Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılarda Oyun Temelli Egzersizler: Denge ve Kognisyon

1. Uluslararası 10. Geriatri Günleri, İzmir, Turkey, 22 September 2023

Game-based exercises in elderly:Balance and cognition

World Physiotherapy Congress 2023, Dubai, United Arab Emirates, 02 June 2023

Müzik dinleme alışkanlıkları, fiziksel aktivite davranışlarını etkiler mi?

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.30, pp.53-54

YAŞLILARDA EGZERSİZ ALIŞKANLIĞININ YORGUNLUK VE YÜRÜME HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ

17. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Turkey, 25 - 28 April 2018

The relationship between disease-specific indices and balance in patients with ankylosing spondylitis

EULAR 2018 EUROPEAN CONGRESS OF RHEUMATOLOGY, Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.1573

COMPARISON OF CORE STABILISATION AND BALANCE IN HEALTHY CONTROLS AND PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.1829 Creative Commons License identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN DISEASE-SPECIFIC INDICES AND BALANCE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.1573 Creative Commons License identifier

Urla Devlet Hastanesi Yaş Alma Okuluna Başvuran Yaşlı Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri ve Fiziksel Durumları

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, ’xxSOSYAL DIŞLANMA VE YAŞLILIK’xx, 21 - 22 March 2018

Urla Devlet Hastanesi Yaş Alma Okuluna Katılan Yaşlı Bireylerde Grup Egzersizinin Etkileri: Pilot Çalışma

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, ’xxSOSYAL DIŞLANMA VE YAŞLILIK’xx, 21 - 22 March 2018

Yaşlı Bireylerde İnspiratuar Kas Kuvvetinin Belirleyicileri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi 2017, Turkey, 14 - 17 October 2017

Determinants of fear of falling in elderly people with non-specific low back pain

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 11 - 13 May 2017 Sustainable Development

Yaşlı Dostu Hastane Projesi

International Congress on Academic Geriatrics 2017,April 12-16,2017,Calista OtelAntalya, 13 April 2017 - 16 January 2018

The relationship between learning styles and academic performance in Turkish physiotherapy students

2016 European Region of World Confederation of Physical Therapy (ER-WCPT) Congress, 11 - 12 November 2016, vol.102, pp.84-85

Sağlığın Korunmasında Fonksiyonel Mobilite ve Stabilite Egzersiz Uygulamaları

16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016

Fiziksel Aktiviteler ve Spor

İZMİR 9. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, Turkey, 22 - 23 March 2016

Non spesifik bel ağrısının geriatrik kadınlarda postüral kontrol üzerine etkisi pilot çalışma

KADIN VE FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU, Turkey, 5 - 07 March 2015, pp.146

Clinical Force Production Of Some Widely Used Aquatic Equipments

The Second European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, Belgium, 15 - 18 April 2015

Identifying The Perceived Barriers And Motivators Of Aqua Therapy Applıcations In Turkey

The Second European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, Belgium, 15 - 18 April 2015, pp.41

Clinical Force Production of Some Widely Used Aquatic Equipment

The Second European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, 15 - 18 April 2015

Kadınlarda fonksiyonel mobilite ve stabilite Egzersiz uygulamaları

KADIN VE FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU, Turkey, 5 - 07 March 2015

Yaşlılarda denge ve su içi tedavisi

FİZYOTERAPİDE SU İÇİ UYGULAMALAR, Turkey, 26 May 2014

İleri yaşlı sporcularda genel rehabilitasyon yaklaşımları

II. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 April 2014

Alzheimer Hastalığında Güvenlik ve Çevre

4. ULUSAL ALZHEIMER KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 March 2014

Yaşlı ve egzersiz Grup egzersiz uygulması

DOKUZ EYLÜL GERİATRİ GÜNLERİ, Turkey, 30 September - 01 October 2013

Geraitrik Palyatif Bakım ve Fizyoterapi

IV. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 9 - 11 May 2013

Kadınlarda fonksiyonel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 14 - 16 May 2011, vol.22, pp.140

Kadınlarda depresyon ve sigara içme alışkanlığı ile egzersiz davranışı arasındaki ilişki

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 14 - 16 May 2011, vol.22, pp.126

Kadinlarda fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 14 - 16 May 2011, vol.22, pp.143

Egzersiz alışkanlığının öğretilmesi ve kazandırılması

XIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 7 - 09 October 2010

Peroneal Tendinozis

SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ BAHAR SEMPOZYUMU AYAK-AYAK BİLEĞİ, Turkey, 08 May 2010

Diz ekleminde pozisyon duyusu ölçüm yöntemlerinin karşılaştırması

IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Turkey, 14 - 18 October 2008

Diz ekleminde pozisyon duyusu ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması

IX. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 14 - 18 October 2008

Pilates egzersiz eğitiminin diz eklemi pozisyon duyusuna etkisi

IV. ULUSAL SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 October 2007, vol.18, pp.230

Pilates egzersiz eğitiminin diz pozisyon duyusuna etkisi

IV. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2007

Akut ve kronik aerobik egzersizin plazma homosistein düzeyi üzerine etkisi

XI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 17 - 19 November 2006, vol.17, pp.154

The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender

16th European Respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, pp.630

Servikal repozisyon hatasının klinik testi

X. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 31 October 2004, vol.15, pp.144

Gelişim kusuru olan olgularda motor fonksiyon düzeyinin belirlenmesi

X. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 31 October 2004, vol.15, pp.190

Bel ağrısı olan ve olmayan olgularda repozisyon hatası

X. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 31 October 2004, vol.15, pp.144

Açık kalp ameliyatı geçiren olgularda ev programlarının önemi

TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VIII. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 September 2004, vol.12

Kavrama gücündeki değişiklikler Ölçüm zamanı cinsiyet pozisyon

Kavrama gücündeki değişiklikler: Ölçüm zamanı, cinsiyet, pozisyon, Turkey, 18 - 23 October 2003

Geç dönem terapötik fitnes programının yaşam kalitesi üzerine etkisi

XIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 23 October 2003

Diz eklemi osteoartrozunda fonksiyonel değerlendirme

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 23 October 2003

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda egzsersizin fiziksel uygunluk düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

2. INTERNATIONAL 5. NATIONAL CONGRESS ON MENOPAUSE AND OSTEOPOROSIS, 18 - 21 September 2002

Hand functions evaluations after the radius distal joint fracture

3. INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION CONGRESS, 21 - 24 September 2000

Books & Book Chapters

Mat Aktiviteleri

in: Uygulamalı PNF, Defne Kaya Utlu, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.215-260, 2023

Demans-Alzheimer Hastalarında Palyatif Bakım

in: , Didem Karadibak, Sema Savcı, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.239-252, 2023

Cardiac Rehabilitation in Older Individuals

in: SPECIAL TOPICS IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION, Hülya HARUTOĞLU, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.87-94, 2023

Yaşlı Bireylerde Kardiyak Rehabilitasyon

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular, Hülya Harutoğlu, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.87-94, 2022

Yaşlılarda Yaşam Kalitesi

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.485-487, 2022

Egzersizin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkileri

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.615-621, 2022

Yaşlanma ve Gastrointestinal Sistem Değişiklikleri

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.87-90, 2022

Yaşlanma ve Termoregülasyon

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.161-165, 2022

COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite

in: COVID-19 PANDEMİSİNDE YAŞLI, Cemil Yavuz, Editor, Nobel Kitabevi, Ankara, pp.37-45, 2022

Yaşlılarda Ağız, Diş, Çene Sağlığı ve Koruyucu Fizyoterapi Yaklaşımları

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.791-793, 2022

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Geriatrik Değerlendirme

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.171-196, 2022

Yaşlanma ve Disiplinlerarası Rehabilitasyon Ekibi - Fizyoterapist Yaklaşımları

in: Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Nuray Kırdı, Filiz Can, Nursen İlçin, Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayıncılık, İzmir, pp.285-287, 2022

İnterdisipliner Ekip

in: TÜSEB Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu: Güncel durum, sorunlar ve kısa-orta vadeli çözümler, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Prof. Dr. İlhan Satman, Editor, BAYT, İstanbul, pp.387-396, 2021

İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

in: Fizyoterapist ve Hasta İletişimi, Prof. Dr. Uğur Cavlak, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.111-123, 2020

Çocuk Romatolojisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Çocuk Romatoloji Kitabı, POYRAZOĞLU HM, SÖZERİ B, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.467-508, 2018

Su İçi Egzersizler

in: Terapatik Egzersiz Güncel Yaklaşımlar, Nihal Gelecek, Editor, O’TIP KİTABEVİ, İzmir, pp.223-235, 2017

sindirim sistemi

in: Anatomi ve Fizyoloji masaj Bağlantısı, Arzu Razak Özdinçler, Editor, istanbul tıp kitabevi, İstanbul, pp.466-490, 2015

Sindirim Sistemi

in: Anatomi Fizyoloji, Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, Editor, Lippincott WW, Wolters Kluwer, İstanbul, pp.466-493, 2015

Geriatrik Fizyoterapi ve Yaşlılarda Egzersiz Uygulamaları

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Z. Candan Algun, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, pp.323-344, 2013

Metrics

Publication

200

Citation (WoS)

250

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

268

H-Index (Scopus)

8

Project

5

Thesis Advisory

17

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals