Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eozinofilik Özofajitte Aeroalerjenlerin, Mevsimsel Alevlenmeler Üzerine Etkisi

29.Uluslararası Katılımlı Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2023

Tekrarlayan deri ülserleri ve abselerle seyreden Prolidaz eksikliği: Olgu Sunumu

5.Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu, Konya, Turkey, 29 September - 01 October 2023

Kronik Ürtikerle Başvuran Bir Olguda Antitiroid Antikor Pozitifliği ve Tedaviye Yanıtı

Uluslararası Katılımlı 16.Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2022

Other Publications