR Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı İZMİR, İzmir, Turkey, 19 - 20 November 2015

Analysis of Reliability of the Microtremor Method

8. CONGRESS OF THE BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY BGS-2015, HANYA, Greece, 5 - 08 October 2015, pp.1-5

Determination of Buildings Period and Vulnerability Index using Mikrotremor Measurements

8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Chania-CRETE, Greece, 4 - 08 October 2015

Investigation of Roadside Pollution Related toTraffic Density by Using Magnetic SusceptibilityMethod

8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Chania-CRETE, Greece, 4 - 08 October 2015

A Novel Algorithm For Boundary Analysis

6th International Geosciences Student Conference, PRAG, Czech Republic, 13 - 16 July 2015, pp.82-84

Manyetik Duyarlılık Yöntemi Kullanılarak Yol Kenarlarında Meydana Gelen Kirliliğin Araştırılması

GENÇ YERBİLİMCİLER KONGRESİ GYK-2015, İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.34-35

Mikrotremor Yöntemi Kullanılarak Bornova nın Zemin Özelliklerinin Araştırılması

GENÇ YERBİLİMCİLER KONGRESİ GYK-2015, İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.108-109

Doğal Gerilim Verilerinin Parçaçık Sürü Optimizasyonu Yöntemiyle Değerlendirilmesi

GENÇ YERBİLİMCİLER KONGRESİ GYK-2015, İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.180-181

Evaluation of Buildings Strength from Microtremor Measurements A Case of Folkart Towers Izmir Turkey

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ICENS-2015, ÜSKÜP, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.265

Geophysical Investigation of Gülbahçe Geothermal Area Urla Izmir Using VLF R Method

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ICENS-2015, ÜSKÜP, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.266

Investigation of Building Foundation Type by Microtremor Method

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ICENS-2015, ÜSKÜP, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.59

Coal investigation using geo electrical methods

EGU General Assembly 2015, VİYANA, Austria, 12 - 17 April 2015, vol.17

Determination of buildings period and vulnerability index using microtremor measurements

8th Congress of the Balkan Geophysical Society, BGS 2015, Chania, Greece, 5 - 08 October 2015 identifier

Investigation of roadside pollution related to traffic density by using mangnetic susceptibility method

8th Congress of the Balkan Geophysical Society, BGS 2015, Chania, Greece, 5 - 08 October 2015 Sustainable Development identifier

Manisa Alaşehir de meydana gelen jeotermal patlamaların oluşturduğu kirliliğin jeofizik yöntemlerle araştırılması

DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2014 Bahar Seminerleri, İzmir, Turkey, 15 April 2014

Doğu Akdeniz Türkiye ve Karadeniz in İzostasisi Litosferik Dinamiği ve Kabuksal Davranışı

Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.80-84

Magnesia Kent Surlarının Elektrik Özdirenç Tomografi Yöntemiyle Araştırılması

Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.484-487

Investigation of the Geothermally Contaminated Area after the Blowouts in Alasehir Using Magnetic and EM Methods

The 7th Congress of Balkan Geophysical Society, Tirane, Albania, 7 - 10 October 2013, pp.1-5

Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity data

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2012, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.30

Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity data

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012

1 D Inversion of VLF R data case study Magnesia archaeological site

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2012, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.41

Tuzla Seferihisar Jeotermal Alanında Yapılan Manyetik Çalışmalar

Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.1-8

Interpretation of Tilt Angle and Seismic Reflection Data by Using Edge Detection Techniques

AGU 2010 Ocean Sciences Meeting, PORTLAND, United States Of America, 22 - 26 February 2010

Koçarlı Aydın Iron Ore Geophysical and Geological Evidences

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.607-619

Akhisar Yöresindeki Yeraltı Yapısının Elektrik Özdirenç Yöntemiyle İncelenmesi

Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.72-73

Manyetik Verilerden Jeolojik Yapı Derinliklerinin Saptanması için Yeni Bir Yaklaşım

Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.23-24

Kenar Belirleme Yöntemleri Kullanılarak Tilt Açısı Ve Sismik Yansıma Kesitlerinin Yorumlanması

Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, GARS 2008, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008, pp.104-107

Parametrik İlişkiler Kullanılarak Manyetik Verilerden Yapı Biçim Faktörü ve Derinliğin Saptanması

Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, vol.4, pp.36-44

Cumalı Seferihisar İzmir Jeotermal Alanında Yapılan SP Manyetik ve Elektromanyetik Çalışmalar

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2006, vol.2, pp.167-176

Salihli Jeotermal Alanında Yapılan Jeofizik Çalışmalar

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2006, vol.2, pp.155-166

İki Boyutlu Levha Tipi Yapıların Doğal Potansiyel Anomalilerinin Gradyent Analizi İle Yorumu

Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006, pp.49-50

Cumalı Seferihisar İzmir Jeotermal Alanının Manyetik Ve SP Yöntemleriyle İncelenmesi

Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006, pp.48-49

Mikrotremor Yöntemi ve Mavişehir Konut Alanı Uygulamaları

Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006, pp.18

Batı Anadolu Kabuk Üst manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalışmalar

TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK PROJELERİ PAYLAŞIM KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2006

An Approach to Interpretation of Tilt Angle Values by Using Edge Detection Techniques

4th Congress of the Balkan Geophysical Society - International Conference of Applied Geophysics and Earth Physics, BÜKREŞ, Romania, 9 - 12 October 2005, pp.639-642

CSAMT and VES Explorations in Salihli Manisa Geothermal Field

4th Congress of the Balkan Geophysical Society - International Conference of Applied Geophysics and Earth Physics, BÜKREŞ, Romania, 9 - 12 October 2005, pp.643-646

GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.263

A New Approach On The Development For Near Surface Resistivity Observations

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.244

Magnetic Investigation of the Road Near A Roman Building in Magnesia Aydın

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.261

Results from the Gravity and Seismological Studies Around The Cretan Arc

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.251

GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005

Geophysical Studies Conducted At Klaros Archeological Site

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.244

Geophysical Investigation of Salihli Geothermal Field

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.265

Determination of Shape and Depth Parameters Using Derivation Analysis of the Self Potential Anomalies

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.264-265

Geophysical Studies in the Seferihisar Geothermal Region As Example The Cumalı Hot Spring

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.263

Geophysical Prospectıng In Artemıssion And Agora Magnesia Aydın By Vlf And Magnetic Methods

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005

Investigation of Parameter Determination Methods in Natural Source Field Applications

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.260

Magnesia Arkeolojik Alanında Bulunan Agora ve Çevresinin VLF EM ve Manyetik Yöntemlerle İncelenmesi

Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2004, pp.408-410

Geologger 3030 Kuyu Logu Ekipmanının Farklı Amaçlar için Kullanımına Örnekler

Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2004, pp.389-392

Exploration of Magnesia on the Meander Ortaklar Aydın with VLF and Resistivity Methods

International Symposium of Earth System Sciences - ISES 2004, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.635-642

VLF Elektromanyetik Dalgaları Kullanılarak Deprem Önkestiriminin Yapılması

DEÜ Mühendislik Fakültesi 35. Yıl Etkinlikleri Üniversite-Sanayi Projeleri, İzmir, Turkey, 01 October 2003, pp.93-94

Sismometre Tasarımı

DEÜ Mühendislik Fakültesi 35. Yıl Etkinlikleri Üniversite-Sanayi Projeleri, İzmir, Turkey, 01 October 2003

Books & Book Chapters

MİKROTREMOR VERİLERİNDEN GÜVENİLİRLİK VE NİTELİK ANALİZİ

in: Deprem Araştırmaları, Nilgün Sayıl, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.145-160, 2022 Creative Commons License

Determining the Structure Factor and Parameters of a Buried Polarized Structure from Self Potential Anomalies

in: Self-Potential Method: Theoretical Modeling and Applications in Geosciences, Coşkun SARI,Emre TİMUR, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.165-177, 2021

Yüksek Yapılarda Periyot Çalışması ile Yer-Yapı Etkileşimi

in: Prof..Dr.Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı Kitabı, Timur Emre, Öziçer Sinancan, Editor, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları No:28, Ankara, pp.121-130, 2017

Expert Reports

Bilirkişi Heyet Raporu

Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği İzmir, pp.8, İzmir, 2022

Bilirkişi Heyet Raporu

20. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği İzmir, pp.7, İzmir, 2021

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals