Assoc. Prof. BARIŞ KULEYİN


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management and Organization, Marine Management and Administration, Human Resources Management, Logistics Management

Email: baris.kuleyin[at]deu.edu.tr
Other Email: bariskuleyin[at]gmail.com
Mobile Phone: +90 506 359 9979
Web: https://avesis.deu.edu.tr/baris.kuleyin

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

9

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Having graduated in 2000 from ITU (Istanbul Technical University) Maritime Faculty, Dr. Barış KULEYİN started working at DEU (Dokuz Eylul University) Maritime Faculty (School of Maritime Business and Management than) as a lecturer and completed his MSc in 2005 with a thesis titled “Ship-based Environmental Risk Assessment and Management in Ports: Application in Port of Aliaga”. Dr. KULEYIN completed his PhD studies in 2013 at DEU Graduated School of Social Sciences in Maritime Business Administration with a thesis on “An Empirical Study on the Effects of the Strategic Developments in International Energy and Transport Corridors on Turkey’s Maritime Trade”. Dr. KULEYIN made researches related with his thesis at Aegean University in Greece for about three years through ERASMUS program.

Education Information

2005 - 2013

2005 - 2013

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Dr), Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Istanbul Technical University, Denizcilik Fakültesi, Güverte Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Uluslararası enerji ve ulaştırma koridorlarındaki stratejik gelişmelerin Türk deniz ticaretine etkisi üzerine ampirik bir çalışma

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Dr)

2005

2005

Postgraduate

Limanlarda gemi kaynaklı çevresel risk değerlendirmesi ve yönetimi: Aliağa Limanı uygulaması

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management and Organization

Marine Management and Administration

Human Resources Management

Logistics Management

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

2010 - 2014

2010 - 2014

Lecturer

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

2006 - 2010

2006 - 2010

Lecturer

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü(İng)

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Eğitim Programları Koordinasyon Komisyonu Başkanı

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Burs Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2022 - Continues

2022 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2020 - Continues

2020 - Continues

Vice Dean

Dokuz Eylul University, Denizcilik Fakültesi, Deni̇zci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dalı

2015 - 2018

2015 - 2018

University Executive Board Member

Dokuz Eylul University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Marine Environment Protection

Undergraduate

Undergraduate

Navigation I

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Turizmi Hizmetlerinde Emniyet ve Güvenlik Sistemleri

Postgraduate

Postgraduate

Denizcilik Güvenlik Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Navigation II

Doctorate

Doctorate

Sürdürülebilir Deniz Ulaştırması Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim ve Organizasyon

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

EXPLORING RESEARCH TRENDS ON HUMAN ERROR IN MARITIME ACCIDENTS: A TOPIC MODELLING ANALYSIS

Nurduhan M., Kuleyin B.

8. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi, Aksaray, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.525 Sustainable Development

2020

2020

Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Oyun Tabanlı Karar Verme Alıştırmalarının Kullanılması

Türkistanlı T. T., Kuleyin B.

11th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 April 2020, pp.15

2019

2019

Gemi Trafik Hizmetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesini Ölçmek İçin Bir Öneri

Özdemir A. D., Kuleyin B.

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.956-968

2018

2018

Türkiye’de Deniz Turizmi Stratejileri: İzmir İçin Bir Analiz

Kan N., Kuleyin B.

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Lojistik Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi

Süğün E., Kuleyin B.

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 2018

2017

2017

Eko-Marina Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi

Gürel B., Kuleyin B.

3. ULUSAL LİMAN KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2017

2017

2017

Graph Theory Approach on Positioning Of Emergency Response Center for Marine (Oil) Pollution: Case Of Izmir Bay

Tunçel Gölpek H., Kuleyin B.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1387-1395 Sustainable Development

2017

2017

Avrupa Limanlarında Enerji Verimliliği Uygulamaları: Bir Doküman Analizi

Tezcan Ö., Kuleyin B.

III. Ulusal Liman Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2017 Sustainable Development

2016

2016

Evaluation of Green Performance Indicators Priority Perception in Terms of Sustainable Port Concept : A Comparative Analysis for Turkish Ports

Bucak U., Kuleyin B.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SHIP AND MARINE TECHNOLOGY, Antalya, Turkey, 8 - 09 December 2016, pp.249-261

2016

2016

A CONTENT ANALYSIS OF THE ACADEMIC STUDIES RELATED TO RISK ANALYSIS IN MARITIME INDUSTRY

Gülmez Y., Yüksel O., Göksu B., Kuleyin B., Nas S.

THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL INTERNATIONAL ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.497-513

2016

2016

Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry

Gülmez Y., Yüksel O., Göksu B., Kuleyin B., Nas S.

II. Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportatıon, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.497-506

2016

2016

A Literature Review on Green Port Related Studies

Bucak U., Kuleyin B.

II. GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.368-376

2016

2016

Petrol ve Doğal Gaz Çerçevesinde Deniz Ulaştırması ve Enerji Stratejileri Arasındaki İlişki

Kuleyin B.

ENERJİ STRATEJİLERİ: İZMİR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 06 May 2016 Sustainable Development

2016

2016

Kurvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımının İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği

Yapıcı M., Kuleyin B.

3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 27 February 2016

2016

2016

Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi

Kan N., Kuleyin B.

3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 27 February 2016

2016

2016

Limanların Yaptıkları Güvenlik Yatırımlarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Bulanık Mantık Modeli

Kuleyin B., Nurduhan M.

ÇOKULUSLU DENİZ GÜVENLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ DENİZ GÜVENLİĞİ KURUMLARARASI KOORDİNASYON ÇALIŞTAYI, Muğla, Turkey, 21 - 24 March 2016

2015

2015

Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Türkiye Perspektifi

Kuleyin B., Fidan V., Kan E.

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi 1, İzmir, Turkey, 23 October 2015, pp.183-198

2015

2015

Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının Analizi

Türkistanlı T. T., Kuleyin B.

ULUSLARARASI AVRASYA ENERJİ SORUNLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.512-527

2015

2015

Uluslararası Enerji Arz Güvenliği Jeopolitiğinde Yaşanan Güncel Stratejik Gelişmelerin Enerji ve Ulaştırma Koridorlarına Yansımaları

Kuleyin B.

ÇOK ULUSLU DENİZ GÜVENLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞTAYI, Muğla, Turkey, 29 April 2015

2015

2015

Özel Deniz Güvenlik Şirketleri

Türkistanlı T. T., Kuleyin B.

ÇOK ULUSLU DENİZ GÜVENLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞTAYI, Muğla, Turkey, 29 April 2015

2013

2013

Gemi Adamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi D E Ü Denizcilik Fakültesi Örneği

Kuleyin B., Köseoğlu B., Töz A. C.

5. ULUSAL DENİZCİLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2013, pp.219-227

2015

2015

Liman Güvenliği İle İlgili Araştırmalarda Eğilimler: Bir İçerik Analizi

Nurduhan M., Kuleyin B.

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 06 October 2015, pp.309-322

0

0

Analyzing the perceptions of students who take the navigation course for the first time: The case of dokuz eylul university maritime faculty

KULEYİN B., ÇELİK B., KAYA A.

Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, pp.27-30 identifier

2011

2011

Ceyhan Terminali Aracılığıyla Taşınan Ham Petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılması Bu Dağıtımdaki Türk Tanker Filosunun Payının Tarihsel Gelişimi

Kuleyin B., Gözcü A.

TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU – III: MERSİN VE DOĞU AKDENİZ, Mersin, Turkey, 7 - 08 April 2011, pp.241-268 Sustainable Development

2010

2010

Crude Oil Exports Through the Bakû Tbilisi Ceyhan BTC and Kirkuk Ceyhan Crude Oil Pipeline and the Role of Turkish Tanker Fleet

Kuleyin B., Cerit A. G.

THE FIRST GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2010, pp.443-457

2009

2009

Crude Oil Exports Through The Bakû Tiılisi Ceyhan BTC Crude Oil Pipeline and The Role of Turkish Tanker Fleet

Kuleyin B., Cerit A. G.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS (ICBME), İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2009, pp.257-273

2009

2009

How to Motivate Oceangoing Officers What Do the Cadets Demand

Kuleyin B., Cerit A. G.

INTERNATIONAL MARITIME LECTURERS’ ASSOCIATION (IMLA) 17TH CONFERENCE ON MET, Accra, Ghana, 7 - 10 September 2009, pp.263-269

2005

2005

Ship-Based Environmental Risk Assessment and Management in Ports: Application in Port of Aliaga

Kuleyin B.

6TH ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME UNIVERSITIES, Malmö, Sweden, 24 - 26 October 2005

Books & Book Chapters

2023

2023

DENİZ KAZALARINDAKİ İNSAN HATALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: KONU MODELLEME ANALİZİ

Kuleyin B., Nurduhan M.

in: Denizcilikte Disiplinler Arası Çalışmalar, Murat Yorulmaz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.79-91, 2023

2023

2023

SÜRDÜRÜLEBILIR YAT LIMANI POLITIKALARI AÇISINDAN ÖNCELIKLI YEŞIL PERFORMANS GÖSTERGELERININ BELIRLENMESI

Kuleyin B., Özispa N.

in: Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme, Semiha Sultan Tekkanat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-86, 2023

2023

2023

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK İNCELEMESİ

Kuleyin B., Büyükacar O.

in: Denizcilikte Disiplinlerarası Araştırmalar, Murat Yorulmaz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.253-271, 2023

2023

2023

SÜRDÜRÜLEBILIR YAT LIMANI POLITIKALARI AÇISINDAN ÖNCELIKLI YEŞIL PERFORMANS GÖSTERGELERININ BELIRLENMESI

KULEYİN B., ÖZİSPA N.

in: Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme, Semiha Sultan Tekkanat, Editor, Nobel Yayınevi, pp.71-86, 2023

2022

2022

İPOSITION AND IMPORTANCE OF İZMİR IN RESPECT OF INTERNATIONAL MARITIME TRADE

Kuleyin B., Özispa N.

in: İZMİR FROM PAST TO FUTURE: COMMERCIAL AND ECONOMIC STATUS OF İZMİR, Prof. Dr. Çağnur BALSARI / Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ/ Arş. Gör. Gamze ÖZTÜRK, Editor, Legal Yayıncılık, İstanbul, pp.135-148, 2022 Sustainable Development

2022

2022

İZMİR’İN ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ YÖNÜNDEN KONUMU VE ÖNEMİ

KULEYİN B., ÖZİSPA N.

in: GEÇMİŞTEN GELECEĞE İZMİR - İZMİR’İN TİCARİ VE EKONOMİK DURUMU, Prof. Dr. Çağnur Balsarı, Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, Arş. Gör. Gamze Öztürk, Editor, Legal Yayınevi, İstanbul, pp.135-148, 2022

2019

2019

Çalışma Değerleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türk Zabitan SınıfıGemiadamları Üzerine bir Uygulama

Kuleyin B., Türkistanlı T. T.

in: TÜRKİYE İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİLERİ, Doç. Dr. Didem Özer Çaylan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.207-225, 2019

2013

2013

Analyzing the Perceptions of Students Who Take the Navigation Course for the first time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty

Kuleyin B., Çelik B., Kaya A. Y.

in: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Adam Weintrit ve Tomazs Neumann, Editor, TAYLOR AND FRANCIS GROUP, London, pp.27-30, 2013


Citations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 3